PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Projektivní techniky - J. Šípek (výtažek)

seznam použitých zkratek

Literární ochutnávka

Jiří Šípek: Projektivní techniky. ISV, Praha 2000
Dobrá knížka o psychodiagnostice - základní informace o všech možných projektivních metodách.


Úvod
Studovat P = pracovat i sám na sobě. Psycholog je sám tím základním nástrojem, který se tvoří z urč. osobnostních předpokladů, vědomostí a tréningem. Od budoucího psychologa se očekává aktivní přístup - přímo prahnutí po vlastní proměně, předpokládá se určitá úroveň řešení sebe sama a práce na sobě.


Projekce

Freud
•    obrana proti úzkosti - od nebezpečného obsahu se oddělí afekt a promítne se jinam
•    princip ovlivňování vnímání podnětů vzpomínkami > pak je každé chování ovlivněno projekcí stavu psychiky
•    terapeut je podle SF neutrální, intaktní - protože čím máme intenzivnější emoční vztah k druhému, tím obtížnější je nahlédnout vlastní podíl na tvorbě jeho podoby
Jung
•    projekce je mechanismus přenosu subj. obsahů na objekt; je to aktivované nevědomí hledající výraz

Projikovat lze i vědomě - hrát si, snít a v testech. Pokud člověk uvědomováním si zruší akt projekce, omezí se na popis (ROR - ne motýl, ale černý flek s nepravidelnými kraji ...) > možná obava před kontaktem se sebou, vlastním nevědomím a strach z neznámého.

Egopsychologie a kognitivní P: Psychická reprezentace světa - subjektivní obraz obsahující faktografii, vztahy, emoce, ... > orientace ve světě, vnímání hranic, základní jistota.


Přijde nový podnět - lze s ním naložit několika způsoby:

A)    aktivní snaha o organizaci nové informace tak, aby korespondovala s reprezentací (mh - asimilace?)
A1) obrana
•    odštěpení nežádoucích obsahů a promítnutí na jinou osobu > interpersonální jev
•    mezi jáské mechanismy patří definice hranic já a ne-já > pokud je to potřeba, přemístíme info do ne-já a tím si uchováme vnitřní rovnováhu
•    týká se buď pouze emoce, nebo celého p obsahu
•    např. mám zlost > druhý je agresivní; hezká žena > je vyzývavá (projekce vlastní agrese, resp. sexuální touhy)
A2) apercepce
•    naučené schéma percepce, které modifikuje - filtruje ("slyšíš jenom to, co se ti hodí")
•    výběrovost vnímání šetří energii, ale náš filtr se druhému nemusí líbit
A3) aktivnější A2
•    projekce do kresby apod.

B)    projekce svého p stavu do vlastního chování a prožívání
•    takto je projekce chápána v širším smyslu a pak je tedy veškeré prožívání a chování projekcí
•    např. útěk, výčitka, radost, neverb. projevy

Projekce je nevědomé modifikování procesu vnímání, zejména odštěpení. (Např. dítě je bezradné, má strach > v rodiči může aktivovat jeho vlastní schéma bezmocnosti a úzkosti; rodič ale tyto pocity nechce prožívat a tak prožitky dítěte zesměšní, odmítne, bagatelizuje, ...)


Přenos
•    specifický vztah, kdy klient na terapeuta (nevědomě) přenáší svou minulou zkušenost, vztahy, potřeby nebo prožitky
•    T má emoce klienta přijímat a zrcadlit a pomáhat mu je přijmout jako součást sebe
•    protipřenos = T > kl.

nevědomí u Freuda a Junga
Freud - nevědomí je odpadkový koš; má se osvítit vědomím
Jung - širší pojetí (kolektivní nevěd.); archetyp - sdílený p vzorec nachystaný ke kognitivnímu a prožitkovému naplnění jedincem v důležitých životních situacích


Projektivní metoda v dg:
•    když je subjekt konfrontován s neurčitou, mnohoznačnou podnětovou situací, na niž má reagovat podle toho, jaký význam této situaci přikládá
•    materiál je plocha, kam subjekt projikuje své myšlenky, úzkosti, potřeby, přání, konflikty
•    autor - Lawrence K. Frank (1939)
•    charakteristický je málo strukturovaný úkol umožňující téměř neomezené množství odpovědí
•    maskovaná testovací procedura
•    účinná při odhalování latentních a nevědomých aspektů osobnosti


projektivní techniky
verbální
•    slovní asociace - poprvé 1879 Galton, 1889 Cattell, 1892 Kraepelin; seznam slov, bezprostřední reakce, bez zdůvodňování; reakční čas, obsah
•    doplňování vět - 1950 Rotter - ISB, Rohde, Forer, Ebbinghaus, Tendler;  40-100 vět
•    apercepčně-vizuální - ROR, TAT aj.

...
...
...
následuje popis jednotlivých psycho-diagnostických metodPsychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |