PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

G. W. Allport - funkční autonomie a hodnoty

seznam použitých zkratek

systematický eklekticismus 4/4

Motivace probíhá vždy v přítomnosti, ale chování, které v minulosti plnilo jistý účel, může přetrvávat a přitom je již zbytečné. Allportův pojem funkční autonomie - má negativní i pozitivní význam:

perseverující funkční autonomie
 • nesmyslná rutina, např. závislost na společenských zvyklostech, návyk na drogy
 • mechanické chování bez vlastní hodnoty - mexičtí rolníci - pokřižovat a políbit si ruku - ale oni nevědí, proč si líbat ruku (kdysi misionáři - měli si udělat křížek překřížením palce a ukazováku a ten políbit > duchovní prospěch, ale dnes tohle nevědí ….)
z já vycházející (propriate) funkční aut.
 • minulému chování je dán nový význam
 • podání rukou - dříve gesto, že nejsem ozbrojen, nyní vřelý projev přátelství

Pro pochopení a popis zralé osobnosti GA zdůrazňuje význam sjednocené filozofie života > hodnoty jako základní přesvědčení o tom, co je a není v životě důležité. Použil koncepci Eduarda Sprangera - typy hodnot (1922). Zatímco Spranger je koncipoval jako typy lidí, GA je bere jako základní hodnotové směřování člověka; u každého jsou zastoupeny v jiném poměru:

teoretický
 • GA - osoba zamřena na hledání pravdy, racionální, kritický, empirický přístup k životu, intelektuální; věda, filozofie
 • Spranger - hodnota - poznávání, cíl - poznání pravdy, char. - individualista, teoretik, abstrakce, poznávání neosobní, neprožitkové
ekonomický
 • GA - hodnotu má vše pragmatické a užitečné; praktičnost, vydělávat peníze
 • ES - hodnota - užitečnost, cíl - obhajoba vlastní existence, char. - hledá užitnou hodnotu, prospěch, vše jako prostředek udržení vl. existence, hodnoty vidí ve vnějším efektu, požitku, blahobytu
estetický
 • GA - hodnotou je tvar, harmonie, měřítkem krása, dokonalost; každá individuální imprese potěší sama o sobě
 • ES - hodnota - krása, cíl - hledání harmonie, char. - citově zal., prociťuje, prožívá po svém, často odtržený od reality
sociální
 • GA - hodnotou a jedinou vhodnou formou mezilid. vztahů je láska; teoretické, ekon. a estet. postoje vidí jako chladné a nehumánní
 • ES - hodnota - láska, cíl - konání dobra, char. - zaměřen na lidi, vždy ochoten pomoci, empatický, v  jeho soc. vztazích dominuje sympatie a antipatie, láska a nenávist
politický
 • GA - zájem o moc, vliv a vůdcovství
 • ES - hodnota - moc, cíl - ovládání druhých, char. - úsilí o moc, ovládání druhých, dominance; má rád, když jsou na něm ostatní závislí, nesnáší konkurenci, sebezdůrazňování
náboženský
 • GA - porozumět světu jako sjednocenému celku, jednotu a vyšší význam hledá v kosmu
 • ES - hodnota - jednota, cíl - překračování a překonávání sebe sama, char. - lhostejný k mater. hodnotám, zaměřen na vyšší cíle, utváření nejvyšších hodnot a pojetí smyslu života

GA pojímá osobní zralost jako výsledek kontinuálního životního procesu stávání se. Zdravá osoba - funkčně autonomní a motivována vědomými procesy; nezdravá - neurotická - osoba - chování ovládáno nevěd. zážitky pramenícími z dětských zážitků.

Atributy psychologicky zralého dospělého člověka:
 • široké vědomí já; aktivní, autentická účast ego na aktivitách; přiměřená sebeláska
 • schopnost vroucích soc. interakcí
 • důvěrnost - intimita - hluboká láska nezatížená přivlastňováním nebo žárlivostí
 • tolerance rozdílů (soucit), respekt a uznání druhým
 • jistota a sebedůvěra, schopnost snášet vlastní nedostatky a frustrace
 • vnímání reálného stavu věcí (ne podle vlastních přání), úsilí o relevantní a reálné cíle
 • náhled na sebe a humor; umí se smát objektům lásky vč. sebe a přitom je stále chovat v lásce
 • sjednocená životní filozofie; umět spojovat názory, mít konzistentní systém hodnot
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |