PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

BIG FIVE - lexikální přístup k osobnosti


Lexikální přístup je založen na předpokladu, že nejvýzn. indiv. rozdíly jsou kódovány v přiroz. jazyce v podobě jednotl. slov (Galton, Klages, Allport, Odbert) > jenže přiroz. jazyk má mnoho expresivních a hodnotících termínů, které jsou obtížně zachytitelné, aby měly vyp. hodnotu.
Jedinec může být v přirozeném jazyce popsán více způsoby - stabilními rysy (zlostný), vnitřními stavy (vzteklý), aktivitami (řvoucí), svým vlivem na druhé (děsivý) a hodnocením společností (neakceptovatelný).
Úkolem bylo vymezit lexikonový index termínů, kt. vyjadřují popis rysů osobnosti. Tupes a Christal faktorovali Cattellův index a nalezli 5 faktorů (k nimž podle nich není co dodávat), které později Goldberg nazval jako BIG FIVE: surgence, příjemnost, spolehlivost, em. stabilita, kulturnost.

Ze slovníku se vyberou všechny termíny postihující chov. a prožívání jedince, oddělí se rysové termíny od termínů popis. postoje, emoce aj.; pomocí odpovědí respondentů se pak tyto odpovědi podrobí faktorové analýze (u nás M. Hřebíčková).

I.    surgence (extraverze)
- povídavý, otevřený, ukvapený, sociabilní  x  mlčenlivý, rezervovaný, opatrný, uzavřený

II.    příjemnost - agreeableness
- dobromyslný, důvěřivý, mírný, kooperativní  x  vznětlivý, nedůvěřivý, svéhlavý, negativistický

III.    svědomitost - conscientiousness
- uspořádaný, zodpovědný, svědomitý, vytrvalý  x  nedbalý, nespolehlivý, nesvědomitý, nestálý

IV.    emocionální stabilita - emotional stability
- vyrovnaný, soustředěný, klidný, nehypochondrický  x  nerv., úzkost., podrážděný, hypoch.

V.    kulturnost
- kulturní, intelektuální, vytříbený, obrazotvorný  x  nekulturní, neuvážlivý, hrubý, jednoduchýPsychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |