PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Posttraumatická stresová porucha


Víte to?

1. Posttraumatická porucha souvisí s:
 tělesným postižením
 nervovými poruchami
 dramatickými zážitky

2. Který z těchto projevů je u posttraumatu nejnápadnější?
 bolesti svalů
 děsivé vzpomínky
 noční pomočování
 
3. Tato porucha se léčí také pomocí:
 neuroleptik
 antidepresiv
 nootropik
 Posttraumatická stresová porucha

Co to je?

Posttraumatická porucha (PTSD, z angl. posttraumatic stress disorder) – jak napovídá sám název – se rozvíjí po určité závažné, traumatické události. Tou může být například válečný konflikt, těžká autonehoda, povodeň, požár nebo náhlé úmrtí dítěte. V podstatě jde o cokoli, co dotyčný jedinec vyhodnotí jako extrémně negativní a závažné. PTSD vzniká asi u jedné třetiny osob, které byly součástí nějaké takové události. Na rozdíl od akutní reakce na stres, která se rozvíjí bezprostředně po dění, trvá u PTSD doba latence (klidu) relativně dlouho – kolem půlroku. Individuálně to může být méně i více (pár měsíců až několik let). Teprve po této době se projeví příznaky posttraumatu.

Příznaky posttraumatické stresové poruchy:

  • vracející se vzpomínky na prožité trauma; tyto vzpomínky jsou neodbytné, často velmi dramatické
  • vyhýbání se všemu, co trauma připomíná
  • děsivé sny, často opět se vzpomínkami na daný děj; může následovat obava z usnutí a nespavost
  • izolování se – člověk nechce vycházet ven, odmítá se setkávat s jinými lidmi
  • obecný nezájem, podrážděnost, vymizení radosti


Léčba PTSD:

  • u mnohých dojde ke spontánní remisi – tj. uzdravení bez lékařského zásahu; záleží na emocionální stabilitě, stabilitě osobnosti, podpoře okolí a možnosti napravit následky traumatické události
  • anxiolytika (léky proti úzkosti) - zejména benzodiazepiny; antidepresiva – hlavně ze skupiny SSRI; hypnotika na úpravu spánku
  • psychoterapie – pohovor, hypnóza, odreagování, arteterapie

Doprovodné jevy

U poměrně velkého procenta lidí (kolem 50%) se rozvíjejí určité potíže a poruch po zvládnutí posttraumatické reakce – zejména je to závislost na alkoholu a jiných drogách, změny v osobnosti (zhrubnutí, agresivita), sebevražedné tendence a deprese. S tímto rizikem je tedy dobré předem počítat a přehodnotit např. svůj dosavadní vztah k alkoholu.

Určité změny v cítění a chování jsou po prožití traumatu normální – člověk se nějakou dobu obává např. jezdit autem nebo plavat ve vodě, špatně usíná, je podrážděný a podobně. Tyto příznaky by ale neměly trvat příliš dlouho a neměly by dotyčného nadmíru obtěžovat. Mnozí lidé je však považují za normální reakci i tehdy, jsou-li projevy nepřiměřené, a sami nijak situaci neřeší. Což je škoda, protože farmakoterapie (léky) spolu s psychologickou intervencí (terapie nebo poradenství) dnes dovedou velké části trpících významně pomoci. Mnohé osoby s PTSD se nacházejí mezi těmi, kdo po traumatu zatvrzele odmítají psychologickou pomoc a vyšetření – také podle toho se dá orientačně usoudit, u koho je riziko rozvinutí posttraumatu vyšší. Tato informace je přínosem pro jejich blízké, kteří je mohou opatrně podpořit ve vyhledání odborné pomoci.

TIPY:
autogenní trénink ke stažení a vypálení na CD: www.relaxace.psychoweb.cz
pomoc hypnózou – PhDr. Michaela Peterková, soukromá psychologická praxe www.psyx.cz
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |