PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Mont-Oriol - G. de Maupassant (obsah)

Literární ochutnávka

Guy de Maupassant: Mont-Oriol. Odeon, Praha 1967 (Původní název stejný, vyšlo 1910 v Paříži, překlad: Milena Tomášková)


Guy de Maupassant (1850-1893), fr. realista, vyrůstal na normandském venkově, účastnil se prusko-rakouské války 1870, pak úřednické funkce na ministerstvech, měl rád přírodu, znal Flauberta, Zolu, Turgeněva aj., napsal 300 novel a 6 románů, dále 3 cestopisy a x novinových článků; špatné zdraví, zkoušel drogy, po pokusu o sebevraždu v ústavu choromyslných, kde v 43 letech zemřel.


Rodina Andermattova - otec, syn Gortran, manžel Kristiny, přítel Pavel Brétigny a další jsou v Envalských lázních, které poněkud skomírají. Sedlák Oriol na blízkých polích odstřelil skalku a našel tam minerální pramen. Andermatt a další dostali nápad od Oriola pole odkoupit a založit tam pořádné lázně. Jedním z hlavních motivů je právě jednání ohledně pozemků a tím druhým je vztah, který vznikal mezi Kristinou, která se vdávala z rozumu a ač svého muže respektovala, hluboké city mezi nimi nebyly, a Pavlem. Ten se právě zotavoval z nějaké předchozí nešťastné lásky, zamiloval se do Kristiny, přiblížili se sobě a často se pak scházeli i po návratu do Paříže. Kristina pak s Pavlem přišla do jiného stavu a on ji odvrhl, protože žena jako matka mu připadala odporná, znehodnocená. Neměl sílu jí to říct na rovinu, tak se postupně začal (už za chodu nových lázní) dvořit jedné z dcer sedláka Oriola. Kristina porodila dítě, které zprvu nechtěla vůbec vidět. Časem k němu našla cestu a i sílu vyrovnat se s koncem vztahu s Pavlem. Gortran se mezitím začal zajímat o další Oriolovu dceru, už už to vypadalo na sňatek, ale starý Andermatt od sedláka zjistil, co která dcera dostane věnem. A tahle rázem přestala být zajímavá, Gortran byl instruován, aby svůj zájem zaměřil na druhou dceru. Pavel, když uklidňoval tu odmítnutou, se do ní zamiloval a protože byli přistiženi v důvěrné situaci, musel prohlásit, že si ji vezme. Což bylo v době, kdy Kristina stále ještě nevěřila, že mezi ní a Pavlem je konec a kdy porodila dceru. Příběh končí právě tím, jak se s touto situací vyrovnala. Kniha kromě toho popisuje lázeňský život.

Pavlův monolog o hudbě (62-63):
"Mne hudba drtí. Když slyším skladbu, kterou miluji, zdá se mi, že první tóny mi stahují kůži z těla, že ji roztavují, rozpouštějí, odnášejí, a já zůstávám jako za živa z kůže stažený na pospas útoku nástrojů. Mám pocit, jakoby orchestr hrál na mých nervech, na mých obnažených, chvějících se nervech, a každou notou je víc a víc rozechvíval. Naslouchám hudbě nejen ušima, ale celým svým citlivým tělem, chvějivé vlnění mnou pochází od hlavy k patě. Nic mi neskýtá takový pocit rozkoše nebo spíše blaha."

"Všechny ty vzrušující a důvěrné hovory, každý den znovu rozpřádané a den co den delší, padaly do Kristinina srdce jako do úrodné půdy."
sopka - zemská tlama
duše ochromená štěstím
"... morálka je nezbytná maska, aby se zastřely různé vrozené sklony..."
"... cítil v sobě neustálou přítomnost nepřítomné, což je první příznak lásky."

Jak dělat rehabilitaci - 124-6
"Jak přinutit člověka, aby dělal tělocvik? Chůze, jízda na koni, plavání, (...) nevyžadují pouze značné úsilí fyzické, ale také a hlavně úsilí mravní. Duch poroučí tělu, pohání je a posiluje. (...) Nepomýšlíme vůbec na to, (...) abychom zbabělcům dodávali odvahy a slabochům rozhodnosti. Můžeme totiž udělat něco (...) lepšího, vyloučit duševní námahu, vyloučit mravní úsilí a ponechat jen tělesný pohyb. To mravní úsilí nahrazuji s prospěchem novou silou, čistě mechanickou." (...) "Máme opravdu chůzi v sedě a chůzi vstoje. Chůze vstoje je účinnější, ale dosti namáhavá. Dociluji jí pomocí pedálů, na které si pacient stoupne a které mu uvedou nohy do pohybu, přičemž rovnováhu udržuje tím, že se pevně chytí kruhů zapuštěných do zdí. (...)" Tyto mechanismy - byl tam i imitátor jízdy na koni a plavání, poháněli sluhové: "... jezdci se ani nezpotili, zatímco sluhové točící klikami byli úplně mokří."

O vnímání umění (str. 131)
"Oko venkovana si libuje v ostrých barvách a křiklavých obrazech, oko vzdělaného měšťáka, nikoliv umělce, si libuje v odstínech půvabně stylizovaných a v dojemných námětech. Avšak oko umělce, oko zjemnělé, miluje, chápe a rozeznává nepostřehnutelné obměny téhož tónu, tajemné akordy odstínů, které ostatní lidé prostě nevidí. Stejně je tomu v literatuře: domovníci milují dobrodružné romány, měšťáci milují romány, které je dojímají, a opravdoví vzdělanci milují jen knihy umělecké, ostatním lidem nesrozumitelné."

Když se domlouvali, jak udělat cesty v nových lázních (179)
"Kdybyste věděl, jak si tělo pamatuje tisíc drobných věcí, které si duch neráčil zapamatovat? Myslím, že takovou paměť mají zvířata. Šel jste někam a bylo vám příliš horko, unavil jste si nohy na ostrém kamení, svah se vám zdál příliš srázný, třebaže jste během cesty myslel na něco jiného. Máte-li pak jít na totéž místo, pocítíte nepřekonatelný fyzický odpor. Hovořil jste s přítelem, nevšímal jste si drobných nepříjemností cesty (...); ale vaše nohy, vaše svaly, vaše plíce, celé vaše tělo na ně nezapomněly, a když vás chce duch vést toutéž cestou, řeknou mu: Ne, nepůjdu, příliš jsem tam zkusil. A duch bez námitky uposlechne, podřídí se té němé mluvě partnerů, kteří ho nosí."

Když se s Oriolem dohadovali o věnu pro Gortranovu manželku (190-1)
"Vyhlídka, že nebudou muset vydat peníze, ty peníze pomalu nastřádané, přicházející do domu frank po franku, sou po sou, ty drobné peníze, stříbrňáky a zlaťáky opotřebované v prstech, peněženkách, kapsách, na kavárenských stolech, v hlubokých zásuvkách starých almar, ty peníze zvonící historií tolika strádání, starostí, únavy, práce, peníze tak milé srdci, očím a dlaním sedláka, milejší než kráva, vinice, pole, dům, vyhlídka, že ty peníze, které je často těžší obětovat než život, neodejdou z domu s provdanou dcerou, vnesla ihned do duše syna i otce veliký klid ..."

Kristina (219)
"Pochopila, že i v náručí toho muže, když myslila, že je s ním spojena, že do něho vstoupila, že jejich duše tvoří jen jedno tělo a jedno duši, se vlastně k sobě jen přiblížili a jen se dotkli těmi neproniknutelnými obaly, do nichž tajemná příroda uzavřela v jimiž oddělila lidské bytosti. Věděla, že nikdo nikdy nedokázal a nedokáže rozbít tu neviditelnou přehradu, která staví lidské tvory tak daleko od sebe jako hvězdy na nebi."
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |