PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Karen Horneyová - sociokulturní teorie

seznam použitých zkratek

Karen Horneyová (1885-1952)

sociokulturní teorie osobnosti 1/2

shrnutí toho nejdůležitějšího:
potřeba uspokojení a bezpečí, bazální úzkost, sociální zážitky v dětství
k lidem, od nich nebo proti nim
neurózy, neurotické potřeby, neurotická erotika, fixace
osobnost ženy
léčba svépomocí

Životopis Karen Horneyové:
Pocházela z vesnice nedaleko Hamburku z rodiny přísného a nevrlého otce - námořního kapitána a mladší, kultivované a inteligentní matky. Manželství rodičů bylo konfliktní. Její otec věřil v podřízenost žen mužům a Karen často kritizoval (její vzhled, inteligenci, ...), až ta začala pochybovat, že byla chtěným dítětem, postrádala v rodině lásku a snažila se doma zavděčit svým vzorným chováním Navštěvovala klášterní školu a ve svém deníku se vyznala ze své náklonnosti k mnoha učitelům, tamtéž popisuje své pozdější erotické vztahy. Pokládala se za žensky nepřitažlivou a tak se rozhodla vyniknout na poli intelektuálním. Proti přání otce vystudovala medicínu; na univerzitě ve Freiburgu studovala od r. 1906 jako historicky první žena; pak PA výcvik. Její manželství s Oskarem Horneyem skončilo po 17 letech rozvodem, měla v něm tři dcery. Potom žila mj. 10 let s E. Frommem.
Prodělala PA výcvik a analýzu, trpěla vnitřními zmatky a depresemi. Přesídlila do USA, kde pracovala jako klinička a učila na Chicagském PA institutu; tohoto místa byla pro některé své antiPA názory zbavena a přestala být nakloněna i klasické PA; 1941 založila Americký institut PA. Odmítla zejména Freudův biologismus a pansexualismus a vyzývala k přehodnocení jeho východisek a T technik. NeoPA je podle ní PA bez libida. Uznávala Freudovu doktrínu determinace p procesů a nevědomé motivace; odmítala ignoranci kulturních faktorů a  sexuální problémy jako příčinu neuróz, pokládala je za důsledek. Odsoudila Freudovo pojetí ženské p, kde ústředním tématem bylo závidění penisu.
Z pozorování rozdílů mezi americkými a evropskými neurotiky usoudila na značný vliv kulturních faktorů na p. Spojovala prvky klasické PA se sociálním hlediskem.

Některá díla - Neuróza a lidský růst, Neurotická osobnost naší doby, Nové cesty v psychoanalýze a Naše vnitřní konflikty.

Z PA uznávala úlohu nevědomí, metody a techniky, odmítla významnost bio faktorů, pansexualismus, předurčující roli dětství a strukturální dělení psychiky na id, ego a superego.

KH přisuzovala velký význam zážitkům v dětství, zejména v sociální oblasti; odmítla psychosexuální stadia - základem je vztah mezi rodiči a dítětem. Úzkost v dětství vzniká působením dospělých, kteří jsou nepředvídatelní, panovační, příliš nároční nebo naopak shovívaví apod. Zakouší pochybnosti o tom, zda láska rodičů je skutečná a namísto rozvíjení pocitu náležení překonává dítě strach a prožívá pocity osamocenosti a bezmocnosti v potenciálně ohrožujícím světě.

Základní potřeby dítěte:
•    potřeba satisfakce, uspokojení - základní fyziolog. potř.
•    potřeba bezpečí - důležitější; cítit se potřebným, milovaným a chráněným před ohrožujícím světem; dítě v tomto závislé na rodičích
     •    frustrace této potřeby (lhostejností, nespravedlností, preferencí sourozenců, výsměchem, hyperprotektivitou aj.) > základní postoj hostility u dítěte, konflikt mezi závislostí na rodičích a odporem k nim; odpor bývá potlačen, ale tyto pocity se manifestují ve všech dalších vztazích

Úzkost - intenzivní pocit nejistoty (základní pojem KH).

Lidské chování je motivováno dvěma základními tendencemi - získat uspokojení a bezpečí. Konflikt mezi těmito pohnutkami je řešen vytěsněním jedné z nich - jakoby pak neexistuje. Tyto potlačené impulzy a potřeby pronikají později do vědomí silně zamaskované. Nevědomé vnitřní drama je zesilováno kulturou - ta na jedné straně stimuluje potřeby, na druhé vytváří omezení, která brání tyto potřeby uspokojit. Základem vnitřního dramatu jsou neslučitelné nevědomé pohnutky - je třeba je přivést do vědomí.Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |