PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

C. G. Jung - vývoj a typologie osobnosti

seznam použitých zkratek

analytická, komplexní teorie osobnosti 2/2


vývoj osobnosti
 • na rozdíl od Freuda, podle nějž je určující formativní vliv rané zkušenosti, považuje CGJ vývoj O jako dynamický proces, který prostupuje celým životem jedince
 • O není statický systém, vyvíjí se a cílem je získat a rozvinout já - Selbst > proces individuace - vývoj O k nalezení sebe sama, sladění obsahu věd. a nevěd.
 • směřuje k realizaci celého self - stát se svobodnou, oddělenou a nedělitelnou bytostí
 • souvisí se vztahem ego - bytostné já; posun od materiálních k duchovním zájmům
  první polovina života
 • vytváří se pojetí já, diferencují se 4 hl. fce (myšl., cítění, čití, intuice) a převládající zaměření (intro-, extraverze)
 • upřednostňováno ego
 • končí přijetím masky - persony, která odpovídá záměrům jedince a současně požadavkům okolí
  druhá polovina života
 • sebenáhled, poznání zákl. rysů nevědomého, vytvoření vědomého vztahu ke světonázoru; syntéza vědomého a nevědomého bytostným já
 • této části se zpravidla týká individuace
proces individuace
 1. setkání se stínem - personifikace skrytých duš. vlastností
 2. setkání se svým duchovním obrazem v podobě obrazu druhého pohl. - anima, animus
 3. poznat a osvojit "mana-osobnosti" - M - starý mudrc jako personifikace duševního principu a Ž - magna mater jako pers. látkového principu
 4. stávání se sebou samým, sjednocení věd. a nevěd. do nového já
 • archetyp já, self se stává centrem O, usměrňuje intrapsychické síly, aby měl energii pro vývoj O; individuace ústí do seberealizace; tohoto finálního stavu dosáhne minimum lidí - chce to vzdělání a dost volného času
 • rozvoj O probíhá zevnitř a jeho cílem je objevení zdrojů, které v nevědomí každého jedince existují odjakživa

typologie osobnosti
 • intro - a extraverze podle zaměření já dovnitř/ven
 • typy O podle převládající mohutnosti - p fce ega, jedna z těchto fcí je vždy dominantní - superiorní - a tím i vědomá; ostatní jsou podřízené a spíše nevědomé; jsou uspořádány komplementárně
  funkce ega:
 • myšlení - co předmět je, racionální
 • cítění - hodnota předmětu, přijatelný / nepřijatelný, rac.
 • čití, smyslové vnímání - smysl. zkušenost, že něco je, iracionální
 • intuice - skrytý význam předmětu - odkud to přichází a kam to jde, irac.
 • kombinací vzniká 8 typů O

přesouvání duševní energie
 • vytěsnění - vytěsnit lze jakoukoli myšlenku (nejen pudově založenou jako u SF); nezdravé; vyt. obsah vyvolává napětí v nevědomí; nadbytečná energie ovl. ego
 • sublimace - přesunutá energie je využita hodnotně
 • symbolizace - např. pudové impulzy přesunuty do obřadního tance; energií nabitý pud získává zástupné uspokojení a slábne; civilizace je výsledkem četných symbolizacíPsychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |