PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

K. Horneyová - neurotické potřeby, základní strategie

seznam použitých zkratek

sociokulturní teorie osobnosti 2/2


Horneyová se zabývala "neurotikem dnešní doby" a etiologií neuróz vůbec. Neurotické poruchy jsou vzorce interpersonálního chování (behaviour patterns), získané v rodině.
Neurotické potřeby (trendy), vyskytující se v dospělosti, jsou jen pokračováním maladaptivních postojů v dětství. Vyznačují se nutkavostí a jsou nevědomé - jedinec buď nechápe význam svého chování, nebo jej špatně interpretuje. Slouží k překlenutí pocitů nejistoty a hostility - v tomto smyslu jsou na nich závislí všichni lidé, ovšem neurotické chování se vymyká běžným způsobům učení - fixace na neúspěšných strategiích a nedostatečný zřetel k vhodnosti té které reakce v konkrétní situaci. Neurotický charakter se vyznačuje sebeobviňováním, sebenenávistí, pocity méněcennosti, sebezničujícím chování a tzv. neurotickou skromností = paradoxní pýchou. Uvedené potřeby jsou neurotickými tehdy, stane-li se jedinec závislý na jedné z nich:

přehnaná potřeba pro
 • lásku a schválení - být milován, citlivost na kritiku a nevlídnost
 • mít partnera - kontrolu - závislost, strach z opuštění
 • omezení života do úzkých hranic - pořádek, nevyžadování, "skromnost", podrobivost
 • moc - řídit, opovrhovat slabostmi
 • využívání druhých - a přitom mít hrůzu z toho být využíván a platit za hlupáka
 • sociální uznání - být obdivován a uznáván
 • osobní obdiv - vytvářet o sobě značně přehnanou představu, být ctěn a obdivován
 • osobní ambice - být nejlepší, ať to stojí cokoli, hrůza z nezdaru
 • soběstačnost a nezávislost - distanc od vztahů předpokládajících závazek, povinnost
 • dokonalost a nezranitelnost - být morální, bez chyb; dokonalost, ctnost

Tyto potřeby lze seskupit do tří kategorií, resp. strategií:
 • tíhnutí k lidem - povolnost, neprosazování se, závislost, přání být milován, chráněn a veden; "když se poddám, nemohu být poškozen"; vztahy s druhými jako ochrana před osamělostí a nepotřebností; tento postoj může maskovat agresivitu
 • oddalování se, postoj od lidí - uzavřenost, nezájem o emocionální vazby, nezájem, povrchnost, sebestřednost; "když se stáhnu, nemůže mi být ublíženo"; touha po nezávislosti a soběstačnosti
 • směřování proti lidem - hostilita, dominance, vykořisťování, ovládání; "když mám moc, nemůže mi nikdo ublížit"; život je boj, hledá, co se kde dá urvat; jakkoli přátelské chování je vždy prostředkem k dosažení kontroly a moci a zvýšení si prestiže nebo soc. pozice

Stejně jako neurotické potřeby i tyto strategie slouží k minimalizaci v dětství vytvořených pocitů úzkosti. I tady platí, že zdravý člověk uplatňuje tyto strategie střídavě a konflikt mezi nimi není prožíván. Neurotik mezi nimi nedokáže přecházet a užívá stále tutéž strategii bez ohledu na situaci.

Pohled KH na O ženy - proti závisti penisu staví "závist lůna"; ženy se často cítí ve srov. s muži méněcenné, a snaží se být více maskulinní, ale je to dáno jejich ekonomickou, psychickou a politickou závislostí na mužích; v celé historii byly ženy považovány za druhořadé občany a od dětství jsou socializovány ve směru percipování nadřazenosti mužů.

Skoro všichni současní lidé jsou neurotičtí; typickým symptomem doby je tzv. neurotická erotika, resp. neurotická potřeba lásky, která je nutkavá a neuroticky vystupňovaná. Neurotik potřebuje partnera jako oporu, ujišťovatele a stálého podavače důkazů lásky.

Kromě PT zdůrazňuje KH léčení duševních problémů svépomocí; život sám je ozdravným procesem a pomoci může i prožité neštěstí (člověk např. objeví lidi, kteří se za něj postaví a pomůžou mu).
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |