PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

K. Lewin - topologická struktura osobnosti

seznam použitých zkratek

teorie pole 2/2

topologická struktura osobnosti
 • kruh je osoba - person P
 • eliptické pole - psychologické okolí - enviroment E
 • dohromady tvoří životní prostor - life space L
 • mimo L je vnější obal, který obsahuje skutečnosti, jichž si osoba není vědoma, a tak na její chování nemají přímý vliv (např. neví, že se projednává zákon o daních; je-li přijat, platí vyšší daně a vliv už tu je)
 • L = P + EŽivotní prostor obsahuje P skutečnosti, kt. určují chování osoby:

B = f(L), resp. B = f(P+E)
> chování je fcí živ. prostoru, resp. osoby a okolí


psychologické okolí
 • veškerá skutečnost dostupná osobě (P) v daném čase
 • podle KL principu současnosti probíhají všechny psychické pochody v L v přítomnosti, vč. minulých zkušeností a plánů do bud.
 • obsahuje oblasti, které mají hranice o různé pružnosti a propustnosti
 • každá oblast obsahuje nějakou psychologickou skutečnost (osoba, věc, myšlenka), která v danou chvíli ovlivňuje chování P
 • každá psychologická zkušenost skutečnost má pro (P) různou hodnotu, význam; matematicky vyjádřen jako valence
  valence
 • druh (+ -) a síla valence (hodnoty) objektu nebo události závisí na aktuálním stavu potřeb daného jedince; valence a potřeby jsou tedy souvztažné
 • KL pro vyjádření valence neužívá čísel
 • např. X nechodí rád do kina, takže skutečnost "filmy" má lehce zápornou valenci; ale X může dát výrazně kladnou valenci konkrétního filmu, protože výborně ukázal Mozartův život - tady spolu komunikují tři oblasti L - první obsahuje osobu, která film doporučila, druhá filmy a třetí zájem o Lincolna
 • vzájemná komunikace oblastí - událost

osoba
 • je diferencovaným středem živ. prostoru
 • vjemově pohybová oblast - příchod info do vnitřní oblasti osoby a odchod info ven - vjemově pohyb. oblast má tedy komunikační úlohu ve vztahu osoba - okolí
  vnitřní oblast osoby
 • obsahuje P a soc. potřeby spolu s kom. a percepčními schopnostmi
 • buňky centrální a periferní - jejich obsahy podle významu (povrchní hněv - hluboký vztek); uspořádání se mění podle aktuálního stavu

Dynamika živ. prostoru
Vnitřní struktura osoby tenduje k rovnováze; tento stav je často narušován tenzemi - tenzi způsobuje jakákoli potřeba, jejím uspokojením tenze odeznívá.
Každá oblast P okolí má pro jedince význam, který je vyjádřen jako pozitivní nebo negativní valence, které jedince přitahují, resp. odpuzují.
Je-li přitažlivost velká, vyvolává v P okolí sílu, kt. je znázorněna vektorem - udává intenzitu a směr působení. Vektor osobu tlačí ve směru nějaké P skutečnosti. Pohyb k danému cíli nazývá KL lokomocí - může být skutečná nebo imaginární (plánování).

Vývoj O probíhá v procesech diferenciace a integrace - jak jedinec vyzrává, člení se osoba a okolí do stále více oblastí až k tzv. optimální úrovni diferenciace. Vzrůstá počet zájmů a záměrů. Aby v nich byl pořádek, nastupuje proti dif. organizovanost. Konečným krokem ke zralosti je proces integrace - urč. buňky dosáhnou vyšších tenzí a tím ovládají jiné - integrace je vlastně hierarchií tenzí, která se vytvořila mezi subsystémy osoby.
Regrese je podle KL situace, kdy se jedinec vzdává překonání zábrany na cestě k cíl a volí cíl na nižší úrovni, než kam původně směřoval.
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |