PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

C. R. Rogers - jevové pole a kongruence

seznam použitých zkratek

Carl Ransdom Rogers (1902-1987)

teorie já, fenomenologická teorie osobnosti, self teorie 2/2


jevové pole obsahuje

organismus
 • uspořádaný celek, psychofyzický základ prožívání (myšlení, touhy, emoce, …)
 • příjemce prožitků, místo tendence k aktualizaci, která se projevuje prostř. potřeb - potřeby jsou druhy fyziologické tenze; tenze podněcují chování k jejímu zmírnění a růstu
já - self
 • utváří se postupně v soc. <> a obsahuje potřebu prožívat sama sebe v souladu se sebepojetím, být kladně přijat druhými i sám sebou
 • self = sebepojetí - organizovaný gestalt; pojetí toho, jakou osobou dotyčný jed. je
 • vstupuje do vztahu k prožitkům, s nimiž činí následující: symbolizuje je (= uvědomuje si je) a přijímá je; popírá je, když svou skladbou neodpovídají já; symbolizuje je zkresleně - když jsou třeba introjekty od rodičů vnímány jako výsledek smyslového poznání
 • nalezení pravého já - těžké; znamená přestat se skrývat za klamy a předstírání a přiblížit se skutečnému obsahu prožívání
 • ideální já (chci být) a reálné já (jsem) > Rogers v klinické praxi používal pro zjištění podobnosti ideálního a reálného já Q-třídění
 • sebeúcta je dána vztahem mezi pojetím "já jsem" a "já bych chtěl být" - tedy do jaké míry se shoduje reálné a ideální já
> ve vývoji - často podmíněný vztah - specifikace, za jakých podmínek je dítě přijato, za jakých získá pozitivní vztah > to nevede k rozvoji plně fungující O
> bezvýhradný pozitivní vztah = respektuju tě a přijímám právě takového, jaký jsi, a právě proto, že jsi takový, jaký jsi; žádná 'kdyby, ale, kromě …'

Duševní zdraví spočívá ve schopnosti asimilace (přijetí za své) všech organismických prožitků; přesně symbolizované prožitky jsou kongruentní. Popření - subcepce - vědomé nebo nevědomé poukazuje na duševní patologii. Čím více jsou prožitky ohrožující, tím je skladba já strnulejší - intrapersonální situace je char. rozporem mezi skutečnost prožívajícím organismem a sebepojetím.

Kongruence - shoda mezi prožitky přítomnými v organismu a jejich symbolizací v já; přesná symbolizace bez zkreslení = kongruence mezi prožíváním a já. Inkongruence je naproti tomu nedostatek přesné symbolizace prožívání v já > rozpor mezi prožitky a jejich vnímáním. Zdraví = vysoká kongruence a naopak. Kongruence O psychologa je podmínkou úspěšné PT.

Sebepojetí = názor člověka na sebe sama (poz., neg., zhodnocující, znehodnocující, …), formováno rodiči. Nepodmíněné kladné přijetí dítěte rodiči podporuje utvář. zdravého sebepojetí, které se váže s vysokou mírou kongruence. Péče poskytovaná bez podmínek > dítě nemusí popírat své prožitky. Pokud musí popírat, snaží se přizpůsobit okolí namísto projevování vlastního já. Podle Rogerse má člověk usilovat také o bezpodmínečné kladné sebepřijetí.


Dobrý život = plné fungování osoby; je to proces, nikoli stav bytí, směřování, ne cíl. Směřování, které tvoří dobrý život, si organismus vybírá tehdy, má-li duševní svobodu zvolit si jakýkoli směr. Atributy dobrého života:
 • rostoucí otevřenost prožívání - nepopírat, nezkreslovat, přijímat, člověk není defenzivní
 • rostoucí existenciální kvalita žití - zkušenost není překrucována, člověk je účastníkem a pozorovatelem procesu prožívání, aniž by se snažil ovládat jej; já a osobnost se vynořují ze zkušenosti; žádné předsudky; flexibilita, adaptabilita
 • rostoucí důvěra v organismus - nechat se vést vlastním organismem, ne druhými lidmi; důvěra ve své zkušenosti jako validní zdroje info pro rozhodování
 • svoboda, nezávislost - pocit, že žiju, jak si přeju; není absolutní svoboda - čl. jer omezen vrozenými vlohami, soc. okolím a minulými zážitky
 • kreativita - produktivní nápady, plnohodnotní členové společnosti, tvořivá adaptace na měnící se podmínky
 • plnější fungování - osoba je otevřená vůči poznatkům, realistická, společenská, žije v přítomném okamžiku a těší se z toho

CRR měl asi hned po SF největší vliv na poradenskou a T praxi.

Wiiliam Stephenson - Q-třídění: balíček asi 40 lístků, na každém jednoduchém konstatování - např. jsem inteligentní, jsem agresivní, často se cítím na dně, … Třídí se do 7 kategorií od "nejvíce mně podobné" přes "neutrální" po "nejméně podobné". Obvykle dvakrát - jednou k popisu self a pak k popisu ideálního self. Dalším opakování se pak sleduje účinnost T.Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |