PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

E. H. Erikson - Teorie "osmi věků člověka"

seznam použitých zkratek

psychosociální teorie, ego-teorie 2/2

Teorie "osmi věků člověka"

Vývoj ego probíhá v osmi stadiích; každé má svůj optimální čas k vynoření (kritické obd.) a obsahuje psychosociální krizi, která představuje možnost růstu, ale zároveň i ohrožení. Vyřešení konfliktu je předpokladem růstu, ego získává novou mohutnost, ctnost (virtue) - absorbuje pozitivní komponentu. Pokud člověk uhýbá před řešením konfliktu, ctnost nevzniká a převládá negativní pól krize (např. 4. stadium - snaživost vs. méněcennost; má vzniknout ctnost kompetence; pokud dítě nevyřeší konflikt, odchází do dalšího stadia bez ctnosti a s pocitem méněcennosti). Nevyřešení konfliktu oslabuje ego a způsobuje stagnaci vývoje; může se napravit dodatečně (> chyby nejsou nezbytně trvalé), což vyžaduje návrat až do místa negativního řešení, účinnější přístup ke konfliktu a následně vytvoření chybějící ctnosti.
Všechny krize jsou v O v latentní formě přítomny již od narození, ale vynoří se každá ve svůj čas. Ve vyrovnávání se s krizemi jsou kulturním prostředím způsobené rozdíly.
Redukce vývojových fází na bipolární znaky je silnou a slabou stránkou EE teorie současně - zjednodušení pomůže porozumět, ale jen tehdy, je-li adekvátně pochopeno.

Vývojová stadia:

1. důvěra vs. (versus) základní nedůvěra
•    ctnost - naděje - podmínka žití
•    kojenec potřebuje saturovat základní bio potřeby a předvídatelné chování mateřské osoby > pocit bezpečí, důvěry v ní a posléze i v sebe

2. autonomie vs. zahanbení a pochybnosti
•    ctnost - vůle
•    dítě se učí mluvit, chodit a regulovat vyměšování - nutnost vyváženosti mezi zadržováním a pouštěním; důsledky pro mezilid. interakce - moc nebo málo zábran

3. iniciativa vs. vina
•    ctnost - účelnost
•    dítě experimentuje s novými činnostmi; přílišná potřeba úspěchu při přehlížení potřeb ostatních a sexuální fantazie můžou vyvolat pocity viny

4. snaživost vs. méněcennost
•    ctnost - kompetence
•    přechod od hry k produktivním činnostem, které vyžadují urč. dovednosti
•    úspěch = radost, neúspěch = méněcennost a to i tehdy, byl-li nezvládnutý úkol pro dítě příliš obtížný

5. identita vs. zmatení rolí
•    ctnost - věrnost, oddanost zvolené životní filozofii, svému směřování
•    zde jsou si nejblíže možnosti objevit sebe sama nebo se ztratit
•    sjednocují se představy mladého člověka o sobě samém; vědomí identity ego dává pocit důvěry, že jeho sebepojetí odpovídá náhledu ostatních lidí na něj

6. intimita vs. izolace
•    ctnost - láska
•    intimita je zdravým spojením vlastní identity s identitou druhého bez hrozby ztráty sebe nebo rozpuštění své identity v něm; obsahuje závazek a může být vyjádřena sexuálně
•    v procesu intimity si čl. může prostř. identifikace s druhým vyjasnit vlastní identitu

7. generativita vs. stagnace

•    ctnost - pečování, konstruktivní přispění společnosti
•    člověk se zapojuje do spol., aby vytvořil něco hodnotného - potomstvo, hmotné statky, tvůrčí myšlenky, umělecká díla

8. integrita ego vs. zoufalství
•    ctnost - moudrost jako výsledek celého vývoje jedince
•    pokud se člověk ve stáří nemůže ohlédnout za svým uplynulým životem s pocitem naplnění a dobře vykonané práce, nastává zoufalství
•    vztah mezi dětskou důvěrou a dospělou integritou - děti se nebudou bát života, pokud jejich rodiče budou natolik integrovaní, že se nebudou bát smrti

Za přínos EE se pov., že byl zaměřen na nepatologické osoby, celoživotní vývoj a význam dosažení identity.Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |