PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Carl R. Rogers - fenomenologie, self teorie

seznam použitých zkratek

Carl Ransdom Rogers (1902-1987)

teorie já, fenomenologická teorie osobnosti, self teorie 1/2

shrnutí toho nejdůležitějšího:
ne dg. metody - info od klientů
individualita, svoboda, existence, člověk je proces, ne výtvor, život je směřování, ne cíl
moudrost organismu
základní motivace - tendence k sebeaktualizaci
jevové pole - organismus a já (self)
vztah self k prožitkům - symbolizace, popření, zkreslená symbolizace
duševní zdraví = asimilace všech organistických prožitků
kongruence - shoda mezi prožitky v org. a jejich symbolizací v já
zdravé sebepojetí vyž. bezpodmínečné, kladné přijetí rodiči + bezpodm. sebepřijetí
ideální a reálné já; Q-třídění
dobrý život - otevřenost světu, realističnost, důvěra v org.Životopis C. R. Rogerse:
Narodil se v Illinois bohatým a nábožensky konzervativním rodičům, kteří měli minimum sousedských kontaktů a svým šesti dětem vštěpovali spartánský životní styl spolu s protestantskou pracovní etikou. Mladý CRR (v pořadí 4. dítě) pomáhal otci na statku a nemohl vést život typický pro jeho věk. Před 20. rokem onemocněl žaludečním vředem; s následky nesprávné dg. se pak potýkal celý život. Studoval na Wisconsinské univerzitě, kde byl spokojený; v Číně se zúčastnil kongresu křesťanských studentů a seznámil se tam se svou budoucí manželkou Helen Elliotovou. V USA pak studoval teologii a získal doktorát z psychologie. Pracoval jako klinický psycholog na dětské poradenské klinice, pak učil na několika univerzitách. Celý život kombinoval klinickou praxi s výzkumem. Na protest proti vylučování dohodnutého počtu studentů psychologie se vzdal profesorského místa na Wisconsinské univerzitě; od 1964 v Kalifornii, pak v Center for the study of the person, které sám založil.

Některá díla: On becoming a person (1961), Terapie zaměřená na klienta (1951), Freedom to learn for 80´s (1983), Carl Rogers on personal power (1977), Způsob bytí


Ovlivnil pomáhající profese, když vedle PA a beh. navrhl nový přístup - na klienta, resp. na člověka. Středem jeho teorie O je já - self, zdůrazňující jednotu a jedinečnost každého člověka. Přihlásil se k fenomenologii a existencialismu (zejm. svoboda volby a autentické lidské vztahy). Prohlásil, že vše, co ví o osobnosti, se naučil od svých klientů > nespoléhal na dg. nástroje, upřednostňoval info od klientů.
Podobně jako SF získával klin. zkušenosti v práci s emočně narušenými jed.

 • CRR propagoval ochranu lidské individuality
 • kladl důraz na existenci (oproti esenci) a na svobodu - člověk je proces, nikoli hotový výtvor, a přestože v praxi omezen normami, potřebuje užívat své svobody
 • optimistický pohled na organismus - je moudřejší, než vědomí > lidské chování je dokonale racionální a postupuje uspořádaně k cíli; naše obrany nám to ale znemožňují poznat, takže vědomě se ubíráme někam a organisticky jinam > kritizován za naivitu a nerealističnost
 • lidství má přiroz. tendenci pohybovat se směrem k nezávislosti, soc. odpovědnosti, tvořivosti a zralosti
 • proti behaviorismu, který podle CRR okrádá člověka o jeho individualitu > lidé mají možnost volby a mohou usilovat o tvůrčí rozdílnost namísto konformity
 • důsledně fenomenologický přístup - p realita jevů je výlučně fcí jejich subj. pojímání; obj. působící realita je interpretována reagujícím organismem - objektivní realita ne, zájem o psychickou realitu
 • personolog musí analyzovat a pochopit subjektivní zážitky jed.
 • chování je ovládáno tím, jak jsou působící zážitky jedincem interpretovány - nelze tvrdit, že pojetí reality jednoho čl. je lepší než pojetí reality jiného; naše aktuální chov. je ovlivněno percepcí minulých zážitků a předvídáním budoucích

základní motivace - tendence k sebeaktualizaci, realizující tendence
 • obsahuje potřeby bio, bezpečí, nezávislosti, sebeřízení a naplnění prostř. interpers. vztahů
 • chování je motivováno přítomnými potřebami, ne minulými zážitky, které ale do urč. míry mohou motivaci ovlivnit
 • sebeaktualizační tendence vede k vnitřní svobodě; úsilí o sebeaktualizaci je provázeno emocemi - schopností naslouchat sám sobě, být otevřený všem pocitům, svoboda prožívat a uvědomovat si všechny pocity
 • vrozená tendence organismu aktualizovat svou kapacitu, rozvíjet se, stát se tím nejlepším já, jaké vrozená povaha umožňuje
 • chování není motivováno redukcí tenze, ale růstem, rozvojem
 • všechny živ. zkušenosti jsou hodnoceny podle míry, jakou přispívají k realizaciPsychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |