PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Dějiny psychologie - M. Hunt (výtažek)

Literární ochutnávka

Morton Hunt: Dějiny psychologie. Portál, Praha 2000.
Když si uchazeč o studium psychologie přečte Huntovy Dějiny, už toho o moc víc dělat nemusí - je to výborně napsaná věc (autor je novinář, text nemá těžký zadek, čte se to skoro samo), jsou tam jak dějiny, tak kus vývojovky, experimentální psychologie, samozřejmě psychoterapie atd. atd. Absence jmenného rejstříku je díky obsahu snadno omluvitelná drobnost.Předvědecká psychologie

•    hlavně Řecko 6 - … st. př.n.l.
•    nový názor, že myšlení je v mozku; není řízeno bohem > tedy kde mysl získává myšlenkový materiál?
•    Protagoras (5. st.), sofista; >> z vnímání (před ním totéž tvrdil Alkamaion); absolutní pravda není - "Mírou všech věcí je člověk"
•    Démokritos (460-362) - taktéž vnímání; vše je z atomů
•    Hippokrates (460-347) - zab. se patologií; jsou-li tělní tekutiny v rovnováze, mozek funguje (krev - oheň; hlen - voda; černá žluč - země; žluč - vzduch; navázal na Empedoklovy 4 hl. substance); proto např. pouštění žilou při nerovnováze; choroby nesesílají bohové, mají biochem. základ

Sokrates (469-399)
•    hl. etika, jeho dílo známé od jeho žáků Platona a Xenofona
•    dialektická technika - nejen přednášky, ale i otázky, kterými vedl studenty k odpovědím (označoval se za porodní bábu myšlenek); dialektika nicméně nemůže objevovat nová fakta
•    vědění = vzpomínky, které máme v sobě (educatio = vyvádět) duše je nesmrtelná, je nezávislá na tělě > základ dualismu

Platon (Aristokles; 427-347)
•    žád Sokrata; 387 zal. Academii
•    vnímání není zdrojem poznání, info ze smyslů jsou klamné; skutečné vědomosti jsou abstrakce a pojmy odvozené dedukcí
•    objekty vnímání jsou iluze, omyl, pomíjivé; vrozené ideje jsou reálné a pravdivé (židle zchátrá, ale její abstraktní forma - idea - žije dál) > jeskyně
•    3 úrovně duše - spřežení: a) duch - vůle; b) choutky - touha; c) rozum - myšlení (vozataj) >> id, ego, superego; choutky nemají být odstraněny, ale ovládány
•    paměť = psaní na voskové destičky (úhledně vs. nepřehledně, čistá vs. špinavá) > Locke a Watson

Aristoteles (384-322)
•    Platonův žák, vychovával Alexandra Velikého
•    otec lékař, taky studoval medicínu, všestranný, 2x ženatý
•    podvakrát nezvolen do čela Academie, tak založil 333 Lykeion
•    napadán pro svůj makedonský původ uprchnul 321 z Athén, aby "je uchránil druhého prohřešení se proti filozofii (po Sokratovi)
•    empirik (teoriím se má věřit, pokud jsou potvrzeny pozorovanými fakty), realista, nejen dedukce - též indukce
•    vnímání je základním materiálem poznání
•    mysl je v srdci, mozek ochlazuje krev
•    rozum a intelekt organizuje info na zákl. smysl. vjemů (intelektem poznáváme podobnosti předmětů; indukcí - pojmy, principy)
•    De Anima (O duši) - duše je forma, esence těla; duše je neoddělitelná od těla (monismus proti Platonovu dualismu, podle něhož je duše vězněm těla a chce uniknout)
•    funkcionalismus - psýché je proces; je tím, co dělá
•    duše se nerodí s poznáním (x Platon)
•    asociační zákony - podobnost, kontrast, blízkost
•    paměť - suchá, mokrá; význam opakování; vliv emocí na zapamatování

...
...
...

Wilhelm Wundt (1832-1920)
•    prosinec 1879, Konvikt - Lipská Uni. - WW se dvěma studenty pokus, jak dlouhá doba uplyne od zvuku k reakci
•    už před tím pokusy Weber, Fetchner, Helmholtz a Donders, ale až po r. 1879 se Lipská uni stala střediskem P a vznikl zde první oficiální P institut
•    WW se zaměřil na vědomé duš. procesy, odmítl introspekci a propagoval experiment; rozvinul exp. metody, které již před ním užívali Fetchner a Donders
•    Spíše podprůměrný žák, roztěkaný; spravil se až na medicíně, kterou 1855 dokončil jako nejlepší student. Medicína ho moc nebrala, seznámil se Helmholtzem a začal se zajímat o fyziologii. Ve 30 letech uvedl ve svém článku, že P může být vědou jen jako založená na exp. výzkumu. Po úspěchu knihy Principy fyziologické psychologie (nebo snad Základy exp. P?, orig. Grundzuege der physiologischen Psychologie) se přes Curych dostal do Lipska. Jeho přednášky byly velmi populární; doma odměřený, na uni dogmatický a pedant, považoval se za prominenta.
•    zab. se introspekcí, ale jen jednoduchými, bezprostředními vjemy a pocity
•    dvojí reakční čas - reagovat na zvuk - cca 0,1 sec., uvědomit si dopad kuličky - cca 0,2 sec.
•    časem došel k názoru, že experimentálně nelze zkoumat celou p - jen pocity, vjemy, ale např. myšlení aj. pouze pozorováním a jinými meodami > zpočátku bral celou P jako přírodní vědu, pak zmírnil - vše nejde zkoumat experimentálně, vědecky
•    objektivní velikost rozsahu pozornosti: 4-6 prvků
•    měření "asociační doby" - cca 3/4 sec.
•    v jeho P není patrné jediné ústřední téma
•    psycho-fyzický paralelismus (ne dualismus) - vědomí existuje souběžně s Č NS
•    byl proti praktické aplikaci P, odmítal práci se zvířaty (žádná introspekce) a P W. Jamese
•    měl velký, ale přece ne tak významný vliv na P (vyškolil mnoho lidí, zdokonalil exp. metody a napsal řadu závažných knih vs. nesouhlas s aplikacemi a zabývání se např. hypnózou přišlo leckomu málo vědecké)

...
...
...


Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |