PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Ledviny a nefrony

vylučovací systém
•    podílí se na udržování rovnováhy org. - otevřeného systému
•    vylučovány jsou zplodiny metabolismu, toxiny, léky, drogy a normálně použitelné, ale nadbytečné látky
•    snaží se vyloučit co nejvíc odpadních produktů za co nejmenších ztrát potřebných látek
•    2 oddíly - ledviny (vyluč. orgán) a močové cesty

ledviny
•    párový orgán
•    fce ve vylučování (tvorba moči), spolupodíl na řízení tlaku krve, endokrinní fce (produkují erytropoetin a hormon renin), podíl na vzniku vit. D
•    uloženy v retroperitonálním prostoru (zadní část dutiny břišní) v blízkosti páteře (výhodné - mech. ochrana, blízkost těl. jádra - stálá teplota; krátký odstup renálních tepen pro zásobení krví, které potřebují hodně, tyto tepny vystupují přímo z břišní aorty)
•    obaleny vazivem a tuk. polštářem (ochrana a stálá teplota)
•    kůra, dřeň

nefron
•    základní funkční a stavební jednotka ledviny
•    kanálek
•    začíná jako Malpigiho tělísko - skládá se z kapilárních kliček - glomerulů
     •    krev přitéká z vas afferens, odtéká vas efferens (regulace průtoku krve)
     •    Bowmanowo pouzdro - vnitřní list, štěrbina, vrchní list
     •    mezangiální buňky prstovitými výběžky obepínají kapiláry, čímž regulují průtok krve
     •    buňky Macula densa - součást distálního kanálku, produkují renin
     •    juxtaglumerální buňky
•    proximální kanálek = kanálek 1. řádu
     •    přestupem přes stěny kapilár a vnitřní stěnu Bowm. pouzdra se vytv. primární moč (180 l/den); kolem 99% procent je vstřebáno zpět
     •    zde probíhá zpětné vstřebání cca 75% tekutiny, iontů, minerálů, aminokyselin, glukózy; menší bílkoviny jsou aktivně pinocytovány
•    Henleova klička (v dřeni)
     •    sestupná část - prostupná pro vodu, ta je nasávána do slaného prostředí
     •    vzestupná část - nepropustná pro vodu, ale je zde mnoho aktivních pump pro odčerpávání NaCl > kolem je vysoká koncentrace solí
     •    moč se zahušťuje, dole v kličce je nejvíce koncentrovaná, ve vzestupném raménku odchází NaCl, takže nahoře je moč izo- až hypotonická
•    dále do distálního kanálku (tubulu)
     •    další úprava moči pomocí hormonu aldosteronu - řídí zpětné vstřebávání NaCl a vylučování K
•    ústí do sběracího kanálku
     •    opět se zanořuje do hypertonického prostředí
     •    stěny kanálku jsou normálně nepropustné pro vodu, ale pokud je v krvi ADH (antidiuretický hormon), stěna začne vodu propouštět a voda je nasáta mimo kanálek
•    na konci je 1% primární moči > definitivní moč
•    v jedné ledvině 1,2 mil. nefronů (v průběhu života se nové nevytvářejí)

izotonické prostředí - stejně minerálů jako v krevní plazmě; hypoton - méně (voda); hyper - více

způsoby vylučování látek
•    glomerulární filtrací (jednoduše projde) - někt. léky
•    aktivně se dostávají do glomerulu - penicilin
•    dostávají se do glomerulu a jsou vstřebávány zpět - cukr; u zdravého čl. není v moči glukóza, u diabetiků ano > plísně a infekce
•    dostávají se pouze aktivně pom. kanálků - amoniak

celý proces vylučování je náročný na energiiPsychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |