PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Funkční projevy NS - reflex, podnět

Vývojová neurofyziologie III


Funkční projevy nervového systému

Neuron má dvě hlavní funkce:

1. udržuje svoji vlastní integritu (neporušenost), integritu ostatních nervových elementů a dále všech buněk, které inervuje. Je jedním z důležitých regulátorů růstu všech orgánů, jejich metabolismu a funkce. Soubor těchto funkčních aspektů se označuje jako trofická - vyživovací - úloha nervového systému.
2. tato funkce je většinou více zdůrazňovaná než ta první a spočívá v souboru mechanismů, které dávají vznik vzruchům, umožňují jejich šíření, cílené usměrnění a vedou k integrované činnosti nervové soustavy.


Reflex

Reflex je funkční jednotkou nervové soustavy jako celku. Je to zákonitá odpověď organismu na dráždění receptorů zprostředkovaná CNS. Je determinován určitými změnami ve vnitřním nebo vnějším prostředí, které se uplatňují jako podněty a také reflexním obloukem.

Nejjednodušší reflexní oblouk je tvořen dvěma neurony. V čidle (receptoru) se změnou prostředí vybaví vzruch. Ten se šíří dostředivým (centripetálním, aferentním) vláknem do CNS - centra reflexu. V CNS na synapsi se vzruch z dostředivého vlákna převede na druhý neuron a tedy na jeho odstředivé (centrifugální, eferentní) vlákno. Po eferentním vláknu se vzruch šíří k výkonnému orgánu - efektoru. Celý reflexní oblouk se tedy skládá z pěti částí:

receptor - aferentní dráha - centrum - eferentní dráha - efektor

Reflexní oblouky, které mají mezi aferentním a eferentním neuronem jen jednu synapsi, označujeme jako monosynaptické; reflexy se zařazenými interneurony (dva nebo také několik tisíc) jsou označovány jako polysynaptické.

Vrozená reflexní činnost je stereotypní a specifická - určitý podnět vzbudí určitou odpověď. Klasickým příkladem jsou míšní obranné reflexy - při bolestivém podráždění dojde samovolně k flexi končetiny a tím k oddálení od nebezpečí. Reflexy jsou nutným předpokladem pro zachování života vyšších organismů - jsou prostředníky adaptace na změny životních podmínek.


Podnět

Jako podnět se označuje každá změna vnějšího nebo vnitřního prostředí, která působí na neuron. O účinnosti podnětu rozhoduje jeho kvalita, kvantita, doba trvání a rychlost změny intenzity.

Kvalita podnětu: působící energie může být mechanická, tepelná, elektrická, chemická, osmotická, elektromagnetická atd. Některé neurony se vývojem staly specificky citlivými na určité formy energie - adekvátní podnět - např. taktilní receptory reagují na deformaci tkáně.......

Kvantita podnětu: Podnět vyvolá vzruch pouze tehdy, jestliže dosáhne určité intenzity, kterou označujeme jako práh. Podněty, jejichž intenzita je nižší než prahová (práh - spouštěcí úroveň) označujeme jako podněty podprahové. Na nadprahový podnět odpovídá jednotlivý neuron stylem vše nebo nic, tj. buď nereaguje vůbec nebo naopak jednotnou odpovědí (odpověď je různé síly proto, že podnět dráždí více nebo méně nervových vláken). Např. málo sladká tekutina dráždí méně chuťových pohárků a naopak tekutina přeslazená jich dráždí mnohem víc - proto v prvním případě vzniká pocit málo sladké tekutiny a v druhém případě přeslazené.

Trvání podnětu: Čím je intenzita podnětu nižší, tím déle musí působit, aby vyvolal vzruch - tzv. užitečný čas. Např. mírné chladno v místnosti registrujeme až po chvíli, naopak velkou zimu zjistíme okamžitě.

Rychlost změny intenzity: Při pozvolném plynulém zvyšování intenzity podnětu nevede ani mnohonásobné překročení prahu k vybavení vzruchu - nastane tzv. vplížení podnětu. Důležitá pro vybavení vzruchu je tedy také rychlost změny intenzity a nejen intenzita sama.
Zdroj:
Josef Langmeier, Miloš Langmeier, Dana Krejčířová: Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. H&H, Praha 1998Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |