PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Filosofie pro každého - Popkin & Stroll (výtažek)

Literární ochutnávka

Richard H. Popkin, Avrum Stroll: Filosofie pro každého. Nakladatelství Ivo Železný, Praha 2000
Velmi příjemně a srozumitelně napsaná filozofie - a protože filozofie je jedním z rodičů psychologie, těžko se bez ní obejdete.

filosofie
•    z řec. filó - miluji a sofiá - moudrost >> láska k moudrosti
•    kriticky hodnotí lidská přesvědčení, názory a poznatky o lidském životě celém univerzu
•    své poznatky se snaží zobecnit a vytvořit systematický a ucelený obraz všeho, co známe a o čem přemýšlíme
•    >> Sókratés (+399):"Život bez zkoumání nestojí člověku za to, aby jej žil." - nehoní se lidé za zbytečným nebo nebezpečným?, zkoumají své názory, svou víru v to, co dělají?
•    definice, která by měla obecnější podporu, neexistuje - co je filosofie, pochopíme, když se jí budeme zabývat - studovat ji a přemýšlet
•    hledá odpovědi - ovšem dostatečně podložené a odůvodněné; lépe je nemít odpovědi žádné, než neprozkoumané, neprověřené nebo dokonce nesprávné


ETIKA
•    teoretická věda zkoumající morální (etické) teorie
•    hledá odpovědi na obecné úrovni na otázky typu co je dobro, jak se má člověk chovat apod.
•    historická klasifikace etických teorií - klasické & moderní


KLASICKÉ ETICKÉ TEORIE
•    poznají se podle toho, že hledají odpovědi na otázky "co je dobro?" a "jak ho dosáhnout?"; moderní teorie spíše analyzují morální jazyk


Platonismus
•    pokud člověk ví, co je dobré / správné, nebude nikdy jednat zle / nesprávně > zlo je důsledkem nedostatku poznání (spor o to, zda tato teze nepochází náhodou od Sókrata)
•    k rozpoznání podstaty dobra je třeba rozsáhlé intelektuální vzdělání (nevzdělaní lidé mohou vést dobrý život jen náhodou)
•    rozvíjet duševní schopnosti a vést ctnostný život
•    kdo na to intelektově nestačí, má napodobovat ty, kteří k poznání došli
•    morálním normám je podřízen i Bůh - to se nelíbilo církevním představitelům, třebaže jinak Platónovu teorii uznávali
•    > absolutismus - existuje jedno dobro nezávislé na jednotlivci (jeho přesvědčeních, názorech, přáních...) >> objektivismus - morálka není věcí názoru
kritika
•    lidé ale jednají špatně, přestože vědí, jaké jednání by bylo správné (kradou - Platón by řekl, že neznají přesný význam slova krást a nevědí, že krást je špatné - to ale v praxi skoro nikdy neplatí - lidi vědí moc dobře ...)
•    Platón se mylně domníval, že morální poznání je analogické poznání v přírodních vědách
•    pochopení je dostupné jen intelektuálně zdatným, kteří vedou ty "hloupější" - ovšem o morálnosti jako kvalitě jednání lze hovořit pouze tehdy, je-li toto jednání výsledkem svobodné volby jedince
•    kritika absolutismu


Aristotelés
•    tzv. učení o středu
•    zkoumal každodenní chování lidí a ptal se jich na názory o podstatě dobrého života; z odpovědí vyvodil, že dobrý život = šťastný život - ovšem co je tedy štěstí? > nic statického, je to činnost, není to cíl, ale průvodce na cestě k cíli, je to způsob přístupu k činnosti a životu vůbec
•    Etika Níkomachova
•    dobrý je šťastný (blažený) život a člověk má jednat tak, aby ho dosáhl
•    > relativismus - různí lidé - různé způsoby dobrého života - být šťastný je jako být dobře živený a každý potřebuje jiné množství jídla; správné q je střed mezi příliš velkým q jídla a příliš malým q jídla
•    > empirismus - co je správné, se zjistí až praktickým pokusem; předem se to neví - správné q jídla je např. něco mezi 1,5 a 2,5 kg - kolik je přesné q, které bychom měli sníst, poznáme, když něco sníme, podle toho, jak se po dané porci cítíme
•    morální chování je v souladu se středem - uměřeností mezi dvěma extrémy (střed není totéž, co průměr); všechny ctnosti jsou ctnostmi uměřenosti - statečnost je mezi zbabělostí a ukvapeností, štědrost mezi lakotou a marnotratností atp.
•    rozlišuje vědomé a nevědomé konání - abychom to dokázali odlišit, musíme toho druhého pochopit
•    na rozdíl od Platóna se nedomnívá, že poznání podstaty dobra nutně vede k morálnímu jednání, které je také věcí vnitřní disciplíny jednotlivce - realističtější přístup; pracuje s pojmy morální slabosti a nedostatku sebekontroly a vnitřní disciplíny - ta je nutná k morálnímu jednání a předpokládá výchovu ke zdravým návykům v mládí
•    slast není apriori špatná, jisté q slasti je ke šťastnému životu potřeba - "nikdo nemůže být šťastný na mučidlech"
kritika
•    ne vždy existuje zlatá střední cesta - dodržet slib - nedodržet slib nebo mluvit / nemluvit pravdu - a nic mezi tím není
•    ne každému vyhovuje uměřenost - kdo je od přírody vášnivý, nebude šťastný, bude-li nucen k uměřenosti
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |