PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Erik H. Erikson - psychosociální (ego) teorie

seznam použitých zkratek

Erik Homburger Erikson (1902-1994)

psychosociální teorie, ego-teorie 1/2

shrnutí toho nejdůležitějšího:
důraz na ego - autonomní strukturu; kulturní a soc. kontext
celoživotní vývoj ega, epigenetická stadia
8 stadií - psychosociální krize - růst vs. ohrožení; vyřešení konfliktu > vznik ctnosti
důvěra - nedůvěra; autonomie - zahanbení; iniciativa - vina; snaživost - méněcennost
identita - zmatení rolí; intimita - izolace; generativita - stagnace; integrita - zoufalství
naděje - vůle - účelnost - kompetence - věrnost - láska - péče - moudrost


Životopis E. H. Eriksona:
Potomek dánských rodičů, narodil se v Německu. Ve svých osmašedesáti přiznal, že byl mimomanželským dítětem luteránské matky a Dána, kterého nikdy nepoznal. Jeho matka se pak vdala za německého židovského pediatra, který Erika adoptoval. Byla to pro něj ale medvědí služba, protože křesťanští spolužáci ho zavrhovali jako Žida a lidé ze synagogy na něm neměli rádi jeho nežidovské rysy - modré oči a světlé vlasy. Od nejranějšího dětství prožíval Erikson krizi identity, která se pak stala nejtypičtějším rysem jeho osobnostní teorie.
Průměrný student, ve škole v Karlsruhe se připravoval na univerzitní studia, která ale nenastoupil; cestoval a hledal sám sebe. Pak se rozhodl pro uměleckou dráhu, dělal se dřevem a kreslil.
Od r. 1927 učil ve Vídni, byl v té době analyzován Annou Freudovou, oženil se s Joan Sersonovou. Po nástupu Hitlera k moci emigroval s manželkou a dvěma syny do USA. Pracoval jako PA a badatel, 1942 přijal profesorské místo na Kalifornské univerzitě, kde skončil poté, co odmítl podepsal loajalitu. Ač neměl obvyklé univerzitní vzdělání, nebyly z toho problémy, protože jeho výzkumy a spisy byly již velmi ceněny. 1950 mu vyšla kniha Childhood and Society a jako uznání za ni se stal mluvčím ego-psychologie.
Vedl středisko pro narušené adolescenty, přednášel na Harvardu. Známé jsou jeho práce o indiánských kmenech Siouxů a psychohistorické studie o Lutherovi, Ghándím, Maximu Gorkém a Hitlerovi.

Některá díla: Dětství a společnost (1950), Výzva mládí (1965), Dimenze nové identity (1974), Identita: Mládí a krize (1968), Náhled a odpovědnost (1964)


Eriksonova koncepce je orientována na vývoj ego. EE modifikoval PA na život moderní společnosti, ale považoval se nikoli za SF kritika, ale jeho pokračovatele. Nezdůrazňoval pudové motivy - větší váhu má ego, ne id - O je racionálnější. U SF píská ego spory mezi Id a superego, u EE je ego autonomní struktura zajišťující soc. adaptivní vývoj.
Významným činitelem vývoje dítěte jsou nejen rodiče (SF), ale celé soc. prostředí a kulturní kontext. Vývojové změny probíhají celý život, nejen v raném dětství.
SF se domníval, že uvolní-li člověk své instinktivní puzení, čeká ho sociální vyhynutí; naproti tomu EE se zaměřil na odhalování lidské schopnosti vítězit nad psychosoc. riziky a zkoumal přednosti, kvality ego. Každý konflikt v sobě obsahuje výzvu k řešení a je třeba poznat, jak člověk své krize zvládá a jak ho případné nevyřešení minulého konfliktu znevýhodňuje v zacházení s pozdějšími probl.
Vývoj osobnosti chápal jako sled epigenetických stadií od narození po stáří. Epi = na, po; geneze = vznik, vynoření; epigeneze = jeden prvek vzniká na podkladu jiného.

Souhlas s SF - struktura O, bio a sex. základy motivace a O dispozic, danost a neměnnost pořadí vývojových stadií.

Hlavním tématem vývoje je utváření osobní identity související s vývojem ego. Před objevením se zralého ega je třeba získat přiměřený pocit identity. Podle EE jsou různé rituály v dospívání nástroji, jimiž se identita a integrace ego potvrzuje. Ego se uplatňuje jako uvnitř mysli (PA), tak ve vztahu k soc. okolí.Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |