PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Alfred Adler - individuální psychologie

seznam použitých zkratek

Alfred Adler (07.02.1870-25.05.1937)

 individuální psychologie; druhá škola vídeňské psychologie 1/2

shrnutí toho nejdůležitějšího:
jednota O, zaměřenost na cíl, schopnost utvářet si vl. osud
soc. podmínky formování O, cit pospolitosti
pocit méněcennosti - úsilí o nadřazenost (maskulinní proces, vůle k moci)
pocit méněcennosti - zákl. motivační činitel; fiktivní finalismus - univerz. motivační tendence
individuální životní styl - systém zvolených cílů
orgánová méněcennost, psychosomatický vztah
sourozenecké pořadí
práce, přátelství, láska

Životopis Alfreda Adlera:
Byl Žid, ale netrpěl kulturním odcizením jako SF; po třicítce přestoupil na protestantskou víru, jíž pokládal za kulturně otevřenější než judaismus. Druhorozené dítě, fixován spíše na otce; jako tříletému mu umřel ml. bratr vedle v posteli. Jako dítě trpěl křivicí (rachitidou), nemohl si hrát s vrstevníky, ale ti jej neodmítali. Ve škole nic moc, hl. v matematice, pak se ale vzchopil, vystudoval lékařství, pracoval jako praktický a oční lékař, pak psychiatrie. Od 1902 spolupracoval se SF, byl i prezidentem PA spol., ale nikdy nepodstoupil analýzu; v PA spol. skončil 1911 na základě hlasování členů, kteří nesouhlasili s jeho názory. SF ho pak nenáviděl. Od mládí se zajímal o chudobu a soc. nespravedlnost; obdivoval Marxe a socialismus; posléze znechucen praktikami v SSSR, ale socialismus neopustil. Na pol. shromáždění se setkal s ruskou revolucionářkou Raissou Epsteinovou; vzali se; byla mnohem radikálnější než on, trpěla výkyvy nálad Adlera, který se navíc plně věnoval své kariéře. Nakonec se ale dokázali snést a vychovali tři děti. Ve 20. letech založil Adler síť dětských poraden; ve 30. letech uzavřeny kvůli politickým změnám. Hodně přednášel, 1935 přestěhoval se do USA, 1937 zemřel při přednáškovém turné v Aberdeenu ve Skotsku.

Některá díla: Člověk jaký jest - základy ind. psychologie; Umění rozumět; Psychologie dětí; Smysl života; Nadřazenost a pocit sounáležitosti


Na rozdíl od PA zdůrazňoval začlenění člověka do společnosti, soc. determinanty O, schopnost čl. utvářet vl. osud.
Název indiv. P - z lat. individuum = nedělitelný > jednota O, z jejíž struktury pak vyplývá konzistentní a nedělitelný individuální životní styl.
Dynamika - čl. není ovládán vnitř. nebo vnějšími silami, ale snaží se o něco, pohybuje se k důležitým cílům. Veškeré chování je zaměřeno na cíl, takže při neurózách se ptá, co člověk tím či oním sleduje (např. enurézou, krádežemi, …).

Člověk usiluje o překonání v dětství zakotvených pocitů méněcennosti a dosažení nadřazenosti; toto úsilí o nadřazenost je prospěšné pouze tehdy, když je sociálně zaměřeno; sebestřednost je regrese.
Životní styl - je tvořen systémem cílů, které si jedinec zvolil; abychom porozuměli chování člověka, musíme znát jím zvolené jedinečné cíle. AA zdůrazňoval vědomou dimenzi; nevědomí spojoval s neurotickým chováním.

pocit sounáležitosti = cit pospolitosti = sociální cit = social interest

Sourozenecké pořadí - ukazatel budoucích postojů a vzorců chování dětí:
 • prvorozené dítě - nevýhoda - musí ustoupit ze středu dění, když se narodí druhé; pokud je to příliš brzy, trpí, cvičí se k osamělosti; pokud se na to může připravit, může to být přínos
 • druhé, prostřední děti - nemusejí snášet odstrčení; rodí se do vyvážené soc. situace; starší sourozenec je jim podnětem k většímu úsilí o úspěch; závodníci - stále spěchají, aby dohnali toho prvního
 • nejmladší děti - obvykle rozmazlovány; špatně si vytvářejí pocit sounáležitosti; spolu s nejstaršími dětmi náchylné k poruše přizpůsobení

Praktikoval v Prátru, někt. pacienti akrobaté > všiml si, že jejich tělesná síla často kompenzuje nějakou slabinu v organismu > teorie orgánové méněcennosti

pocity méněcennosti
 • malé dítě je slabé, závislé a trpí tím; má vrozeně méněcenné orgány a žlázy, což zesiluje normální pocit slabosti a bezmoci až do hluboce prožívaného pocitu méněcennosti
 • jejich příčina je fyziologická - slabost vlastního těla
 • příliš silné poc. méněcen. > komplex méněcennosti jako přehnaný pocit slabosti a nedostatečnosti; pak může rozvinou komplex nadřazenosti, moci - tendence přehánět své dovednosti (vychloubání, sarkasmy, arogance - nízké sebepřijetí řešeno ponižováním druhých)
 • slabost ztotožňoval s ženskostí či nedostatkem mužnosti; překonání slabosti slouží proces zvaný maskulinní protest; pak označoval jako vůli k moci a nakonec jako usilování o nadřazenost
 • základní motivační činitel v celém životě; podle AA je situace nedostatku v každém lidském projevu > pocit méněcennosti není jen pasivním prožíváním nějakého defektu, ale aktivizátorem chování pro dosažení zvolených cílů
 • jedinec chce méněcennost přeměnit na sit. dostatku, což dosahuje usilováním o nadřazenost
 • úsilí může mít zdravou nebo nezdravou povahu
 • dítě dosahuje jednotného vzorce svého chování do 5 let věku - úsilí o nadřazenost začíná velmi brzy; toto jednotné zaměření tvoří celistvou O strukturu - styl života

poruchy

 • rozmazlené dítě - zaručené výsadní místo bez vlastního přičinění; zájem věnuje sobě, neumí spolupracovat a nechápe ani nezbytnost spolupráce; v dospělosti mají pocit křivdy, tyranizují - buď přímo nebo za fasádou dobré vůle
 • zanedbávané nebo nechtěné dítě - neznají spolupráci ani lásku; život vnímají jako neg., jsou podezíravé a nedůvěřivé
dobře přizpůsobená osoba
•    vyvíjí se v dětství
•    zákl. znakem je soc. cit - "vidět očima druhé, slyšet ušima dr., cítit srdcem dr."; spolupráce s druhými
•    v T AA posiloval soc. cit
•    zákl. práci odvádí matka - ona je první, komu dítě může věřit

Zdroj lidského úsilí - pocity méněcennosti; co je ale konečným cílem? Adler nejdříve myslel, že člověka ovládá agresivita, pak vůle po moci a nakonec přijal obecnější hledisko - usilování o nadřazenost - to je zákl. motivem, je vrozené a neoddělitelné od čl., musí být kultivováno.
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |