PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Kurt Lewin - teorie pole

seznam použitých zkratek

Kurt Lewin (1890-1947)

teorie pole 1/2
též topologická psychologie, dynamická teorie osobnosti

shrnutí toho nejdůležitějšího:
vztahy celku a části - závislost osoby a okolí
životní prostor L = osoba P + psychologické okolí E; kolem vnější obal
chování je fcí životní prostoru, resp. osoby a okolí
každá P skutečnost v E má nějakou valenci (+-) - závisí na aktuálním stavu potřeb
osoba má vjemově pohybovou a vnitřní oblast (v ní buňky periferní a centrální)
rovnováha vnitřní potřeby narušována tenzemi, kt. jsou způsobovány potřebami
osoba je k určitému cíli tlačena vektorem - udává směr a sílu lokomoce
vývoj - diferenciace, organizovanost, integrace
regrese - volba méně náročného cíle po neúspěchu v předchozím - vyšším
Životopis K. Lewina:
Pocházel z malého německého města na území dnešního Polska; rodina se pak přestěhovala do Berlína, kde Lewin absolvoval studium psychologie. Tam po službě v armádě působil spolu s Köhlerem a Wertheimerem. V roce 1932 přijel hostovat na Standfordovu univerzitu a o rok později se v USA usídlil trvale; nejdelší období tam strávil na univerzitě v Iowě. Pak působil na Massachusettském technologickém institutu MIT, kde aplikoval svoji teorii pole na sociální činnost. Předčasné úmrtí na infarkt ukončilo jeho práci po dvou letech. Paradoxem je, že ačkoliv Lewin formuloval svoji teorii původně k vysvětlení chování jednotlivce, nejvíce ovlivnil oblast skupinové dynamiky. Podle Allporta byl jedním z nejoriginálnějších psychologů 20. století.

Některá díla: Dynamická teorie osobnosti (1935), Teorie pole ve společenských vědách (1951), Principy topologické psychologie (1936), Řešení sociálních konfliktů: Vybrané spisy o skupinové dynamice (1948), Pojmové reprezentace a měření psychologických sil (1938)


KL byl vůdčí postavou celostní P - Gestaltpsychologie. Obraz světa - Gestalt - nevzniká syntézou prvků, ale naráz; obraz se vytváří v daný okamžik - ad hoc; minulá zkušenost nehraje roli, vzniká cestou vhledu.

Lewinova teorie má topologickou povahu - její pojmy jsou vyjádřeny v prostorových výrazech; topologie je založena na vztazích celku a části, resp. na pojmech vyjadřujících "zahrnutí v". Topologické pojmy jsou ve své podstatě matematické, ale podle KL nemůže statistika vysvětlit dynamiku O a její situaci v její konkrétní jedinečnosti. Pomocí topolog. dimenzí vysvětluje KL závislost osoby a okolí - spojitost intrapersonálních dějů a dějů venku.
Vývoj O probíhá v procesu diferenciace (převzato od gestaltP) - členění celostního jevu do částí (jsme-li poprvé v nějakém městě, vnímáme ho jako celek; jak se seznamujeme s jeho částmi a předměstími, ulicemi, tvoříme si diferencovanou představu, kt. je podrobnější a přesnější).
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |