PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

George A. Kelly - konstruktová teorie

seznam použitých zkratek

George Alexander Kelly (1905-1967)

konstruktová teorie 1/2
též kognitivní teorie osobnosti, teorie osobního konstruktu

shrnutí toho nejdůležitějšího:
konstrukt
osoba = vědec; hypotézy o realitě, anticipace
osobní konstrukt – ke zprac. reality; bipolární
idiosynkrazie, C-P-C, REP testŽivotopis G. A. Kellyho:
Narodil se na farmě v Kansasu jako jediné dítě zbožných, pracovitých rodičů, kt. mu věnovali značnou péči. Původně vystudoval matematiku a fyziku, pak se začal zajímat o sociální problémy a v Iowě absolvoval psychologii. Jako klinik používal freudovský přístup, který časem opustil; studoval řeč a poruchy čtení. Po válce se věnoval navrátivším se vojákům - válka stimulovala vývoj klinické P; GAK publikoval svou teorii O.

Někt. díla: Psychologie osobních konstruktů (1955), Teorie osobnosti: Psychologie osobního konstruktu (1963)


Jako jeden z prvních personologů zdůrazňoval kognitivní procesy - osoba je vědec.
Základem je filozofie kostruktového alternativismu - lidé hledají a využívají alternativní životní a kognitivní styly:
 • vše je revidovatelné, nahraditelné
 • nic není svaté, absolutně správné, … - vše vypadá jinak při pohledu z jiného úhlu
 • vše ve světě interpretujeme - objektivní realita existuje, ale lidé ji percipují odl. způsobem
 • konstruktová teorie se soustředí na proces/způsob, jak lidé percipují a interpretují své zážitky ve snaze porozumět svému P terénu

osoba = vědec
 • vytváří pracovní hypotézy o realitě; jejich pomocí se snaží anticipovat a určovat běh událostí
 • nejen vědci, ale všichni lidé usilují o předvídání vývoje, porozumění události; pomocí predikce snižují nejistotu, neurčitost
 • podle této analogie jsou lidé orientování spíš na budoucnost; každé chování je v podstatě anticipační
 • neustálé testování pohledu na realitu; všechny názory jsou pomíjivé
 • čl. prostředí aktivně zpracovává, než na něj jen pasivně odpovídá; úsilí o dávání smyslu všemu možnému

Teorie osobního konstruktu se zaměřuje na p procesy umožňující organizovat a porozumět událostem. Osobní konstrukt = šablona k pojímání a zprac. reality.
 • čl . se dívá na svět skrz své modely - konstrukty; konstrukt je idea (myšlenka) využívaná ke konstrukci a interpretaci, vysvětlování nebo predikci své zkušenosti
 • pokud daný konstrukt spolehlivě anticipuje, osoba si ho ponechá; není-li hypotetická predikce potvrzena, je revidován, případně vyřazen
 • všechny konstr. jsou bipolární a dichotomní - jádrem lidského myšlení je percipovat černobíle
 • aby byl formulován konstrukt, musí být přítomny min. 3 elementy (události, myšlenky) - dva podobné a třetí něčím odlišný; vždy má dvě protikladné dimenze
 • jsou produktem konkrétní osobní historie
formální vlastnosti konstruktů:
 • rozsah vhodnosti - události, pro něž je k. relevantní, aplikovatelný (kon. dobro - zlo má široký rozsah vhodností; k. panenství-prostituce má užší uplatnění)
 • ohnisko vhodnosti - rozsah událostí, na něž je jed. připraven daný konstrukt aplikovat - třeba čestný vs. nečestný aplikuje někdo v obchodních vztazích, někdo z hlediska politických vztahů aj.
 • dimenze propustnost - nepropustnost - míra otevřenosti konstruktu novým, v němž dříve nezahrnutím info
typy konstruktů
 • zajištěné konstrukty - škatulkový typ konstruktu, rigidita - co je dáno do jedné škatulky, nemůže být v jiné
 • konstelační - elementy mohou náležet i jinam, ale jejich členství je upravováno - např. toto je obchodník s auty, musí být manipulativní, nepoctivý, …
 • propoziční (situační) k. - otevřen alternativám; flexibilita

osobnost je konstruktem psychologa
 • O je abstrakce, kterou personolog vytváří pro potřeby pozorování p procesů a dělání závěrů
 • O se skládá z org. systému konstruktů; znát něčí O = znát, jak konstruuje osobní zkušenostPsychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |