PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Erich Fromm - humanistická psychoanalýza

seznam použitých zkratek

Erich Fromm (23.03.1900- 18.03.1980)

humanistická PA , neoPA, psychosociální teorie 1/2

shrnutí toho nejdůležitějšího:
PA s důrazem na společnost, svoboda, humanistická etika
Temperament a charakter; socializace a asimilace
Charakter produktivní a neproduktivní > receptivní, kořistnická, hromadivá a tržní orientace
Potřeba vztaženosti, transcendence, zakořeněnosti, identity a orientačního rámce
Zralá láska, schopnost milovat


Životopis E. Fromma:
Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem v ortodoxní židovské rodině, setkal se s antisemitskými postoji Němců a poznal i nesnášenlivost Židů. Sám sebe líčí jako neurotické, úzkostné dítě. 1. sv. válka - zdrcen lidskou destruktivitou a iracioonalitou. Vedle zájmu o filozofii a sociologii se zabýval psychologií, kterou vystudoval na Heidelberské univerzitě. Zajímali ho Freud a Marx, pokusil se o syntézu jejich teorií - Marxovy myšlenky použil jako sociální rámec, do něhož integroval Freudovy psychologické prvky. Celý život se zajímal o marxistický socialismus.
Byl vycvičen v PA, seznámil se s Karen Horneyovou. Původně praktikoval klasickou PA, pak se od ní odchýlil, zejm. od její "zúžené" teorie libida. V roce 1934 emigroval do USA, učil na PA institutu, kde se opět setkal s KH. Ta se postavila proti tomu, aby na institutu učil bez lékařského vzdělání; Fromm po určitých restriktivních opatřeních vůči jeho osobě z institutu odešel a na protest proti tomu tak učinilo i několik jeho kolegů. V roce 1949 se přestěhoval do Mexika kvůli artróze své manželky, inicioval zde (1957) výzkum vlivu industrializace na mexické venkovany. V 70. letech se přesunul do Švýcarska, kde žil až do své smrti.

Některá díla: Strach ze svobody, Mít nebo být, Lidské srdce, Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity, Člověk a psychoanalýza


EF kladl důraz na společenský kontext lidské existence, na důležitost uvědomění si sebe samého a vlastní vnitřní hodnoty. Základním aspektem povahy je svoboda, ale mnozí lidé nejsou ochotni si jí užívat, čímž umožňují diktátorské systémy. Hlavním problémem společnosti je volba mezi "robotismem" a "humanistickým socialismem" - spolupráce, aktivita, odpovědnost, člověk využívá kapitálu a ne naopak. Kladl důraz na humanistickou etiku v protikladu k etice autoritativní a ryze subjektivní: štěstí je účastí na štěstí druhých.

Lidská existence je kvalitativně odlišná od živočichů; člověk není instinktivně předurčen, ale také ztratil původní spojení s přírodou. Postupně si uvědomuje tragičnost svého osudu - přání být součástí přírody a zároveň se z ní vydělovat; proces "osvobození" - tedy uvědomění si své oddělenosti od přírody a jiných lidí vede k pocitům osamocení, beznaděje a nicotnosti.
Lidé již dlouho usilují o stále větší individualizaci, ovšem dnešní míra autonomie pociťovaná příslušníky záp. kultury byla dosažena za cenu nejistoty a pocitů osobní bezvýznamnosti.
Konflikty - úsilí o svobodu vyvolává pocity odcizení vůči přírodě a spol.; přání mít moc nad svým životem a současně cítit blízkost a spojení s druhými.

Bojovat s pocity osamocení a bezmoci lze:
  • aktivní činností, spontánní aktivitou - únik před těmito pomoci pomocí prožitků a pozitivní svobody (být sám sebou a neztratit přitom ze zřetele soc. realitu); práce, láska
  • vytvoření neproduktivního svazku se světem: autoritarismus - spojit své já s něčím mimo sebe; masochistická forma - submisivita, závislost, sebe-ponižování; sadistická forma - využívat, ovládat; destruktivismus - ničení
  • konformita automatu - konvence, konformita, podřizování se požadavkům a normám; být takový, jako jsou všichni ostatní
> jsou to obranné mech., které neodstraňují příčiny ani neřeší problém existence, ale činí život možným; proniknout k nim lze PA technikami (volné asoc., výklad snů, …)Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |