PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Abraham H. Maslow - humanistický přístup

seznam použitých zkratek

Abraham Harold Maslow (1908-1970)

humanistická psychologie 1/3

shrnutí toho nejdůležitějšího:
hierarchie potřeb jakožto motivačních sil
potřeby nedostatkové a jedna růstová
člověk je neustále potřebujícím org.
fyziologické p., potřeba bezpečí, p. náležení a lásky, potřeba úcty a p. sebeaktualizace
epigenetický proces; D-potřeby > B-potřeba, resp. bytí
být tím, kým můžu být; kým můžu být, tím také musím být
sebepřesah, existence v jednotě s vesmírem > vrcholné zážitky
intrapersonální růst
Životopis A. H. Maslowa:
Narodil se v Brooklynu jako potomek židovských přistěhovalců z Ruska (7. nejstarší dítě); jeho deníky zachycují nešťastné mládí - osamělost, soc. izolace, napětí v rodině (otec pracovitý, ale whisky, ženy, výtržnosti; matka silně věřící, kt. ho stále děsila božím trestem za přestupky; nešel na její pohřeb, měl ji za krutou a nevzdělanou; pohrdal náboženstvím). Začal studovat práva, ale zakrátko zjistil, že to není pro něj a nastoupil studium P. Ve škole úspěšný, návaly deprese; na Wisconsinské univerzitě se dal dohromady, profesoři mu (nadanému a naivnímu) věnovali péči, studoval u profesora Harlowa (chování opic); učil na Brooklyn College, časem od beh. přešel k humanistickému holismu. Pracoval u Thorndikea, stýkal se s Evropany, kteří do USA utekli před Hitlerem - Fromm, Adler, Horneyová, Wertheimer aj. Zkoumal lidskou motivaci ve vztahu k potřebám, zajímal se o hodnoty a okouzlil ho kvazimystický úkaz, který nazval "vrcholný zážitek" (peak experiences). Působil pak jako profesor psychologie, byl prvním prezidentem Společnosti pro humanistickou P; zemřel na infarkt.

Někt. díla: Širší rozpětí lidské povahy (1971), Motivace a osobnost (1970), K psychologii bytí (1962)


Zdůrazňoval úzké propojení filozofie a P, hlásil se k humanismtické koncepci v opozici vůči biologizující, "darwinské" koncepci, která byla v té době v USA dominující.

Jeho teorie má mnoho společného s Goldsteinovou; hlavní odlišnosti:
 • postuloval specifické potřeby jakožto motivační síly a uspořádal je do hierarchie
 • KG se orientoval na medicínu, AM na filozofii, kulturu
 • KG pokládá mezilidské kontakty za podmínku sebeaktualizace; AM se soustředí na intrapsychický růst a ryzí vztahy pokládá za přirozený výsledek sebeaktualizace

Člověk se zásadně liší od jiných živočišných druhů; nejvýraznější rozdíl - unikátní potřeba seberealizace - uskutečňování toho, čím čl. může být (růstová potř. na rozdíl od nedostatkových).
Svůj existenciální pohled na svět char. AHM jako holistický (celek je více než souhrn částí; živ. fce probíhají vždy směrem k celku a podstatu org. nelze kauzálně vysvětlit), funkční (oproti taxonomickému), dynamický (proti kauzálnímu a statickému) a účelový.

 • preferoval idiografické metody pronikání do O - zjistit, jaký čl. je = přimět ho, aby to sdělil (přímo říct nebo nepřímo - kresby, sny, gesta, …)
 • cílem poznání O je porozumět ji
 • osobnostní syndrom - ústřední pojem: strukturovaná a organizovaná jednota O specifik, která ve svém celku determinuje chov. O - každá akce je výrazem celé integr. O

seberealizace - čím se člověk může stát, tím se také stát musí, tj. musí být věrný své povaze


stávání se - nejdůležitější pojem hum. P - osoba není statická, ale vždy stávající se a vždy nová, usilující o naplnění svých možností
 • někt. lidé jsou odcizeni sobě i ost., jiní se nechají vést a ztrácejí odvahu být
 • přijmout odpovědnost za svou volbu a usměrňování sv. osudu
 • jediná realita je ta naše, subjektivní, jedinečná, teď a tady
 • behaviorismus dehumanizuje; aplikovat animální přístupy ke studiu O je irelevantní (zvířata nemají ideály, hodnoty, humor, lásku, …)
 • lidská povaha je v zásadě dobrá nebo přinejmenším neutrální ("i když to nemusíte akceptovat, jste-li ztlučen při večerní procházce parkem"); naproti tomu PA předpokládala, že lidé jsou ovládáni irac. a nevěd. silami
 • destrukce a násilnost pramení spíš z frustrace zákl. potřeb
 • obecným znakem lidské p je tvůrčí potenciál - každému vrozený
 • důraz na p zdraví (AHM kritizoval PA SF vzniklou na zákl. studia nemocných lidí) - mentální chorobě neporozumíme, dokud neporozumíme ment. zdraví
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |