PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Carl Gustav Jung - analytická teorie

seznam použitých zkratek

Carl Gustav Jung (1875-1961)

analytická, komplexní teorie osobnosti 1/2

shrnutí toho nejdůležitějšího:
komplexní pohled; psyché je aktivní a celistvá
kolektivní, osobní nevědomí; Ego, bytostné já, archetypy, komplexy
persona, stín, animus a anima, bytostné já
osobní povolání; ne stádnost: individuace > sebeuskutečnění - stát se svobodnou, oddělenou a nedělitelnou bytostí
vývoj - celoživotní proces; první pol. ego, druhá bytostné já
typologie - intro- a extraverze; fce - rac.: myšlení, cítění, irac.: čití, intuice


Životopis C. G. Junga:
Byl Švýcar, narozen v Basileji, introvertovaný, osamělý, velmi nadaný; individualista, důkladný a pracovitý; jeho otec byl duchovním a to CGJ zajistilo pozici ve vážené společnosti. Věřil, že má tajné informace o budoucnu a že v něm existují dva rozdílní lidé. Na rozdíl od Freuda byl přijat veřejností a byl finančně nezávislý. 1907 se setkal se SF, stal se pro svůj nežidovský původ mluvčím PA; SF ho jmenoval svým nástupcem; 1910 se CGJ stal prvním prezidentem Mezinárodní PA asociace. 1913 mezi nimi klasický oidipský vztah, 1914 se rozešli a nikdy se již nesetkali. V letech 1923-31 si v Bollingenu postavil speciální dům ve stylu středověkého hradu bez plynu a elektřiny; Jung si tam svítil olejovými lampami a štípal dříví. Působil jako univerzitní profesor a klinik, denně si analyzoval své sny, podstupoval mučivé introspekce; hodně cestoval a studoval exotické kultury. Kromě psychologie byl vzdělán i ve filozofii, antropologii, historii, náboženství, mytologii a astrologii. Jeho teorie je obtížně pochopitelná, protože ji prostupuje jakési tajemno znemožňující snadné porozumění.

Některá díla: Analytická psychologie, její teorie a praxe, Duše moderního člověka, Člověk a duše, Výbory z díla, Vývoj osobnosti.


Jeho zákl. přínosem je komplexní pohled na psychiku a vývoj O, kterým inspiroval další badatele (ne způsob, kterým to sám řešil) a typologie O. Mnohé jeho pojmy nemohou být seriózně prozkoumány; sám CGJ byl skeptický vůči vědeckým metodám; pouze pomocí slovních asociací zkoumal komplexy a jinak hledal oporu pro své teorie ve snech, mýtech, legendách a folklóru.

O = psýché, je spíše aktivní než reaktivní a celistvá. Každý může vyjádřit svou jedinečnost vůči okolí, sex. pudy nejsou hlavními hybnými silami. CGJ kladl důraz na minulost, a to až do fylogenetické dimenze, nejen od fyzického vzniku člověka. Ovšem lidé jsou ovlivňováni jak svými minulými zážitky, tak svými aspiracemi do budoucna. Pro dosažení p zdraví je třeba integrovat všechny protichůdné síly v O do koherentního celku.


Nevědomí - kolektivní, osobní.
Za kritérium zralosti považoval stupeň sebeuskutečnění člověka - tím se řadí k fenomenologům a teoretikům já.
Duševní energii nazývá CGJ libidem, ovšem bez sexuální konotace; je to energie obecně.
Komplementárním protikladem k vědomí je nevědomí; nevědomí obsahuje neuvědomitelné obsahy, tj. obsahy nepřístupné pro ego - Ich.

kolektivní nevědomí:
 • to psýché zdědila (instinkty a archetypy)
 • společný jmenovatel všech lidí - tam jsme všichni stejní; nadindividuální zkušenost
 • poz. i neg. zkušenosti lidských i zvířecích předků člověka; možný zdroj moudrosti - ne ohrožení jako SF
 • archetypy (pojem převzat od křesťanského učence Augustina) - paobrazy; původní modely

archetypy
 • každý obsahuje jádro představy, vzorce chování (jako každá osa krystalu v sobě nese prvotvar krystalu)
 • predisponuje nás urč. způsobem vnímat, prožívat a reagovat; zděděná tendence odpovídat emotivně, kognitivně a behaviorálně na urč. zážitky nebo dojmy
 • zrcadlí se ve snech a v umění užívaných symbolech
 • např. narození a smrt, hrdina, velká matka, moudrý stařec
 • osamostatněné, nezávislé entity:
 • persona - veřejná tvář; role; souvisí s principem společenského přijetí a osobní nezávislostí; umožní jedinci uchovat si svoji individualitu při podřizování se urč. požadavkům společnosti; maska k utváření dojmu a skrytí pravé povahy; je užitečná, ale jen pokud nenahradí vědomá rozhodnutí jedince přílišným konformismem - pak se stává povrchním a je oddělen od svých pravých citových zážitků
 • animus a anima - dvě modality téhož a. - žena v mužích (pasivita) a muž v ženách (asertivita) - pomáhá nám chápat a ocenit druhé pohlaví a uplatnit některé jeho znaky ve vlastním chování; nebezpečí je v tom, obrátí-li se archetyp ven a převládne - pak ztratí žena svoji ženskost, svou přizpůsobenou ženskou personu
 • stín - animální stránka; každý člověk nosí nátěr civilizace na zvířeti, které se v něm skrývá; odvrácená stránka vlastní povahy, také ovšem zdroj vitality, spontaneity a tvořivosti stín by měl být přijat jako součást povahy; člověk bez stínu ztrácí svoji celostnost, životnost
 • bytostné já - self - nejzákladnější archetyp, jádro O; primárním symbolem je mandala (magický kruh); zralé self nejdříve ve stř. věku, chce vytrvalost a moudrost

osobní nevědomí
 • získané, závislé na osobní historii jedince
 • vzniká ze zapomenutých, potlačených nebo vytěsněných zážitků a myšlenek, traumatických prožitků a smyslových vtisků, které nebyly natolik silné, aby byly vědomě registrovány
 • vyjevuje se ve snech a fantaziích

komplexy
 • v osobním nevědomí
 • zážitky jedince, které se vymkly kontrole a existují samostatně v temné obl. psyché
 • vznikají z významných a často traumatických zážitků; obvykle jeden takový zážitek přitáhne další podobné a tím síla komplexu vzrůstá > zážitky tvoří trsy
 • neukončené záležitosti často související se vztahy s důležitými druhými
 • některé ovládají jednání a determinují vnímání - komplex moci - osoba vynakládající libido na aktivity spjaté s mocí; pod. osoba ovládaná matkou, otcem, penězi, sexem...
 • nerozřešený - nebezpečný, rozřešený - prospěšný, např. nový náhled na život

Ego je vědomá mysl; zodpovídá za identitu jedince a jeho chování; jako velitel armády - velí. Samo ale nenabízí maximum, čeho člověk může dosáhnout - katalyzátorem osobního růstu je bytostné já. To zahrnuje vědomí i nevědomí a proto je osobností, jíž TAKÉ jsme. Je to základ, střed, který syntetizuje psyché a uchovává rovnováhu.

Každý má možnost uskutečnit své "osobní povolání" - osvobodit se od stáda, vyhnout se tomu být masově produkovanou "normální osobou".
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |