PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

V. E. Frankl - cíl a smysl života

seznam použitých zkratek

logoterapie 2/2

osobní povolání
 • každý má povolání, aby v životě vykonal nějaký úkol; úkol každého člověka je jedinečný stejně jako příležitost se tohoto vykonání zhostit
 • všechny krátkodobé a přechodné způsoby naplňování smyslu by měly vést k dlouhodobému živ. smyslu, osobnímu povolání (krátkodob. - student se učí na zkoušky, znova a na další … absolvuje … zaměstnání, v němž může nalézt dl. smysl)

existenciální vakuum - prázdnota
 • zážitek lidí postrádajících smysl ve svém životě
 • podle VEF převažující příčina sebevražd, hlavně majetných lidí a úspěšných studentů; též u alkoholismu, delikvence a krizí důchodců
 • VEF existenciální analýza vych. z tezí, že 1) instinkty jsou dnes ochuzeny (neříkají čl., co musí dělat), 2) ztráta tradic (neříkají člověku, co má dělat) > čl. pak neví, co má dělat a tak je konformní a podléhá okolním tlakům
> asi pětina neuróz je podmíněna pocitem bezesmyslnosti - vzniká noogení neuróza (na rozdíl od n. psychogenní)


nedělní neuróza
 • podobný jev jako ex. vakuum
 • rutinní práce přes týden dává zapomenout na prázdnotu; o víkendu je ale čas přemýšlet a tak je nesmyslnost zasahuje velkou silou

Nevědomé je to, co není nebo nemůže být reflektováno vzhledem ke smyslu života. Logoterapie - spec. forma PT (logos zde ve významu smysl, mysl, názor) - najít alternativu ke ztracené existenciální hodnotě a nový živ. cíl, smysl života.
 • pomoci pac. najít JEHO VLASTNÍ hodnotový a světový názor
 • na rozdíl od PA, jejímž cílem je kompromis mezi nároky nevědomí a požadavky reality, se v logoterapii léčí hl. duchovní dimenze

co je smyslem života
 • PA - slast, Adler - de facto taky, jen to trochu rozšířil
 • podle VEF je slast P artefaktem - není cílem našich snah, ale důsledkem jejich naplnění > člověk nechce právě slast, ale chce to, co právě chce
 • orgánem smyslu je svědomí - intuitivní schopnost najít jednorázový a jedinečný smysl ukrývající se v každé sit.
 • nad tímto smyslem stojí univerzálie smyslu - hodnoty (které lze reagovat tvořivostí, zážitkem, postojem k omezenosti vl. života)
 • smysl se může naplňovat i utrpením - problémy třeba v partnerském vztahu má smysl prožít - vztah tak dozrává; utrpení má být přetvářeno (je-li to možné) nebo neseno (je-li to nutné) > existenciální analýza má naučit člověka, aby byl schopen trpět

osobnost
 • je nedělitelné, jednotné individuum
 • každá osoba je absolutní novum - duchovní existence je nepřenosná, nerozmnožitelná (z ro na dí)
 • je duchovní; org. potřebuje, aby mohla jednat; organismus je nástroj o užitkové hodnotě
 • je tělesně-duševně-duchovní jednotou (duch = log)
 • je dynamická - existovat znamená vystupovat sama ze sebe a proti sobě samému

(Propadat psychologismu = promítat hodnoty z prostory duchovna do prostoru duševna.)Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |