PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Kurt Goldstein - holistická teorie

seznam použitých zkratek

Kurt Goldstein (1878-1965)

holistická teorie

shrnutí toho nejdůležitějšího:
O je nedělitelný celek
gestaltismus - tvar, pozadí; souvisí spolu
jediná motivační síla - potř. sebeaktualizace
mechanismus vyrovnávání - každá odezva org. vede k rovnováze
konkrétní chování - reakce; abstraktní chování - aktivitaŽivotopis K. Goldsteina:
Narodil se ve Slezsku na území tehdejšího Německa, dnes PL, ve Vratislavi vystudoval medicínu, profesor neurologie na Frankfurtské univerzitě; zajímal se o vojáky s poraněním mozku. Po zajetí gestapem se vystěhoval do Nizozemí, pak emigroval do USA - profesor psychiatrie. Nakonec v soukromé praxi jako psychiatr a neurolog; inklinoval k fenomenologii a existencialismu.

Někt. díla: Lidská povaha ve světle psychopatologie (1963), Organismus (1939)


> holistický - z řec. holos - úplný, sjednocený


  • holistický pohled na O - není to souhrn částí, ale nedělitelný celek; osobnost a org. jedno jest; používal pojmu organismus
  • vliv gestaltismu - chování je výsledkem dynamiky, kdy jedna fce se vynoří jako tvar, ostatní do pozadí
  • org. v soc. kontextu - význam soc. prvků pro zdravou strukturu a vývoj O
  • konkrétní a abstraktní chování - rozlišení zdravých a nezdravých činností org.

Org. funguje jako celek a má jedinou motivační sílu - potřebu sebeaktualizace (Goldsteinův pojem), což je pudová tendence hýbající org. - člověk nejí, protože má hlad, ale protože se prostř. jídla aktualizuje.
Veškeré chování vysvětluje v pojmech tvaru a pozadí - při mluvení třeba jsou tvarem organismické fce vztahující se k řeči, ostatní jde do pozadí. Tvar a pozadí spolu souvisí - pokud jdeme, znamená to i nějaký pohyb rukama a hlavou - změní-li se jejich hybnost, projeví se to na chůzi > změní-li se pozadí, mění se i tvar /(výkon) > jednota O.

Postuloval mechanismus vyrovnávání, který pomáhá org. podnícenému k nějaké odezvě, aby se zas vrátil do stavu relativní vyváženosti. Aktualizace neprobíhá bez překážek a konfliktů; tato napětí vyvolávají úzkost jako nezbytnou podmínku lidské existence. Každý člověk se nakonec se světem vyrovná - buď přijetím vnějších podmínek nebo vlastní iniciativou překonání problémů.

Při léčbě vojáků s poškozením mozku KG zjistil, že zdraví vojáci vykonávají dobře konkrétní i abstraktní úkoly; zranění mají s abstraktními potíže.
  • konkrétní chování - reakce na vnímané (instinkt)
  • abstraktní chování - aktivita, umění vybrat to podstatné a jednat způsobem přiměřeným dané situaci (intelekt)Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |