PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Fenomenologie a existencialismus

seznam použitých zkratek

fenomenologie a existencialismus

shrnutí toho nejdůležitějšího:
existencialismus - filozofický (hnutí, ne systém); fenomenologie - psychologický
pol. 19. stol. Sören Kierkegaard - každý svobodně volí svoji pravdu
Tillich, Bultman, Buber, Jaspers, Heidegger, Sartre, Camus
člověk JE svojí vlastní existencí
Dasein - bytí ve světě
každý má svobodu volby, může tvořit svůj život
svoboda > osamocenost > odpovědnost (rozhodnutí činíme pro svět)
křehkost existence > existenciální úzkost
sdílení, naplnění ve vztazích
Buber - vztah Já-Ty (sdílení) x Já-ono (druhý je objekt, manipulaci)

Existencialismus - filozofické hnutí, o které se opírá řada teorií O
Fenomenologie - psychologický systém, zřetelný původ ve filozofii (filozofie - základní lidské otázky - existence, bytí, poznání, vůle, etika, hodnoty, ...; psychologie - prožívání a chování)
> filozofie zkoumá problematiku na hlubší, obecnější úrovni, než P - proto jsou všechny teorie O založeny na urč. fil. předpokladech

existenciální filozofie
 • první polovina 19. st., uznávána až po 1. sv. válce v Evropě a po druhé v USA
 • zal. náboženský myslitel Sören Kierkegaard (1813-1855, na obrázku vpravo)
       > každý si může svobodně volit svou pravdu podle své subjektivní víry, ne podle náboženské instituce
       > rozlišoval estetickou, etickou a náboženskou sféru, v nichž se člověk může svobodně rozhodovat
       > kritizoval náboženské instituce, předběhl dobu - nepřijímán, vysmíván
 • dnes je existencialismus k víře neutrální
 • někteří představitelé věřící (Paul Tillich, Rudolf Bultman, Martin Buber) - ale svou víru vnímají jako vlastní volbu a ne jako reakci na přesvědčivé teologické argumenty
 • jiní ateisté nebo agnostici (Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus)

 • není systémem (ten spoutává), ale filozofickým hnutím
 • odmítá fil. kategorie podstaty (CO je) a existence (ŽE to je) > existence je jedinou realitou člověka, člověk ji nevlastní, nýbrž JE svou vlastní existencí

vnitřní názorová rozmanitost, avšak společné body:
 • každý člověk je ve světě - vlastnost zvaná Dasein (bytí zde, pobyt); má se ponořit do existence, ne ji pouze pozorovat
 • každý chce a má svobodu tvořit svůj způsob života, aby byl jedinečný a opravdový - má svobodu volby - MŮŽE
 • svoboda nese osamocenost - bližní mohou přispět radou, ale já rozhoduju sama, zda a jak jeho rady využiju
 • prožitek osamocenosti je spojen s odpovědností - každé, i to nejsoukromější rozhodnutí, činíme "pro svět" - opravdovými rozhodnutí tvoříme eticky zdravou atmosféru a rozvíjíme sami sebe
 • lidská existence je ve světě otevřeném náhodnosti křehká; křehkost vyplývá ze samého bytí člověka; uvědomění si to = existenciální úzkost
 • radost ve sdílení, naplnění v opravdových vztazích; Buber - vztahy Já-Ty > mezi stejně důstojnými subjekty > sdílení
 • oboustranně degradující vztahy - Já-ono > k druhému přistupujeme jako k objektu, manipulativně 
 • ve světě, v němž jsou lidé za funkční jednotky, je těžké žít opravdově

 Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |