PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Angličtina v psychologii 1

Nigel C. Benson - Introducing Psychology (Icon Books, Cambridge 2004)
strana 3


What is Psychology?

"Psychology" comes from two words: psyche and logos. The word psyche (pronounced "sigh-key") is from the Greek word (….) - meaning "breath of life", i.e. "soul of spirit", loosely traslated as MIND.


An angel: And logos means "knowledge", "study": like all "ologies"!
A butterfly: In Greek mythologhy, Psyche was represented by a butterfly. She became the wife of Eros, the god of love (rename Cupid by the Romans).

The Greek letter psí (pronounced "sigh") is now used as the international symbol for Psychology.

Hence, Psychology was originally defined as: the study of the mind.
But, this isnt how most Psychologists define Psychology today.

Co je to psychologie?

"Psychologie" pochází ze dvou slov: psyché a logos. Slovo psyché (vyslovované jako "sáj-kej"), je z řeckého slova ... (řecké znaky) - znamenající "dech života", tj. (i.e. = id est = that is) "duše ducha", volně překládáno jako mysl.

Anděl: A logos znamená "znalost, studium": jako všechny "-ologie"!
Motýl: V řecké mytologii byla psyché představována motýlem. Stala se manželkou Erota, boha lásky (přejmenován Římany na Amora).

Řecké písmeno psí (vyslovováno "sáj") je nyní užíváno jako mezinárodní symbol psychologie.

Z toho důvodu byla psychologie původně definována jako věda o mysli.
To ale není to, jak většina psychologů definuje psychologii dnes.


Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |