PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Viktor E. Frankl - logoterapie

seznam použitých zkratek

Viktor Emil Frankl (1905-1997)

logoterapie 1/2

shrnutí toho nejdůležitějšího:
člověk - jednotný, svobodný v rámci osudovosti
záleží na postojích
hledání smyslu - objevování, ne vynalézání
vykonání činu, prožití hodnoty, utrpením - tragická triáda
osobní povolání - každý jedinečné
noogenní neuróza, existenciální vakuum, nedělní neuróza


Životopis V. E. Frankla:
Narodil se ve Vídni v židovské rodině; už jako dítě sklony k introspekci, překvapoval hloubkou svých dotazů. Na stř. škole byl jeden z jeho spolužáků nalezen mrtev s Nietzscheho knihou u sebe - VEF docenil moc filozofických myšlenek a destruktivitu nihilismu. Byl v kontaktu s Freudem i Adlerem; po dokončení studia lékařství se věnoval psychiatrii; podle svých slov přestal poslouchat své učitele a naučil se naslouchat svým pacientům a učit se od nich.
Pracoval na Vídeňské klinice a v poradně pro mládež; v době velké nezaměstnanosti zjistil u klientů zajímavou věc - že totiž raději dělají zadarmo, hlavně když mají co dělat. V průběhu 2. sv. války nevyužil možnost vycestovat, zůstal s rodiči, dostal se do koncentračního tábora, kde se mu začaly rýsovat hlavní myšlenky logoterapie. Organizoval tajná setkání a přesvědčoval spoluvězně, že budou-li mít pro co žít, přežijí. Po osvobození zjistil, že jeho rodina nepřežila, nicméně opět začal pracovat a vystudoval filozofii; přednášel, psal, založil Rakouskou lékařskou společnost pro psychoterapii; dostal od vlády cenu za veřejné vzdělávání. Cestoval, přednášel; jeho američtí následovníci založili v Berkeley Logoterapeutický institut.

Některá díla: Člověk Hledá smysl - úvod do logoterapie; Vůle ke smyslu, Lékařská péče o duši; … A přesto říci životu ano; Co v mých knihách není


Logoterapie má kořeny v existencialismu, fenomenologii a holismu. VEF se postavil proti Nietzscheho nihilismu (život nemá smysl) i proti Freudově "vůli ke slasti" a Adlerově "vůli k moci" svým pojetím - vůle ke smyslu. Logoterapie je někdy nazývána třetí školou vídeňské PT a těsně se v ní spojuje P s fil.

VEF se zabýval člověkem jako celkem. Lidská povaha je trojdimenzionální: 1) fyziologická, 2) psychologická, 3) noologická (noická) dimenze > ta se vztahuje k vůli ke smyslu. Logos - původně z řec., slovo, význam > VEF teorie O staví na neustálém hledání smyslu v různých situacích.

Člověk je svobodný, přestože není osvobozen od podmínek; může k nim ale zaujmout jakýkoli postoj - je na něm, zda se jim podrobí nebo nikoli. Individuální svoboda je omezena tzv. osudovostí; zdůrazňoval význam přítomných vjemů, ale akceptoval i vliv minulých zkušeností na současná rozhodnutí > lidská svoboda se může rozvíjet pouze v rámci osudu. Nepřijal fyziologický determinismus - volby jsou zapříčiněny, ale tím, kdo je provádí (Magda Arnoldová).

Opomíjení potřeb noologické dimenze působí problémy v samém jádru O; k uspokojení noických potřeb musí člověk uplatnit svou vůli ke smyslu. Pravá vůle ke smyslu není uspokojením jakéhosi pudu, nýbrž výsledkem svobodného rozhodnutí, které člověk učiní sám za sebe.
Na podporu existence vůle ke smyslu poukazuje na empirické výzkumy, které potvrdily, že člověk raději vykonává smysluplnou práci, než práci dobře placenou.

Každý o sobě rozhoduje sám a zodpovídá si za to, jak volí a realizuje svůj způsob života, svoji živ. cestu.

Hledání smyslu života je hlavní odpovědností každého čl.; smysl nelze do situace uměle vložit, je tam již přítomen a člověk jej musí objevit - smysl naší existence nevynalézáme, ale objevujeme. Situace se mění a s nimi se mění i jejich smysl, ale nikdy tam nechybí. Touha po odhalování a naplňování živ. smyslu je ústředním hybným činitelem p. Člověk nepotřebuje stav bez napětí, ale spíš usilování a zápasení o cíl, který je toho hoden; ne homeostáza, ale noodynamika - duchovní dynamika.
Smysl lze objevit vykonáním činu, prožitím hodnoty nebo utrpením.


vykonání činu
  • spadá sem veškeré konání; vše obsahuje skrytý smysl (tesař - pohled na výrobek, poctivé vložené úsilí; uklízečka - smysl v čistotě, která čeká na dalšího hotelového hosta)
  • naproti tomu čin, který je svou povahou cenný, se může stát nesmyslným, je-li vykonáván sebestředně, bez ohledu na druhé (umělec - maluje, co se prodává; soc. prac. - léčí si své sebevědomí)
  • smysluplné lidské dílo je zacíleno za hranice vlastního já; sebetranscendence přitom nevyžaduje hrdinské činy - každý zdánlivě bezvýznamný čin vykonaný s ohledem na druhé, se stává sebepřesahujícím, vpravdě lidským a smysluplným (podnětný dialog x řeč vedená za účelem sebevyjádření)

prožití hodnoty
  • opravdový lidský zážitek, který člověka obohacuje a povznáší (z um. díla, krásy přírody, lidského výkonu, …)
  • nejhodnotnějším zážitkem je podle VEF láska - zvyšuje vnímavost vůči plnosti hodnot
  • milenci, staří přátelé, rodiče-děti (filie), zduchovnělá láska člověka, který se oddal své službě (agapé)

utrpení
  • nevyhledáváme, ale je v každém životě
  • příležitost pro nejhlubší růst - tragická triáda - utrpení, vina, smrt
  • je-li člověk vystaven situaci, z níž není úniku, má možnost naplnit nejhlubší smysl utrpení; nejvíc záleží na postoji, který k utrpení zaujme > hrdinou se stane, když své utrpení přemění v morální vítězství
  • Edith Weisskopfová-Joelsonová - nevyléčitelně nemocní a trpící v USA nedostanou šanci, aby mohli nést své utrpení hrdě (ne jako pokořující, ale jako zušlechťující), takže dotyčný je nejen nešťastný, ale ještě se stydí, že je nešťastnýPsychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |