PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Pudy, parapraxe, strukturní model

seznam použitých zkratek

 psychoanalytická teorie 3/3


Dvěma hlavními pudy jsou eros a thanatos. Pudy jsou somatické požadavky kladené na mentální život - psychiku; jsou vrozené, patří k id a projevují se napětím.
 • Éros je zaměřen na získání sexuální slasti a pojí se s erogenními zónami
 • Thanatos je destruktivní, řídí se principem nirvány - naprostého pokoje a neexistence utrpení - nalézáme ve smrti; projevuje se zlostí a agresivitou, nebo masochismem (podle toho, je-li obrácen ven nebo dovnitř); směřuje k návratu org. do anorganického stavu

O je jednotná entita a její subsystémy nejsou nezávislé, nýbrž propojené. PA je typická svým energetickým pojetím p (tzv. hydraulický model) - člověk disponuje urč. množstvím energie, která se různě přelévá > psychické procesy mají jistou vázanou energii:
 • katexe - proudění duš. energie - libida - z místa, kde vznikla, ke zdroji uspokojení - jde-li k vnějšímu uspokojení - objektová katexe; k vnitřnímu - egokatexe
 • antikatexe - síla působící proti katexím id, má původ v ego a superego > kde se tam bere?
 • protože id produkuje nadbytek libida, energie - ego a superego si tuto nadbytečnou energii nashromáždí; stanou se životaschopnými a mohou zadržovat katexe id

Parapraxe - chybné úkony, jako např. přeřeknutí, zapomenutí, přehmátnutí aj., vyjadřují vnitřní konflikty. Člověk byl např. obdarován, nelíbí se mu to, ale nemůže to říct, až to jednou při úklidu "nechtěně" shodí a rozbije.
Všechny aktivity člověka (okusování tužky, poškrábání se) něco vyjadřují, tj. jsou symptomatické. Jsou příkladem aktivity nevědomí, jehož neverbalizovatelné obsahy vstupují do vědomí jen částečně a maskovány.

Strukturní model osobnosti podle PA:
 • podstatou O je (biologický) pudový komplex ID - LIBIDO - touha po smyslové slasti, sex, agrese
 • Superego kontroluje chování a rozděluje odměny a tresty
 • Id hledá slast, Ego realitu a Superego dokonalost
 • Ego je vystaveno tlaku pudů a morálky; jestliže jedno z toho zesílí, ego se oslabuje a vzniká úzkost > úzkost provázená napětím je motivující stav, vzniká tendence k její redukci a té slouží obranné mechanismy OM
 • vytěsnění - nepřijatelná myšlenka - ego ji netestuje podle reality, ale iracionálně vytěsní do nevědomí - obsah zmizí, ale energie nikoli; nutné další obrany, přetahování mezi id a ego vyvolává úzkost
 • sublimace - libido je od sexuálního uspokojení převedeno do společensky schvalované oblasti
 • regrese - při silném ohrožení má ego tendenci regredovat do méně stresového stadia - kdo při stresu hodně jí > do orálního st.
 • fixace - dlouhodobá regrese, ulpění v daném stadiu; lidé typicky regredují do stadia, v němž jsou fixováni
 • podrobně viz článek o ego-obranných mechanismech na webu psyx.cz

Strach má předmět, úzkost nemá. Při úzkosti se čl. obává, že neovládne své pudy a bude potrestán. Neurotická úzkost - očekávání trestu od vnější autority; morální úzkost - pocity viny ze superega.

Člověk je pudová bytost, řízená nevědomými silami a jeho já je spíše jen iluze, fasáda. Žije v konfliktu s kulturou, kterou si vytvořil jako ochranu před sebou samým, ale jejím restriktivním opatřením obětoval sexualitu - pravzor svého štěstí. Podle PA poskytuje člověku největší uspokojení genitální láska. Podle Freuda byl na tom pračlověk, neznaje pudová omezení, lépe.

PA přinesla mnoho objevů; na druhé straně je kritizována za biologický redukcionismus a časté spekulace. Říká se též, že psychoanalýza není objevována, nýbrž vynalézána. Hlavní přínosy:
 • role nevědomé motivace
 • důležitost raných zážitků člověka pro další vývoj
 • důležitost sexuality
 • OM
SF nepovažoval PA za dokonalou teorii O, ale za část vědecké P, příspěvek k celkovému pohledu na lidskou povahu (odmítal mysticismus, náboženství aj.).Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |