PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Raymond B. Cattell - rysová a faktorová teorie

seznam použitých zkratek

Raymond Bernard Cattell (1905-1998)

rysová a faktorová teorie osobnosti 1/2

shrnutí toho nejdůležitějšího:
empiricky podložená analýza a popis vlastností chování; důraz na predikci; psychometrie
faktorová analýza - 16PF
rysy = soubory odezev o jisté jednotnosti
faktory = pramenné rysy
L-, Q- a T-data
dynamické rysy - ergy (pudy) a sentimenty (hodnoty); postoje - vnější projevy
dynamika - subsidiace
MAVA - podíl děd. a prostř. v utváření rysů; soc. vlivy
integrační učení - harmonizace chování k dosahování cílů
Životopis R. B. Cattella:
Narodil se v UK ve Staffordshire, původně studoval fyziku a chemii; psychologii vystudoval na Londýnské univerzitě; přednášel a praktikoval. Byl asistentem tvůrce faktorové analýzy Charlese Spearmana. Odešel do USA, učil na Harvardu, Dukeově univerzitě a pak 30 let na Illinoiské univerzitě, spolupracoval s Thorndikem. V roce 1944 založil v Coloradu Institut pro výzkum a seberealizaci. Sestavil několik psychotestových nástrojů, z nichž nejznámější je Šestnáctifaktorový osobnostní dotazník 16PF.
Autor fotografie použité na této stránce: Cattell family; Převzato z: Wikipedia.org

Některá díla: Popis a měření O (1946), O a teorie učení (1979), O, motivační struktura a měření (1957)


Rysová a faktorová teorie O zkoumá O pomocí analýzy a popisu vlastností chování. Cattell usiloval o to dospět k empiricky podložené analýze složek osobnosti, k čemuž používal statistický postup, tzv. faktorovou analýzu. Jeho metodologie přináší cenné podklady pro tvorbu osobnostních dotazníků; je kritizována za to, že není moc použitelná při interpretaci dynamických procesů v lidském životě. RC snižuje úlohu klinického způsobu pozorování a intuice a upřednostňuje rigorózní (přesné, přísné) výzkumné metody. Jeho přístup je psychometrický.

RC přistupuje k O popisně a základními prvky umožňujícími popis jsou rysy - vlastnosti vyvozené z pozorovatelného chování příznačného pro danou osobu; rys je soubor odezev, který má v sobě cosi jednotícího, co rysu dodává jeho zřetelnou identitu. Rysy jsou hypotetické mentální struktury odvozené z chování, které osobu predisponují jednat shodně napříč rozmanitých okolností a času - reflektují tedy stabilní a predikovatelnou charakteristiku osobnosti.
Klade důraz na predikci - jeho definice O zní: Osobnost je to, co nám umožňuje předpovědět, co daná osoba učiní v dané situaci.
R = f (S, P) - specifická odpověď osoby je nespecifickou fcí situace (S) a struktury O (P).

třídění rysů
  • obecné, společné rysy - abstrakce z konkrétního chování - zobecněné pojmy k popisu chování, které se vyskytuje u velkého Q lidí - extra-/introverze, submise, sebeúcta
  • jedinečné rysy - sdíleny s jen malým množstvím lidí - např. zájem o vraždy malých dětí

  • povrchové rysy (surface traits) - poznatelné pozorováním chování - např. neklid, nesoustředění, drbání se může dát dohromady rys neuroticismu - je tedy char. trsem zjevných elementů
  • pramenné rysy (source traits) - zdroje, příčiny pozorovatelných vlastností chování; faktory určující konzistenci chování; našel jich 16 (meří test 16 PF)

podle původu se dělí:
  • konstituční rysy - získány dědičností a bio a fyzilog. podmínkami existence (léky, ...)
  • rysy utvářené prostředím - formovány vlivy prostředí

základní modality:
  • schopnostní rysy - nakolik člověk dokáže dosahovat zvolených cílů (RC neúnavně navrhoval další třídění do podskupin …)
  • temperamentové rysy - vrozené (konst.) nástroje O - citlivost, impulzivita, spontaneita,…
  • dynamické rysy - motivační síly pobízející org. k činnosti - ambiciózní, usilující o moc, materiální vlastnictví, ...

Rysy lze dále dělit na rysové prvky - pramenné rysy čili faktory. Faktory se získávají fakt. analýzou, jsou to pram. rysy o urč. číselné hodnotě, která vyjadřuje jejich korelaci s jinými faktory.

Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |