PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

G. W. Allport - proprium a vývoj osobnosti

seznam použitých zkratek

systematický eklekticismus 3/4


Proprium (lat. svůj vlastní): Já, ego jsou funkcemi propria, proprium má vysvětlit rozvíjející se zážitek "já" jedince a procesy vývoje O. Je to pozitivní, kreativní, o vývoj usilující a vpřed se pohybující lidská podstata, součást subjektivního zážitku (jáství - selfhood). Vývoj osobnosti popsal GA v osmi fcích propria:


1.    tělesné já - the sense of one´s body
 • počitky a pocity, které mají původ v organismu (svalové a viscerální reakce)
 • prostř. pocitu těla poznává kojenec první stránku jáství - hlavně zrakem, který nejvíce pomáhá odlišení "moje tělo" a okolí (pokus se slinami - spolknout z úst x vypít ze skleničky - co nám připadá "naše" a přirozené, stává se nechutným a cizím)
 • tělesné já je kotvou pro sebeuvědomění v celém průběhu života; většina lidí si to ale neuvědomuje, dokud nepřijde nemoc nebo bolest

2.    identita já - self-identity
 • závisí na kontinuitě v čase - např. na pamatování si myšlenek z předchozího týdne a vědomí, že patří téže osobě
 • důležitým zakotvením je přechod dítěte na své vlastní jméno - uvědomuje si, že je touže osobou navzdory změnám ve vývoji
 • dítě se snadno vzdává identity ve hře a pak se zlobí, když jej ostatní nechtějí uznat medvědem nebo letadlem

3.    sebeuplatnění - self-enhacement
 • podle GA je to nejnápadnější vlastnost propria; sebeláska může mít přední místo v povaze člověka, aniž by musela vládnout
 • sebeúcta - self-esteem
 • 2-3 roky, zkoumání okolí, hrdost na svůj výkon, autonomie, špatně snáší zahanbení

4.    rozrůstání já - self-extension
 • identifikací s jiným člověkem, skupinou nebo posláním se jedinec zvětšuje rozsah své sebe-angažovanosti; ang. v abstraktních ideálech je později znakem zralé O
 • 4-6 let - dítě se vymezuje vůči druhým a zároveň se s nimi identifikuje (máma, táta, sestra, pes "patří k němu"); učí se významu pojmu "můj" a všechno "moje" je chráněno před okolím, zejména před jinými dětmi

5.    racionální řešení - rational coper
 • stránka propria, označující zdroj uvažování a zvládání problémů v jedinci
 • 6-12 let; uvědomování si vlastního uvažování, počátky introspekce

6.    sebeobraz - self-image
 • obsahuje reálné já - jak se člověk vnímá - a ideální já - kým by se rád stal
 • 5-6 let (někteří dávají před rácio); dítě zná očekávání okolí, začíná rozlišovat dobré-špatné
 • dítě zakouší hrubost a posměch od spolužáků, vrstevníci s ním zacházejí jinak, než rodiče, a dítě chce do jejich skupiny zapadnout; nevěří dosud svému hodnocení a je velmi konformní

7.    snažení plynoucí z já - propriate striving
 • tato stránka propria má vztah k motivaci - dosavadní snažení nevedlo ke sjednocení osobnosti, nyní se tak stává - plánování zájmů, řešení problémů aj.
 • adolescence, volba kariéry a cílů
 • podobné, jako u Eriksona objev identity já - s přibývající zralostí si člověk utváří jednotné cílové zaměření, vyvíjí pravé snažení; předtím se jeho snažení týkalo jeho vlastního já jen okrajově

8.    poznávající já - the self as knower
 • vzniká jako konečný a nevyhnutelný postulát - já je konečnou instancí poznávání a řízení
 • vznik sebeuvědomění, hodnotové orientace a živ. filozofie, schopnost být k sobě objektivní
 • vhled a humor - vhled je shoda mezi tím, jak se člověk vnímá sám a tím, jak ho vnímají druzí; humor pak "schopnost člověka smát se věcem, které miluje (vč. sebe), a přitom je stále milovat"
 • konečným stadiem propria je sjednocená lidská schopnost sebepoznání a sebeuvědomění

Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |