PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

A. H. Maslow - sebeaktualizace

seznam použitých zkratek

humanistická psychologie 3/3
sebeaktualizace - seberealizace


znaky sebeaktualizujících se osob
 • účinnější percepce reality - správné, pohotové vnímání, bez překroucené očekáváními; nezaujatost; mají rádi nejistotu, problémy a hádanky
 • akceptování sebe sama, druhých a přírody - přijímat se i jiné, nepřehnaná sebekritičnost, uznávají svou animální podstatu, dobrý spánek a sex, přijímání zákl. bio pochodů - vylučování, menstruace, těhotenství
 • spontaneita, přirozenost, prostota - žádná strojenost na efekt; přijímají i hlouposti, pokud je to nutné, ale neváhají vystoupit proti institucím
 • soustředění na problém - úkol, povinnost, milují práci  - spíš žijí, aby pracovali, než naopak; zájem o filozofii a etiku; odmítají všednost
 • odstup a potřeba soukromí - dokáží být sami, aniž by se cítili osamělí; váží si soukromí, které nutně potřebují - okolní lidé s neuspok. potř. lásky a náležení je považuje za snobské a chladné
 • nezávislost na kultuře a okolí - autonomie a asertivita - vlastní životní styl, sebekázeň, odpovědnost, odolnost vůči frustracím
 • kontinuální svěžest chápání a vnímání - vše je znovu nové, krásné - radost, nadšení, málokdy nuda, nekategorizují zážitky
 • vrcholné zážitky - spouštějí se samy - po zážitku lásky, orgasmu, objevu, vhledu - mají podobu jak intenzivního vzrušení, tak relaxace
 • sociální zájem - přes jakékoli potíže mají stále pocit spřízněnosti s lidmi
 • hluboké interpers. vztahy - hlubší a těsnější vztahy, než je obvyklé, stylem vrána k vráně; velmi málo důvěrných přátel - chce to čas je najít a vypěstovat; něžnost k dětem
 • demokratická struktura charakteru - bez předsudků; lidé jsou rovnocenní; jsou elitou a vybírají si k sobě zase elitu - charakteru, schopností … nikoli barvy pleti, slávy, rodiny, …
 • rozlišování mezi prostředky a výsledky (důsledky) - málo zmatků, nedůslednosti a konfliktů; cit pro rozlišení mezi prostředkem a cílem; často nejdou přímočaře - cvičí si ducha
 • filozofický smysl pro humor (bez nepřátelství) - humor nezraňuje ostatní, neútočí na jejich slabosti; filozofický humor vyvolá spíš úsměv než smích a už vůbec ne výsměch; typicky z lidské pošetilosti
 • originalita a tvořivost - bohatá představivost, fantazie
 • odolnost vůči inkulturaci - harmonie s kulturou, současně oddělenost od ní; jsou autonomní  a přece ne nutně antisociální a nekonvenční; proti bezvýznamnostem nebojují; někdy považováni za rebely a excentrické jedince
 • sebetranscendence - sebepřesah - zapomenout na sebe, být spontánní; dominanta každého sebeaktualizujícího se jedince

Sebepřesahující postoj je spjat s B-poznáním; je zaměřeno na existenci v nejuniverzálnějším významu a vede k "vrcholným zážitkům" - téměř mystické unesení, jednota s vesmírem, zapomenutí na prostor a čas.
Ti, kteří dospějí na B-úroveň, mají B-hodnoty - jednota, odevzdanost, spontaneita, prostota, nenucenost, hravost, poctivost, soběstačnost.

Nejsou ovšem dokonalí - stejně tak mohou být tvrdohlaví, popudliví, nudní, sobečtí, pyšní, zaujatí, impulzivní, úzkostní, smutní, málo tolerantní (k tlachání), šokující i urážliví.

K měření seberealizace byl vyvinut sebeposuzující test The Personal Orientation Inventory (Shoström) - 2 hlavní škály a 10 podškál; první - obrácení dovnitř nebo ven; druhá - tzv. časová kompetence - poměr, jak osoba žije v přít., min. a bud. Podle řady studií reliabilní a validní.Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |