PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

A. Adler - Životní styl, typologie a tvůrčí já

seznam použitých zkratek

 individuální psychologie; druhá škola vídeňské psychologie 2/2


individuální životní styl
 • utvářen veškerým chováním, kterým čl. překonává pocit méněcennosti
 • důl. rodinné prostředí - formuje živ. styl
 • podle AA ovl. živ. styl i typ postavy - důraz na psychosomatický vztah
 • plánování života ovlivňováno nikoli především dětskými zážitky (SF), ale subjektivním očekáváním, která bývají často nerealistická
 • fiktivní finalismus - mnohé cíle jsou fikcí, ale poskytují jednotný vzorec usilování a ačkoli nepřinesou očekávaný výsledek, mohou pomoci projít dospíváním a dospělosti dosáhnout uspokojivého živ. stylu (např. poctivostí dosáhnu bohatství; budu-li hodný na lidi, bude mě mít každý rád) > univerzální motivační tendence; odráží důraz na teleologický - k cíli orientovaný - přístup k lidské motivaci
 • každý čl. má před sebou tři nevyhnutelné úkoly - práce, přátelství a láska - jsou ve vzájemném vztahu
 • živ. styl je pojem idiografický, pro každou osobu unikátní

typologie
 • panovačný typ - agresivní, prosazující se, malý soc. cit; snaha o dominanci bez ohledu na blaho ostatních
 • zištný typ - parazitují na světě, chtějí co nejvíc získat; nízký stupeň aktivity
 • vyhýbající se typ - nemají cit pospolitosti, jsou pasivní; obava z chyb silnější než touha po úspěchu - útěk 
 • sociálně užitečný typ - vysoká aktivita a cit pospolitosti; zájem o ostatní a jejich blaho
Původně měl AA zato, jedinou motivační silou je úsilí o nadřazenost, moc; po kritice své pojetí změnil - čl. je motivován soc. pobídkami; má jakýsi soc. instinkt (nesobecký); čl. má určité vrozené predispozice, ale soc. cit musí stále vyvíjen. Je barometrem duš. zdraví, normality a hodnoty O.


tvůrčí já - creative self
 • aktivní princip života
 • AA jím říká, je člověk má sice gen. výbavu a nějakou výchovu, ale je pánem svého osudu
 • přirozený výsledek zdravého živ. stylu
 • podílí se na sladění individuality čl. a jeho sociálním postojem
 • má přispívat celkovému blahu - Adlerova vize - mít takové osobní cíle, které by byly v souladu s pokrokem lidstva; ideálem dokonalosti není jedinec, ale lidstvo jako společenství spolupráce (mesiášská horlivost AA)

AA moc nedal na empirické a testovatelné skutečnosti; spíše vymýšlel teoretické konstrukty. Usiloval o užitečnost pro ty, kteří chtějí sobě a druhým porozumět, ne o neplodné pátrání po absolutní pravdě o lidském naturelu.
AA bývá považován za předchůdce soudobých humanistů a fenomenologů, nejen za neoPA, protože mnohé jeho postoje se od PA radikálně liší.

Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |