PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Behaviorismus - základní charakteristika

seznam použitých zkratek

v ČR se slovo "behavirismus" čte většinou jako "biheiviorismus"

hlavní východiska behaviorismu
 • jako předmět P uznává pouze pozorovatelné chování živých organismů
 • veškeré chování probíhá podle jistých zákonitostí; jako produkt objektivních determinujících činitelů může být naučeno nebo odnaučeno
 • prohlašuje se za vědecký a deterministický; vznikl v důsledku rozvoje pozitivistického a agnostického uvažování ve vědě a optimistickým a pragmatickým myšlením středních vrstev v USA, které sdílely názory o všemocnosti vlivů prostředí při organizaci lid. chov.
 • determinismus: "svobodné" lidské reakce jsou řídké
 • stoupenci PA zdůrazňovali vnitřní determinaci chov.; podle beh. si jedinec své tendence chování osvojuje v průběhu života
 • osobnost reálně neexistuje, je to pouze pojem vyvozený z vnějšího, měřitelného chování; je to akumulovaná sada naučených vzorců chování
 • postoj k terapii: "Výzkum je léčení a léčení je výzkum."
 • > uplatňuje se ve výchově a poradenství proto, že nabízí technologii k dosahování změn v chování

tzv. klasický beh.
 • Watson
 • atomem chování je psych. reflex (převzat od Pavlova)
 • to, co je psychickému imanentní, tj. subj. zpracování reality, eliminuje
 • pojem osobnost odmítli a redukovali metodologii; specificky lid. p fce a zákonitosti chování redukovali na to "společné" se subhumánními <> s prostř.
 • příznačné rysy:
 •     atomismus - podmíněný reflex je základ, substrát, atom, obsažený ve všech formách chování
 •     experimentalismus - vztah mezi jedincem a prostř. redukován na S-R, nerozlišovali mezi člověkem a živočichem
 •     umělost - aby se exaktně odhalil vztah mezi S a R, pracuje se hlavně v laboratoři a se zvířaty

neobehaviorismus
 • Tolman, Miller, Hull, Dollard, Pribram a Skinner
 • sociálně kognitivní přistupy - Bandura a Rotter
 • překonat úsilí ignorovat střední článek v reflexu - subjekt - vmezeřenou proměnnou mezi S a R
 • S > O > R
 • dominující znaky: synchronismus - studování druhů, jejich specifického chování; strukturnost - studium smysluplných bloků interakčních systémů; naturalismus - hlavní metodou je zkoumání živ. v jejich přiroz. prostř.
 • zákl. tezí je jednota člověka s okolní přírodou; studovat nelze jen pomocí elementů chování
 • p je nástroj a výsledek adaptacePsychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |