PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Henry A. Murray - ego-psychologická koncepce

seznam použitých zkratek

Henry A. Murray (1893-1988)

ego-psychologická koncepce osobnosti

shrnutí toho nejdůležitějšího:
TAT - tematický apercepční test
proaktivní org. zaměřený na budoucnost
téma - potřeby a tlaky (alfa, beta)
O - proces a struktura
id, ego, superego, ego-ideal
význam dětských zážitků + celoživotní vývojŽivotopis H. A. Murraye:
Vystudoval medicínu, ale věnoval se výzkumu v obl. psychologie O. Člověka bral jako proaktivní org. zaměřený na budoucnost; kritizoval akademickou psychologii s tím, že je zde věnováno málo pozornosti jedinci ve vztahu k prostředí (beta situace).

Někt. díla: Explorations of personality (1938)


HAM do hlubinné koncepce přibral další teorie (fenom., kogn…); nevycházel z klinické praxe - zkoumal VŠ studenty. Spojil provokující spekulace PA s umělými metodami akademické P. Vycházel z pozorování více výzkumných pracovníků, jejichž údaje pak sjednocoval, důraz na chování celé O (nikoli jen prožitky), studoval zdravé jedince. Některé hypotézy bylo možné objektivně testovat.

Svůj systém nazývá personologií - zkoumá individuální O pomocí TAT, který vyvinul.
"Téma" je celek tvořený potřebou a tlakem:

potřeba
  • vše, co jedinec chce, o co se snaží; lze ji identifikovat pomocí vzorců chování, selektivního vnímání, citů a manifestovaného uspokojení
tlak
  • vše, co prostředí vyžaduje splnit od jedince
  • alfa tlak - objektivní okolnosti vyvolávající tlak
  • beta tlak - subjektivní zpracování alfa tlaku - podstatné pro jednání
Ve své tematické jednotě se needs a presses vzájemně ovlivňují; fungují zpětnovazební mechanismy
TAT - tematický apercepční test - 31 tab., soc. mnohoznač. situace, do nichž jed. projikuje systém svých potřeb a tlaků

osobnost je
  • proces, kdy je O identická se svou historií, průběhem chování
  • struktura - organizace všech integrativních a regulativních procesů; všechny vědomé procesy jsou regulativní, ale naopak to neplatí
  • jako systém se O mění, jako struktura je relativně stabilní

Id - všechny impulzy a stimuly; energie, emoce, potřeby
Ego - plánuje a organizuje chování, aktivizuje
Super-ego - interiorizované kultiurní hodnoty
Ego-ideal - vytváří se na základě superega; ideální sebe-obraz, zdroj stavění si osobních cílů


HAM zdůrazňuje význam dětství pro rozvoj O, podobně jako SF rozlišuje 5 stadií vývoje v dětství, ale mají u něj jiný obsah. Celý život pak člení do období:
  • dětství, adolescence a rané dospělosti - vývoj O a jejích struktur
  • střední dospělosti - rozvinuté struktury uchovány a zesíleny
  • období stáří - struktura O se vrací zpět, ztráta schopnosti vyvíjen nové struktury
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |