PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Julian B. Rotter - teorie sociálního učení

seznam použitých zkratek

Julian B. Rotter (*1916)

teorie sociálního učení 1/2

shrnutí toho nejdůležitějšího:
kognice, motivace, sociální <>
naučenost zákl. způsobů chování
předvídatelnost chování na zákl. potenciálu chování, očekávání, hodnoty posílení
a subjektivně pojaté situaci
potřeba - potenciál potřeby, hodnota, svoboda pohybu a minimální cíl
místo kontroly - externí ... interní; škála I-EŽivotopis J. B. Rottera:
Narozen v Brooklynu jako syn židovských uprchlíků, v P původně neviděl uplatnění, ale pak narazil na spisy Freuda a Adlera a začal docházet k Alderovi do Společnosti individuální P; vystudoval P a zabýval se klinickou praxí (i během 2. sv. války).

Někt. díla: Sociální učení a klinická psychologie (1954), Vývoj a aplikace soc. teorie osobnosti (1972)


Na přelomu 40. a 50. let, kdy JBR publikoval svou teorii, byly nejrozšířenější PA a fenomenologie - vadily mu vágně definované pojmy, usiloval o precizní terminologii, důraz kladl na motivační a kognitivní faktory a soc. kontext chování.

 • vysvětlit, jak se učíme <> s jinými lidmi; důraz na naučenost základních modů chování v soc. situacích a jejich souvislost s potřebami
 • schopnost myslet a anticipovat - lidské chování je cílesměrné - goal-oriented > chování je determinováno očekáváním budoucí odměny
 • integroval pojmy posilování a očekávání - ostrý kontrast k BFS radikálnímu beh.

Hlavním bodem je předvídatelnost toho, jak se čl. zachová; abychom byli schopni takové predikce, musím přesně analyzovat 4 zákl. proměnné:

potenciál chování
 • pravděpodobnost výskytu urč. chování v dané situaci - vždy je víc možností a vítězí ta, která má největší potenciál chování; je ve vztahu k posilování
očekávání
 • subjektivní míra pravděpodobnosti, že výsledkem chování bude posílení; lidé upřednostňují chování v minulosti konzistentně posilované; stabilní očekávání přispívají ke stabilitě O; aspekt kognice
 • nemusí být vždy realistické (vysoké nebo málo sebedůvěry - nízké)
 • rozlišuje specifická očekávání, kde je málo materiálu k posouzení pravděpod. - málo relevantní pro predikci a zobecněná očekávání aplikovatelná na řadu podobných situací - relevantní pro studium O
hodnota posílení
 • aspekt motivace; vyjadřuje stupeň preference jednoho posílení před jinými, jestliže pravděpodobnost jejich vystoupení je cca stejná (koukat na hokej nebo navštívit přátele)
 • závisí na očekávání, variují podle situace a času, ale přesto jsou relativně stabilní
psychologická situace
 • vyjadřuje, jak situaci vidí subjekt (blízké CRR) - každý čl. percipuje prostředí svým typickým způsobem bez ohledu na to, jak se to jeví ostatním
 • idea <> osoby a jejího významového prostředí

základní vzorec pro predikci chování:
potence chování = očekávání (kognice) + hodnota (motivace)

> pravděpodobnost výskytu urč. chov. je funkcí proměnných očekávání a hodnoty posílení - tyto proměnné jsou izolovatelné jen ve vysoce kontrolovaném prostředíPsychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |