PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
domů > rozcestník léků

DORMICUM®

příbalový leták léku


Příloha č. 2 ke sdělení změny v registraci č.j.: 12156/04

 

Informace pro použití, čtěte pozorně!

 

DORMICUM® 7,5 mg

DORMICUM® 15 mg

(Midazolamum)

potahované tablety

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Roche s.r.o., Praha, Česká republika

 

Složení

Léčivá látka:

Dormicum 7,5 mg: Midazolami maleas 10,2 mg (odpovídá Midazolamum 7,5 mg) v 1    tabletě.

 

Dormicum 15 mg: Midazolami maleas 20,4 mg (odpovídá Midazolamum 15 mg) v 1    tabletě.

 

Pomocné látky:

Dormicum 7,5 mg:

Laktóza, mikrokrystalická   celulóza,  předželatinovaný škrob, stearan hořečnatý, hypromelóza, mastek a barvivo oxid titaničitý (E 171) v bílé potahované tabletě.

DORMICUM 15 mg:

Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, stearan hořečnatý, hypromelóza, mastek, akrylátový kopolymer, makrogol    6000, makrogol 400, sodná sůl karmelózy, a barviva oxid titaničitý (E 171) a indigokarmín (E 132) v modré potahované tabletě.

 

Oba typy tablet mají dělící rýhu.

 

Indikační skupina

Hypnotikum

 

Charakteristika

Léčivá látka přípravku midazolam patří do skupiny označované jako benzodiazepiny. Po požití  navozuje spánek a má rychlý a  silný účinek. Midazolam rovněž mírní úzkost a uvolňuje napětí a křečové stahy kosterního svalstva.

 

Indikace

Dormicum užívají dospělí při poruchách spánku, a to zvláště při obtížném usínání  (na začátku   spánku  nebo po předčasném probuzení).

 

 

 

Kontraindikace

Přípravek nesmí užívat nemocní s alergií nebo přecitlivělostí na některou z jeho  složek nebo   na  látky patřící do  skupiny benzodiazepinů a nemocní s dlouhodobými dýchacími obtížemi, pacienti s onemocněním jater, s myastenia gravis a děti.

Pro užívání přípravku v těhotenství a v období kojení a nemocnými s poruchami funkce    ledvin   nebo alergickými onemocněními musí být zvlášť závažné důvody.

O léčbě v těchto případech rozhodne lékař.

 

Nežádoucí účinky

Přípravek Dormicum je většinou dobře snášen. Během léčby se nicméně může vyskytnout ospalost nebo únava během dne, a to zvláště na počátku léčby.

Vzácně se mohou vyskytnout i poruchy paměti a svalová slabost, která se může projevit nejistotou při chůzi nebo i pády.

Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři. Při  výraznějších projevech svalové slabosti Vám lékař může snížit dávky.

Velmi vzácně může Dormicum vyvolat stav náhlé úzkosti, přeludy, halucinace, podrážděnost a poruchy spánku. Případný výskyt těchto nežádoucích účinků oznamte ošetřujícímu lékaři okamžitě, protože to může být důvodem pro přerušení užívání přípravku.

Riziko vzniku lékové závislosti

Jako všechny   benzodiazepiny může Dormicum   vyvolat lékovou závislost, která při náhlém vysazení přípravku vede k příznakům z vysazení. Pravděpodobnost vzniku lékové závislosti je zvýšena, je-li Dormicum užíváno nepřerušovaně po delší dobu (v některých případech i po dobu jen několika týdnů). Pro minimalizaci rizika vzniku této závislosti je nutné dodržovat následující doporučení:

1. Užívejte Dormicum pouze na doporučení lékaře.

2. Nikdy svévolně nezvyšujte lékařem doporučenou dávku.

3. Oznamte lékaři, budete-li chtít užívání přípravku přerušit.

4. O vhodnosti dalšího užívání přípravku rozhodne lékař.

5. Užívat přípravek po delší dobu (za níž je obvykle považována doba delší než  4 týdny)         lze pouze pod nejpřísnějším lékařským dohledem.

 

Interakce

Účinky přípravku Dormicum a  jiných současně užívaných  léků se mohou navzájem ovlivňovat.  Váš lékař by  proto měl být informován o všech lécích,  které v současné  době užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Dormicum užívat nějaký  volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Např. trankvilizéry (léky užívané pro  léčbu těžkých duševních chorob,   ale  i   při některých   běžných onemocněních), léky vyvolávající spánek a další léky, které působí tlumivě na činnost mozku a nervů, mohou zesilovat účinek přípravku Dormicum.

Působení přípravku Dormicum mohou zesilovat i léky užívané k léčbě:

- žaludečních vředů (cimetidin, ranitidin);

- srdečních obtíží (verapamil, diltiazem);

- infekcí (erytromycin);

- plísňových infekcí (ketokonazol, itrakonazol).

Během užívání přípravku Dormicum se nesmí požívat alkoholické nápoje.

 

Dávkování a způsob použití

Vždy užívejte  Dormicum přesně   podle  pokynů Vašeho lékaře.

V závislosti na   povaze Vašeho onemocnění,   Vaší reakci na Dormicum,  Vašem věku     a  tělesné hmotnosti Vám lékař doporučí vhodnou dávku. Starším osobám a jedincům trpícím poruchami funkce jater nebo  ledvin či svalovou  slabostí lékař doporučí nižší dávkování.

 

Obvyklé dávky jsou:

Dospělí:        1 až 2 bílé tablety nebo 1/2 až 1 modrá tableta

                     (7,5 až 15 mg midazolamu)

Starší osoby: 1 bílá nebo 1/2 modré tablety

                     (7,5 mg midazolamu)

Jestliže lékař nedoporučí jinak, neměla by ani jednotlivá dávka 7,5 až 15 mg ani celková denní dávka (max. 15 mg) překročit dávky uvedené výše.

Užívejte Dormicum  těsně před ulehnutím a tablety (jejich půlky) polykejte   nerozkousané   a   zapijte   je   vodou   nebo jiným nealkoholickým nápojem.

Obvykle usnete během několika minut (nejpozději asi do 20 minut) a probudíte se s pocitem osvěžení.

Zapomenete-li vzít  jednu dávku, nezdvojujte  nikdy dávku před dalším usínáním a užijte opět dávku obvyklou!.

Délku léčby určí vždy lékař!

 

Upozornění

Starší jedinci jsou vůči působení přípravku Dormicum citlivější.

Při užívání přípravku Dormicum je  nutné zajistit si možnost nerušeného spánku na  dobu alespoň sedmi  hodin po jeho užití. Budete-li probuzeni dříve, může se stát,  že nebudete schopni si později vzpomenout, co se po probuzení dělo. K tomu  však dochází pouze zřídka.

V závislosti na Vaší individuální reakci může Dormicum nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.) Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Jestliže během užívání přípravku Dormicum otěhotníte nebo začnete kojit, oznamte to svému lékaři.

Neměňte svévolně dávkování určené lékařem.

Domníváte-li se, že  přípravek působí příliš slabě nebo silně, poraďte se s lékařem. Nepřerušujte sám(a) užívání přípravku. Při náhlém   vysazení   přípravku   se   mohou   vyskytnout příznaky z vysazení, k nimž patří neklid, úzkost, nespavost, neschopnost soustředění, bolesti hlavy a pocení. Obvykle tyto příznaky časem vymizí. Je však možné se jim vyhnout pomalým postupným snižováním dávky přípravku Dormicum.  Proto, chcete-li užívání  přípravku přerušit, poraďte se o tom s lékařem.

Při   předávkování   nebo   náhodném   požití přípravku  dítětem vyhledejte okamžitě lékaře nebo nejbližší nemocnici.

 

 

 

Uchovávání

Dormicum 7,5 mg

Uchovávejte při teplotě do 30 ˚C.

Dormicum 15 mg

Uchovávat při teplotě do 30º C, uchovávat vnitřní obal v krabičce (citlivost na světlo).

 

Varování

Přípravek nesmí  být používán po  uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

 

Balení

10, 30  nebo 100 potahovaných  tablet po 7,5  mg nebo 15 mg midazolamu.

Překlad údajů vyražených na blistru:

EXP       =   Použitelné do:

B            = Číslo šarže

MFD      =  Datum výroby

 

Datum poslední revize:

3.11.2004Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |