PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

J. B. Rotter - potřeby a místo kontroly

seznam použitých zkratek

teorie sociálního učení 2/2


pro každodenní situace užíval Julian Rotter obecnější vzorce, který obsahuje proměnné:

potřeby

  • chování je cílově zaměřené; minimalizovat ztráty a maximalizovat zisky
  • známe-li potřeby osoby, lze lépe predikovat
  • hlavní kategorie potřeb - uznání, ochrany, dominance, nezávislosti, lásky a tělesného komfortu
každá kategorie potřeb je složena ze 3 komponent:
  • potenciál potřeby - jak pravděpodobně se vyskytne chování směřující k uspokojení potřeby
  • hodnota - hodnota sady posílení pro urč. kategorii - uspokojení každé potřeby přináší jinou míru satisfakce
  • svoboda pohybu a minimální cíl - svoboda pohybu vyj. subj. pojatou pravděpodobnost, jakou sadou chování dojde k posílení (nízká svoboda pohybu při vysoké hodnotě potřeby > frustrace); min. cíl - hladina, na níž osoba začíná vnímat posilování

obecný vzorec predikce (pro běžné živ. situace):
potenciální potřeba = (svoboda pohybu + hodnota potřeby)
> tedy potenciál pro výskyt urč. sady chování je určen očekávanou mírou pravděpodobnosti, že chování povede k usp. potř. a hodnotou potřeby spojené s cílem
> čl. nejpravděpodobněji usiluje o dosažení cílů, od nichž čeká, že budou posíleny, a toto očekávané posílení má vysokou hodnotu

zobecněná očekávání:

interpersonální záruka (důvěra, společenství)
místo kontroly - locus of control
  • interní vs. externí - jde o kontinuum, ne buď anebo
  • osoba s externím místem kontroly má za to, že její úspěchy i nezdary jsou určeny vnějšími vlivy (smůla, moc druhých, nepředvídatelné vlivy); vláčeni životem
  • osoba s interním místem kontroly - ne/úspěchy determinovány jejími vlastními aktivitami a schopnostmi - věří, že sama výrazně určuje svůj život

Rotter vypracoval škálu I-E na měření místa kontroly - 23 otázek + 6 maskovacích otázek (např. 1) co se má stát se stane (E) - nebo - spoléhat na náhodu se nevyplácí, proto plánuju své aktivity (I)

JBR se výrazně odlišuje od klas. beh.:
> nejvýznamnější aspekty O jsou naučeny v sociálních kontextech
> lidé nejsou pasivně reagujícími org.; osoba je s prostředím v <>Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |