PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

G. A. Kelly - motivace a REP test

seznam použitých zkratek

konstruktová teorie 2/2
též kognitivní teorie osobnosti, teorie osobního konstruktu

pojem motivace není potřeba
> používá se pro vysvětlení aktivity a jejího směru
> Kelly: lidé nejsou motivováni ničím jiným, než tím, že žijí; podle GAK pojem motivace znamená, že lidé jsou svou povahou nehybní a nečinní a jednají aktivně jen tehdy, jsou-li k tomu postrčeni nějakými vn. nebo. vn. silami

teorie motivace:
 • pohánějící (pudy, motivy, podněty)
 • táhnoucí (konstrukty jako potřeba, zájem, hodnota)
> procesy (postupy) osoby jsou psychologicky usměrňovány způsoby, jimiž anticipuje běh událostí > základní kámen jeho teorie
 • všechno chov. vede k predikci
 • procesy osoby > čl. je dynamický org. směřující do bud. podle svých konstruktů
 • chování je rel. stabilní

důsledky tohoto postulátu pro teorii osobního konstruktu:
> idiosynkrasie
 • individualita (osobitost) a organizace (uspořádání) - každý člověk interpretuje události jinak, "svýma očima"  a má své konstrukty odlišně organizovány, přičemž tíhne k minimalizaci nepřesností
 • k. jsou uspořádány do pyramidy - některé jsou podřízené/nadřízené jiným, jsou ale i k. zcela nezávislé
 • uspořádání je dynamické - podle prediktivní účinnosti se jejich pozice mění
> konstruovat nebo nekonstruovat?
 • čl. musí volit, který svůj konstrukt použije pro danou událost - volí ten k., který učiní situaci co nejvíce srozumitelnou
 • konstruktový systém je vypracován buď pro definování nebo rozšiřování - jistota vs. spekulace
> cyklus C-P-C
 • obezřetnost - zvažování - řízení (circumspection - preemption - control)
 • C - zvažování použitelných k.
 • P - rozhodnutí se pro nejhodnější hypotézu
 • C - směr aktivity, chování
> změna v systému konstruktu
 • jakmile přestane systém k. přesně anticipovat bud., mění se - důsledek učení
 • zkušenost je založena na revizi k.
> soc. vztahy a osobní k.
 • lidé se sobě podobají do té míry, do jaké míry shodně konstruují své zkušenosti
 • je to důsledek společenství (commonality) - pro lidi téže kultury mají události podobný P význam; setkání s jiným = "kulturní šok"; společenskosti (sociality) - soc. <> - úsilí porozumět, jak druzí vnímají realitu

REP test - Role Construct Repertory Test 1955
 • k odhadu závažných os. konstruktů
 • má T pomoci porozumět osobním konstruktům kl. a tomu, jak uspořádává události
 • nikoli tradiční psychometrie - neobsahuje žádná data pro rel. val. a stand.
 • subjekt dostane seznam 20-30 definic rolí osob, které pro něho mají spec. význam (oblíbený učitel, dobrý kamarád, …); subjekt každé přiřadí konkrétní jméno (na koho nejvíc sedí); tato jména = figury; pak vybrány 3 figury - má říct, v čem se dva podobají a čím liší se od třetího (bratr a otec jsou klidní na rozdíl od matky, která je hyperaktivní >> dimenze konstruktu klidný - hyperakt.)
  > opakováno asi 30x - určení, jak subjekt kategorizuje a diferencuje dané osoby
  > podle verb. obsahu může P vyslovit hypotézu, jak kl. percipuje realitu
 • Listform - číslo, jméno role, její definice
 • Gridform - mřížková forma - na jedné ose matice významné osoby, na druhé ose rozličná třídění

reformulace někt. tradiční pojmů v souladu s teorií os. k.:
 • úzkost (anxiety) - neurčitý pocit nejistoty a bezmocnosti je výsledkem uvědomění si, že dostupné konstrukty nejsou vhodné pro anticipaci
 • vina (guilt) - uvědomění si odcizení těm rolím, kterými dosahuje nejvýzn. vztahů s druhými - kdy jednal způsobem neslučitelným s vl. self-image (pod. superego, morální úzkosti SF)
 • hrozba (threat) - při otřesu stávajících kon. vlivem novým info; např. nepřijatá myšlenka na smrt
 • nepřátelství (hostility) - nereviduje své konstrukty, ale nutí ostatní, aby se do nich vměstnaliPsychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |