PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Gordon W. Allport - systematický eklekticismus

seznam použitých zkratek

Gordon Willard Allport (1897-1967)

systematický eklekticismus 1/4

shrnutí toho nejdůležitějšího:
humanista, eklektik, idiografický - dispoziční přístup
O je něco a dělá něco; je dynamická; produktem determ. tendencí je char. myšlení a chov.
temperament + charakter; svoboda ano, ale omezená
rysy sjednocují S a R; rys a situace jsou funkčně závislé
rysy rysů; obecné rysy; "skutečné" rysy
osobnostní dispozice - kardinální, centrální, sekundární
proprium - lidská podstata; vývoj v 8 stupních; > konečná instance - poznávající já
funkční autonomie
Sprangerovy typy hodnot > teoretický, soc., ekon., estet., nábož., politický
osobní zralost - výsledek stávání se; funkční autonomie, vědomá motivace
Životopis G. W. Allporta:
Narodil se ve státě Indiana jako nemladší ze 4 dětí; otec lékař; na zákl. a do stř. školy už v Clevelandu; rodiče zdůrazňovali hodnotu vzdělání. Trpěl soc. izolovaností, byl dobrý ve slovech a ubohý ve sportu. Na Harvardu absolvoval ekonomii a filozofii, pak učil v Istanbulu; cestou zpět se zastavil u Freuda ve Vídni, ale PA zatím nestudoval. Na Harvardu pak získal doktorát z psychologie; oženil se; chvíli studoval v Německu a Anglii. V Evropě na něj zapůsobila tvarová P a důraz na osobní individualitu; v USA se pak cítil mimo. Vyučoval na Harvardu - vedl tam historicky první kurs o teoriích osobnosti v USA; označován jako "děkan amerického studia osobnosti". Byl váženým učitelem a badatelem, který přispěl ke studiu osobnosti, soc. P a etiky, spoluautor široce užívaných O testů. Zemřel na rakovinu dva roky po odchodu do důchodu.

Některá díla: Osobnost: Psychologická interpretace (1937), Povaha předsudku (1954), Pattern and growth in personality (1961), Osobnost a společenský střet (setkání) (1960)


GA usiloval o vědeckou objektivitu, zajímal se o společenské problémy, zkoumal předsudky. Byl humanista, přátelil se s Rogersem, Lewinem a Gardnerem Murphym (první "bratranci jeho myšlení"). Eklekticismus pojímal jako výběr a sjednocení pravdivého z více teorií; jako kavčí eklekticismus označoval formu, která hromadí vzájemně nesouvisející myšlenky, jako systematický eklekticismus pak takovou formu, která z různých příspěvků tvoří jednotnou, integrovanou strukturu. Byl ovlivněn gestaltP, PA, Lewinovou teorií pole, rysovou teorií a beh.

Allportův eklekticismus - u Freuda je ústředním tématem princip slasti, u Adlera usilování o nadřazenost; Dollard a Miller mají za základní proces sled podnět-odezva, Skinner operantní podmiňování; Allportova teorie takový jednotící činitel postrádá - GA vybral urč. myšlenky a stavěl vedle sebe často opačné přístupy, mezi nimiž hledal střední cestu.
GA byl přesvědčen, že každá teorie je založena na filozofickém vztažném rámci - PA spočívá na fyzikalismu a naturalismu, personalistický postoj je spjat s idealismem, protestantskou teologií, …

Usiloval o poznání lidského chování a úctu k jedinci - modely člověk-stroj neodmítal, ale nechtěl je zdůrazňovat více, než přístup empiricko-humanistický. Upřednostňoval idiografický přístup ke studiu O, avšak svoji teorii vyvažoval (všeobecně převládajícím) přístupem nomotetickým. Dispoziční přístup k O předpokládá, že nejsou dva lidé stejní; každý jedná konzistentním a přitom odlišným způsobem, než jiný.

Analyzoval přes 50 definic osobnosti. Odmítal O jako vyvozenou z chování: "Osobnost je něco a dělá něco". O je dynamická, nikoli statická, je třeba jí vnímat v neustálém stávání se; rozvíjí se po celý život a svou povahou je psychofyzická (= společné fungování těla a mysli). O obsahuje determinující tendence, které při podnětu odstartují akce, prozrazující pravou povahu jedince. Vše, co jedinec činí, označuje GA jako charakteristické chování a myšlení. "O je dynamická organizace těch psychofyz. systémů v jedinci, které determinují jeho char. chování a myšlení."
Toto jeho pojetí spadá do koncepcí humanistické psychologie, k níž se v 1950's přihlásil.

Stejně jako Fromm i GA rozlišuje temperament jako surovinu a charakter jako zhodnocenou osobnost (etický pojem) coby dvě stránky O (nikoli zvláštní oblasti v O). Existencialismus hlásá absolutní svobodu, determinismus naprostou nesvobodu - GA jde prostředkem - člověk může utvářet svůj život, ale jen omezeně - omez. - fyziolog. potřeby, dřívější zkušenosti a aktuálně působící vlivy prostředí. Existencialismem postulovanou hnací sílu k růstu a naplňování smyslu, touhu po individuaci a autonomii uznává.Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |