PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Dollard a Miller - subjektivní behaviorismus

seznam použitých zkratek

John Dollard (1900-1980) a Neal Elgar Miller (1909-2002)

subjektivní behaviorismus

shrnutí toho nejdůležitějšího:
operantní podmiňování
učení pokusem a omylem - nahodilé akce; pozitivní/neg. zpevnění
teorie postupné aproximace
black box
člověk je nesvobodný, je determinován stimuly
funkční analýza - zjišťování kauzality


Životopisy:
John Dollard
Narozen ve Wisconsinu, vystudoval na Chicagské univerzitě sociologii a ve třicátých letech začal v studovat v Berlíně na PA institutu. Pak učil na Yale antropologii, soc. a P, odkud odešel jako emeritní profesor v r. 69. Během války zkoumal chování vojáků v bitvách.

Neal E. Miller
Pochází rovněž z Wisconsinu (Milwaukee); získal doktorát na Yale, kde spolupracoval s Dollardem a Hullem, kteří ho významně ovlivnili. Prodělal PA výcvik ve Vídni. Později učil na Yale a byl profesorem na Rockefellerově univerzitě.
Společná díla: Osobnost a PT (1950), Frustrace a agrese (+Mowrer, Doob a Sears, 1939), Sociální učení a napodobování (1941)
Teorie učení

Dollard i Miller byli orientováni behavioristicky, ale oba prodělali též PA výcvik, a tak se v jejich teorii prolíná PA a beh. v kontextu daného soc. prostředí ("spojit vitalitu PA, přísnost laboratoře a danosti kultury").  Jsou představiteli tzv. subjektivního beh. V rámci sledu S-R usilovali o vysvětlení středního článku - O (její prožívání, nevědomí, podstata, vývoj, …).
V procesu učení "musí být učící se jedinec k odezvě puzen - motivován a za její provedení za přítomnosti signálu potom odměněn … aby se někdo učil, musí něco chtít, něčeho si všimnout, něco udělat a něco získat … těmito činiteli jsou pudová potřeba, signál, odezva a zpevnění."

pudová potřeba (pud. excitace, drive)
 • jakýkoli podnět (též motivace), který vyvolá odezvu
 • vnější událost, primární pudová potřeba (hlad, zima, …) nebo sekundární potřeba (návyk na podkladě prim. potřeby)

signál (podnět, cue)
 • potřeba žene k jednání, signál  určuje typ odezvy
 • modifikuje motivující sílu potřeby - ta je specifičtější
 • je-li hodně intenzivní, stává se potřebou a pudí jedince k činu

odezva
 • vyvolávána motivační silou potřeby a směrovým působením signálu
 • podmínkou učení je přítomnost a zpevnění odezvy
 • úspěch výchovy často závisí na schopnosti vychovatele vyvolat vhodné odezvy, které poskytnou příležitost ke zpevnění
 • některé se stávají signálem (strach - nejprve odezva na zvuk, a sám spouští sled dalších dějů)

zpevnění
 • = redukce (uspokojení) potřeby
 • každá událost, která zesiluje tendenci opakovat odezvu proto, že výsledkem je redukce potřeby

návyk
 • výsledek zpevňování sledu podnět (signál) > odezva
 • jedinec se učí návykům prostř. zpevnění

Osobnost není vrozená - je výsledkem procesu vytváření návyků, resp. osvojováním repertoáru sekundárních potřeb. Člověk se rodí s primárními potřebami, které mu zpočátku umožňují přežít (bolest, hlad, …). O je tvořena soustavou individuálně příznačných návyků, je fasádou, za níž se podle typu sockul. prostředí skrývají vrozené - primární potřeby jako její základ.
Neutrální signál po několika spojeních s primárních potřebou získá schopnost vyvolávat odezvu - tak se stane sekundární potřebou. Sek. potř. slouží k přežití v daném sockul. prostředí.

Ve vývoji O má význam prvních 6 let. Spolu se sekundárními potřebami se dítě seznamuje i se sekundárním zpevněním (úsměv, poděkování, peníze na zmrzlinu …). Dollard a Miller doporučují zejména v prvních dvou letech dítě všemožně podporovat, zejména v situacích:
 • krmení
 • nácviku čistotnosti
 • raných sexuálních projevů
 • nácviku ovládání hněvu

Nevědomí se skládá z pudových potřeb, signálů a odezev, které nejsou jedincem plně chápány či uvědomovány. Dítě třeba říká "máma", ale neví přesně, o čem všem to je. Velká část soc. učení probíhá nevědomě. Dospělí neurotici např. zase nedokážou popsat své konflikty.

Neurózy jsou podle DM nevědomé konflikty, které díky rodičům má dítě naučené v raném dětství (málo podpory nebo podnětů, tresty za sexuální zvědavost, …). Konflikty jsou typu +-, --, ++. Nevědomé konflikty vyvolávají úzkost a podněcují vznik neuróz. Protože jsou však neurózy naučeny, mohou být také odnaučeny.Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |