PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Stručně - obecná psychologie II

seznam použitých zkratek

Myšlení

propozicionální - tvrzení, propozice - výpověď o něčem

imaginativní - zrakové představy

pojem - prototyp (nejl. příklad) - jádro (důležité vlastnosti, lepší indikátor)

skripta - schémata instrum. Č

pravidlo poměrného základu
(60+40%), pravidlo konjunkce (jedno tvrzení + jiné)


foném
- zvuk, grafém - písmeno

morfém - význam

Chomsky - teorie tvorby vět, vrozený základ jazyk. kompetence


Newell, Simon, Dorner - JE > MÁ BÝT, PC program general solver problem, kogn.

Wertheimer - dosáhnout jistoty v nejisté sit. S1>S2

Piaget - vztah vývoje myšl. a jazyka

Pierce - druhy znaků - indexy, ikony, symboly

Tolman - kogn. mapySelz - ne/produktivní myšl.

Guilford - konvergentní/divergentní myšl., strukturní model intelektu
, psychometrie

Klages - biocentrické/logocetrické myšl.

Lévi Strauss - domestikované myšl.

Vysgotskij - přirozené myšl.

deBono - laterální myšl. - heuristika

Hilgard - ne/zacílené myšl.


Witkin - ne/závislost na poli

G. E. Miller - koherenční teorie myšl.


Cattell - fluidní/krystalická int.

rozložení IQ v populaci

70-                2,5%

70-90             19%

90-110           48%

110-120         18%

120-140         11%

140+              1,5%


Motivace


homeostáza
: ideální hodnota proměnné - porovnávání - regulace

perzistence - přetrvávání

Lewin - kvazi-potřeby

Reykowski - redukce motivačního napětí

Young, Hull - popud, redukce popudu


Dorner - kybernetika, motivátory, JE > MÁ BÝT

Goldstein - pojem sebeaktualizace > Maslow


Emoce


STAXI
- měření hněvu

pletyzmograf
- objem částí těla při emocích

Coleman - Ž lépe interpretují emoce

Della Porta - fyziognomie obličeje

Leeper - perc.-motivační teorie em.

James-Lange - periferní teorie em.

Cannon-Bard - thalamická teorie em.

Papez - viscerální teorie em.

beh. Woodworth, Young, Watson - katastrofická teorie em.


Hebb - emoce organizují i dezorganizují


zákl. emoce - radost (zisk), smutek (ztráta), strach (hrozba), zlost (překážka)

elace - nadm. rozrušení
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |