PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Stručně - obecná psychologie I

seznam použitých zkratek

Historie, směry P, teorie


Aristoteles - duše je v srdci

Spencer - pojem evoluce, Popper - evolucionista

MacLean - tři mozky

Freud - teorie konverze


PA PT - Stekel, Ferenzi, Rank, Reich

neoPA PT - M. Mahlerová

objektní vztahy - Kernberg, Kleinová, Winnicott


H. Kohut - objektové vztahy, self-P, neoPA

Kronenberg - psychotechnika

H. Hartman - egoP, ego-analýza

F. Alexander - Chicagský PA institut


transgese - opak regrese

psychofyzika - vztah intenzita podnětu - síla smysl. dojmu

George H. Mead - zakl. soc. beh., soc. vztahy a socializace

Marg. Meadová - zakl. kulturní antrop.

Tolman
- purposive beh. (zaměř. chov.), neobeh., S > O > R


Vědomí

hypnagonický - usínání

hypnopompický - probouzení

Stanforská stupnice hypnability

Vnímání


Wertheimer - stroboskopický pohyb, autokinetický efekt, fí-fenomén (podněty rychle za sebou)

Köhler - zvuky slov asociujeme s tvary

Hubel, Wiesel - Nobelova cena za detektory rysů

Biederman - geony

Gibson - gradient struktury (vním. hloubky)

Emmert - neměnnost vztahu velikost-vzdálenost

P. Janet - disociace

agnozie - porucha rozpoznávání

synestezie - např. barevné slyšení (hudba evokuje bar. představy)

zákl. perc. procesy - rozpoznávání, lokalizace; shora dolů (očekávání), zdola nahoru (vstupní info)

časná selekce info - ještě než víme, o co go; pozdní selekce - potom

Niesserův model perc. vnímání - perc. cyklus - vnímání mění vnímajícího

Gibson - ekologická taorie vnímání

Broadbent - pozornost je filtr

Bourdon - test pozornosti

hyperprosexie - moc soustředění

oscilace - v rámci objektu; fluktuace - mezi objekty

kapacita paměti: 6-7 prvků

Stroopův efekt - souběh rychlého a pom. procesu

Purkyňův efekt - při stmívání jsme citlivější na kratší vln. délky

proskopie = jasnozřivost

Učení

Rescorla - podmiňování - spolehlivost PP jako predikátoru

model Rescorla-Wagner - překvapivost NP v procesu učení

Vysgotskij - interiorizace

Tolman - kognitivista; kogn. mapy

Köhler - vhled - šimpanz

Gardner - učil mluvit šimpanzy

Holzkamp - antropocentrický přístup k U

Thorndike - zákon efektu, zákon transferu - dříve naučené ovl. učení se dalšímu

transfer pozitivní (učení 1 usnadňuje učení 2), neg. (znesnadňuje), nulový

Paměť

sériové prohledávání - 1 položka za 40 msec.; Sternberg

10 sec.
vydrží údaje v kr. paměti (tel. č.)

retence
- uložení poznatku v paměti

hipokampus, amygdala

Ebbinghaus - zapomínání - hodinu po naučení 60% out; zákon verb. učení (počet opakování roste rychleji než Q látky); smysluprosté slabiky

Underwood - kdo se rychleji učí, rychleji a lépe si pamatuje

Ungar - biochemie paměti - krysy bojí tmy - mají to v krvi

pamětní útlumy: asociativní interference (jiná garáž; přetahování), proaktivní int. (před reprodukcí se učím něco podobného), retroaktivní int. (naU řada slov, pak jiná a ta ruší tu první), afektivní int. (em. zážitek v průběhu U)

anterográdní amnézie - nepamatuje si nové info

retrográdní amn. - před nehodou, zraněním


amnézie se týká zpravidla explicitní paměti a její epizodické části (sémantická na obecné pravdy OK)

efekt Zieganikové - dokončené úlohy se zapomenou snáz než nedokončené

Barlett - výzkum vlivu schémat na paměť, pam. rekonstruuje, není kopie

Purkyně - měl fotogr. paměť

Pribram - holografický model pam.

tacitní x verbalizovatelné vědění
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |