PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

E. Fromm - potřeby, charakter a orientace

seznam použitých zkratek

humanistická PA , neoPA, psychosociální teorie 2/2Motivační silou nejsou sexuální pudy, ale konflikt mezi usilováním o svobodu a bezpečnost

existenciální potřeby člověka:
 • potř. vztaženosti, souvztažnosti - o někoho pečovat, zodpovídat; ideální je produktivní láska
 • potř. vynikání (dokonalosti) - překonat pasivní animalitu a být tvůrcem vl. života
 • potř. zakořenění - někam náležet, stabilita
 • potř. identity - povědomí jednoty sebe sama, moci říct "to jsem já"; uvědomovat si, kým skutečně čl. je
 • potř. orientačního rámce a oddanosti - konzistentní způsob interpretování komplexnosti světa; potřeba objektu oddanosti (bůh, nějaký cíl)
> zralost spočívá v jejich vyváženosti a integritě

Osobnost je podle EF celkem zděděných a získaných vlastností, jež jej činí jedinečným, produktem <> mezi vroz. potřebami a vlivy soc. norem a institucí. Zákl. složky jsou temperament a charakter. Temperament je konstituční, vrozený, víceméně trvalý a nemá etický význam. Charakter etický význam má, je tvořen hodnotovými volbami jedince, které jsou ovlivňovány soc-kul. okolím.
 • Produktivní charakter - obdarovávání druhých prostř. lásky a práce ("Člověk miluje to, pro co pracuje, a pracuje pro to, co miluje."); aktivita a autentičnost, p zdraví
 • Neproduktivní charakter - jedinec není schopen produkovat, takže buď dostává od druhých, nebo od nich bere (vykořisťuje)
> Každý jedinec má oba charaktery zastoupené v různých proporcích.

Charakterové vzorce jsou založeny na procesu
 1. socializace - vytváření poz. vztahu k druhým; souvisí s produkt. char.
 2. asimilace - získávání, přisvojování žádoucích předmětů, souvisí ne neprod. char.
  Optimum spočívá ve vhodném smíšení těchto dvou procesů

Typy neproduktivní orientace
:
 • receptivní orientace - veškeré zajištění očekáváno od vnějších zdrojů, chtějáí být milování, aniž by sami milovali; submisivní, lehkověrní, sentimentální
 • kořistnická orientace - taky očekává zvnějšku, ale neváhá to získat aktivně, loupením (podle EF je to v podstatě kanibalismus); sami neprodukují, ale přivlastňují; agrese, arogance, egocentrismus, svádění, hrdost, sebedůvěra
 • hromadivá orientace - uchovávat nashromážděný majetek, izolace od druhých, obrany proti zasahování vnějšího světa do vlastních věcí; žijí v minulosti; ridigní, podezíraví, tvrdohlaví, věrní, rezervovaní
 • tržní (marketingová) orientace - cenu věcí určuje trh, vše se získává v procesu výměny; tržní přístup k osobnosti - podle toho, jaký dojem člověk činí, ne jaký je, uspěje na trhu, kde je na prodej stejně jako jiné zboží; oportunní (příležitostní), netaktní, bezcílní, přístupní názorům, velkomyslní, zvědaví

Zralá láska je síla, která podporuje vztaženost a uchovává identitu; vyplývá z produktivní char. orientace. Láska je aktivní silou v člověku, překonává pocit osamění a spojuje s druhými, současně člověku umožňuje být sama sebou. Podle EF spočívá terapie hlavně v obnovení pacientovy schopnosti milovat.

EF je nápadný zejména mírou prosazování soc. faktorů.Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |