PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Cesty života - A. Millerová (výtažek)

Literární ochutnávka


Alice Millerová: Cesty života.  Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001
Čtěte, přitahuje-li vás psychoanalýza.

AM je psychoanalytička, klade důraz na prožívání dětství. Knížka obsahuje 7 příběhů + dva eseje o vůdcích a nenávisti.
Dialogy často působí velmi neautentickým dojmem; připomínají spíše pečlivě připravené projevy než spontánní sdělení.

> zodpovědnost sama za sebe; týrání a bití; zneužití regrese člověka do bezmocného dítěte; popření traumat z dětství a omlouvání svých rodičů

Claudia a Daniel - kdysi spolu jakoby chodili, ale nic z toho; setkali se po 30 letech.
Claudiin manžel nesnesl její blízkost, ona si myslela, že je to maska, za kterou je vřelost; on se ale nechtěl otevřít a chtěl mít klid.
Claudia byla svým rodičům vždy po ruce, plnila jejich potřeby; otec alkoholik, matka měla rakovinu; C žila v kombinaci extrémní bezmoci a nadměrné zodpovědnosti. S D nevěřila svému štěstí, že by mohla s někým takovým žít, proto potlačila své city, aby netrpěla jako v dětství. Seznámila se s mužem, o němž si myslela, že nikdy nezačne pít a nikdy ji neopustí - trpěla nevyrovnaností otce a chtěla stabilního muže. D byl zranitelný; Max ne, ale intelektualizacemi potlačoval city. C pochopila, že má možnost volby a nemusí se pořád obětovat a čekat, že se druhý změní, když přitom nechce. C chtěla dítě proto, že byla vyhladovělá po lásce, chtěla dávat. Po narození holčičky naprosto důvěřovala odborníkům aniž tušila, co se v dítěti děje. Podle PA Dolto se novorozenci orientují podle matčiny vůně; C dovolila, aby dítě odnesli = průšvih. Od dcery očekávala pak to co se očekávalo od ní. že všechno pochopí sama a poddá se osudu; měla málo sebedůvěry. C byla v pozici matky, která od dítěte očekává, že bude šťastné a osvobodí ji tak od tíhy provinění.
Daniel myslel, že bude umět porozumět každé ženě, protože jeho matka od něho chtěla spoustu pochopení. Oba si zvolili partnery, s nimiž opakovali beznadějné úsilí z dětství; chtěli v nich v podstatě změnit své rodiče. Bonding - vizuálně tělesný kontakt s novorozencem; citlivost k signálům novorozence začíná tam, kde se přestáváme bránit vlastní minulosti.

Jolanta a Linda - dopisy, hlavně o porodu a důležitosti průběhu pro psychiku dítěte
Dítě mělo problémy kvůli odběru krve z paty - trauma. Nečekat od dítěte, že nás osvobodí od vlastního strachu; pocity sdělit a popsat, ale nepřenášet na druhé. Otázkám se vyhýbáme snad proto, že se bojíme odpovědí.

Sandra - konfliktní, studený vztah s otcem
Vadilo jí setkat se s ním a zase pouze konvenční fráze; manžel jí řekl, proč dělat to, co se ti protiví - řekni mu otevřeně, o co jde; na jeho reakci už přece dávno nejsi závislá. S se totiž stále chovala, jakoby hrozilo nebezpečí za upřímnost, jako v dětství. Řekla otci, že jí mrzelo, že se jí nikdy neptal, jak se cítí (to by mě nenapadlo, ptát se na to dítěte ...); jeho v dětství nikdo neutěšoval, proto si myslel, že je to tak OK. Své potřeby vydával za lásku, dával jí klystýry, ale ona jen somatizovala psychické utrpení. Rozhovor s otcem zbavil S sebeklamů, přestože se nerozešli právě v míru; pravda bolí, ale je lepší než nejistota. Internalizoval, že bití jí jako dítěti prospívalo - z takového přesvědčení mluví strach jejího vnitřního dítěte z rodičů - chování rodičů je třeba vždy považovat za správné a omlouvat ho, idealizovat. Minulost se nezmění, její následky ale ano, chce to o nich nemlčet.


Anika
- konfliktní vztah s matkou, která nevěnovala pozornost jejím potřebám
A chtěla pro matku jen to nejlepší; matka si svůj strach kompenzovala uplatňováním moci nad A; trápila ji stejně, jako byla sama trápena jako dítě. Mlčeti zlato - tím ubíjela energii Aniky, nutila ji k zamlčování jejích potřeb. Nenaučila se milovat, protože nemilovala ani sama sebe - jak, když se skoro neznala? Člověk se učí poznávat prostř. své matky. A vzdala přesvědčit svou matku o pravdě, nechtěla ji poznat.

Na jakém principu působí vůdci a guruové?

Lidé vyrůstající svobodně, jejichž svébytnost byla v dětství tolerována, se těžko vydají napospas nějaké sektě. V sektách vládnou mechanismy na popření svobody myšlení, cítění i jednání. Lidé ani nezjistí, že byli indoktrinováni; nic jiného v dětství nepoznali. Jsou nevědomě manipulováni pomocí potlačeného a nereflektovaného příběhu svého dětství.

Mnoho guruů neplánuje svoji vůdčí kariéru; guruové se z nich stanou až vlivem moci nad skupinou (Feeling Therapy). Naučili se, jak člověka vrhnout zpět do bezmocného dítěte a pomocí regrese je ovládat. Lidé jednají automaticky, poslouchají vychovatele tak, jako v dětství.

Mnoho vůdců hledá ve svých přívržencích ochranu před vlastním strachem; sami se snaží na symbolické rovině uniknout dětské bezmoci. Shlížejí se v obdivu svých členů a ztrácejí vztah s realitou. Hitler si myslel, že obdiv davu potvrzuje jeho velikost; zapomněl, že tento obdiv vzbudil lžemi, a považoval se za génia. Jásot mas je jako droga pro vůdce a jásající dav si neuvědomí, že on je používá jen k tomuto účelu.

Duše může myslet a jednat jen na základě své minulosti.


Jak vzniká nenávist?

Někdejší iluze dítěte je třeba poznat a pochopit; hlavně nepopírat utrpení v dětství. Bojíme se, že ztratíme lásku k rodičům a milé vzpomínky. V dospělosti ovšem dovedeme pochopit, proč nám ublížili, aniž si to přiznali. Dítě neví, proč mu ubližují lidé, které miluje; proto týrání přisoudí jiné - pozitivní - hodnocení a i v dospělosti setrvávají v pozici dítěte a své rodiče a jejich chyby si idealizují. Prožité násilí pak mohou pokládat samo o sobě za dobré; popření násilí z dětství pak přenáší na jiné lidi. Hodné, nenápadné a poslušné dítě, které nekriticky plnilo příkazy dospělých, se pak může stát esesákem. Všichni násilníci byli v dětství vystaveni krutosti, kterou popírali a to je dovedlo k odvetným akcím.

Nevědomé vzpomínky tlačí člověka do neustálého opakování potlačených scén; dotyčný vytváří situace, v nichž přebírá aktivní roli a tím se snaží uniknout dětské bezmocnosti a nevědomému strachu.

Podle AM je nenávist následek zloby a zoufalství dítěte, zneuznaného v době, kdy ještě neumělo mluvit. Potlačený vztek na rodiče přesune na obětní beránky a údajné nepřátele. Nevědomé emoce potřebují svůj objekt vyjádření. (Hitler byl v dětství týrán a zesměšňován otcem, ale city k němu popřel; jeho otec byl poloviční Žid; H chtěl osvobodit Německo a celý svět od židovské krve, aby se osvobodil od svého strachu v dětství.)

Týrání a nedostatek lásky vede k zakrnění nebo nedostatečnému rozvinutí urč. mozkových oblastí; zejména se nevyvinou urč. emoce. Člověk nesmí své dítě bít.

Traumata sama o sobě nevedou k násilnictví, ale vede k němu způsob jejich zpracování. Lekce prvních tří let je nesmazatelná. Tresty jsou založeny na předpokladu, že dítě jedná ve zlém úmyslu.
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |