PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Behavioristé Pavlov, Watson, Tolman a Hull

seznam použitých zkratek


Ivan P. Pavlov (1849-1936)
 • materialista, odmítal duši; všechny duš. jevy jsou výsledky hmotných procesů
 • klasické podmiňování: spojení dvou podnětů:
 • nepodm. podnět - unconditioned stimulus Su vyvolá reakci svou vlastní povahou (maso > sliny)
 • druhý podnět je sám o sobě neutrální; spojením s Su však získává podnětovou účinnost > podm. podnět - conditioned stimulus Sc (zvuk zvonku)
 • nepodmíněná reakce - uncond. response Ru je reakci na Su
 • podm. reakce - cond. response Rc je reakcí na ScJohn Broadus Watson (1878-1958)
 • vůdčí představitel klas. beh.
 • v reakci na introspektivní přístupy uvedl, že aktuální chování se má studovat a ne o něm hloubat; buď se P přemění na přírod. vědu, nebo bude pohřbena
 • původně - indivi. zvláštnosti jsou dány různými zkušenostmi, jejichž vlivu byl jedinec vystaven; nitro člověka se skládá z imanentních struktur a zvyků
 • později pojal člověka jako mechanismus, jehož činnost je výsledkem půs. prostř. (vrozené NR a získané PP způsoby reakcí)
 • procesem učení a nahodilými styky s okolím se tvoří způs. odpověďového chování > O je produktem soustavy zvyků; vývojovým cílem je osvojit si takovou sadu zvyků, která umožňuje účinné přizpůsobení se a přežití
 • všemocnost výchovy - ze zdravého novorozence lze učinit cokoliv

Edward Chace Tolman (1889-1959)
 • neobeh., revize klas. beh. - do vztahu S-R vložil intervenující proměnnou
 • v souladu s Watsonem uznává pouze objektivně testovatelné fenomény
 • v obsahu a způsobu chování přisuzuje mimořádný význam jeho cílovému zaměření - tato zaměřenost vstupuje mezi S a R: model S - O - R > chování je funkce podnětu a O, tj. zpracování situace jedincem
 • hlavní interv. prom. jsou pudy (drive) - impulz pudící jedince k uspok. nějaké potřeby > pudy způsobují, že org. tenduje v urč. situaci uč. způsobem reagovat
 •     základní pudy prvního řádu - apetence a averze, spojeny s fyziolog. excitací, z níž pramení specifické fyziolog. stavy (hlad po potravě, po sexu, odpočinku, ...)
 •     pudy (puzení) druhého řádu - sociálně naučené; průbojnost, družnost, ...


Clark L. Hull (1884-1952)
 • základy teorie učení, kterou dále rozpracovali Dollard a Miller
 • model R = f(S, O) neboli reakce je produktem <> situace a osbnosti
 • základní determinantou chování je pud - drive; na síle puzení závisí síla (potenciál) reakce, na povaze puzení pak charakter chování
 • pud je objektivně testovatelná komponenta chování
 • podle něj jsou podněty účinné proto, že redukují (vrozené) pudové potřeby (drive) organismu > reakce jsou tedy zpevňovány prostř. redukce popudů (pudových potřeb)
 • je-li redukována síla pudové potřeby, je to odměnou pro org., který se takto učí
 • anticipačními rekcemi (předcházejícími redukci) odpovídá org. proto, že spojení podnětu, odezvy a odměny vede k vytvoření jistých návyků
 • zkoumal i jev odkladu zpevnění v procesu učení a analyzoval chování jako řetězec elementárních S-R článků
 • na jeho teorii navázali i představitelé faktor. analýzy (Cattell, Guidford a Eysenck)
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |