PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Sebevýchova - L. Míček (výtažek)

seznam použitých zkratek

Literární ochutnávka


Libor Míček: Sebevýchova. SPN, Praha 1988.
Publikace o tom, jak být na tomto světě spokojeněji a kvalitivěji. Kdyby to všichni respektovali, mohla by tu být psychologie jen kvůli osvětě.


Zdraví - nepřítomnost choroby + schopnost adekvátní adaptace (pasivní akomodace i aktivní asimilace) a subjektivní spokojenost. Duš. zdraví ovl. fyz. zdraví; narušená p ovlivňuje soc. <>  aje nakažlivá - zejména neuroticismus (půs. na děti).

Duš. hygiena - vytváření a podpora zdravého rozvoje O
•    úpravou vnějších podm. - soc. <>, životospráva, fyzikální prostř.
•    vše závisí na jedinci, jak info hodnotí a zpracovává - info se lomí vnitř. vyladěním

Na sebevých. mají vliv všechny vnější i vnitřní faktory - úroveň a zpracování dosavadních zkuš., aktuální duš. zdraví. SV pro osoby v krizi nestačí. SV praktikují spíše introverti než extraverti.

hlavní problémy SV:
•    sebepoznání
•    zlepšení koncentrace pozornosti
•    ovládání myšlenek a představ (zbytečně se netrápit)
•    kultivace emočního života

SV, autoregulace začíná sebepoznáním:
•    cenná cesta adaptace a upevnění duš. zdraví
•    lepší znalosti kvalitou i kvantitou
•    lepší adaptace, nulová perc. obrana (= schopnost vnímat i nepříjemné), minimum projekcí a OM vůbec


Metody sebepoznání

pravidelná registrace vl. chování
•    v duchu nebo písemně registrovat prožitky uplynulého dne; doporučuje se postupovat zpětně (večer > ráno)
•    pomůže v sebepozn. a plánování času (získání přehledu)
•    tzv. deník radosti - i přes mizérii jeden kladný zážitek denně
•    nevýhoda - u citlivých typů přetrvávání neg. vzpomínek oživených večerní rekapitulací
pravidelné reflexe - úvahy
•    nejen prosté konstatování, že se stalo to a to (^)
•    hlubší analýza jednání - příčin, průběhu a důsledků; do jaké míry bylo vzdálené od vytčeného ideálu
•    výhody - odhalení vl. chyb > časem se vynoří jejich zobecňující vzorec; podněcuje k plánování aktivit, konstituování hierarchie hodnot
•    nevýh. - u úzkostných typů může reflexe zúzkostňovat ještě víc, zejm. když reflektuje a je velmi unaven - tendence přeceňovat neg. zážitky
•    >> nezaměňovat s probírkou všech starostí a nenimrat se v maličkostech
písemně zachycované reflexe
•    zážitky zapisovat, analyzovat, hledat příčiny
•    výhody - odreagování nesnází, jejich objektivizace; dá se probírat zápisky zpět (zjistí, že většina problémů je v něm samém)
•    nevýh. neuváděny
•    mínění druhých jako zdroj sebepoznání
•    důležité podněty k zamyšlení
•    poznáme, jak se lidem jevíme
•    >> kdo nás má rád, řekne nám přesně naše chyby; kdo nemá, řekne naše přednosti
•    nahodilé sdělení je informativnější než odpověď na přímou otázku
deník
•    nevhodné - jaké bylo počasí, co bylo k obědu; a psát tak, že počítám s tím, že to bude někdo číst
•    Moriatův PT systém - neurotik určitou dobu pouze se svým deníkem
•    výhody - deník je hypotetický partner, umožňuje dl. sledování vl. stavu; zapisování kladných zážitků > naučí se je hledat ve všem
•    nevýh. - ztráta, nepovolaný čtenář, převládání neg. zážitků, psaní nepodstatností
metoda volných asociací
•    analytickým sebepozn. se zab. Horneyová - sebeanalýza
•    poznání nevěd. procesů a tendencí
•    proč vyjedu na přítele, proč se těžko rozhoduju, vytáčejí mě blbosti, ...
•    nejl. zapsat a pak systematicky analyzovat
•    abreakce; problém je v nejednoznačnosti interpretací
současné sebepozorování - introspekce
•    nejnáročnější forma sebepozn.
•    pozorování sebe sama v aktuální situaci
•    nevýh. - měníme prožívání, nepřesnost posuzování
•    pozitivní při emočních prož. - příčiny afektů, nálad
•    pomáhá v porozumění druhým lidem, umrtvování afektů; nepomáhá u úzkosti, trémy, strachu
•    ne křečovitost, nepotlačovat prož. > nedojde k odreagování konfliktní situace
•    výhoda - kontrola nad afekty
současné sebepozorování zaměřené na vl. představy a myšlenky
•    odstup od vl. myšlení, jakoby nezúčastněný pozorovatel
•    sledovat, jak jednání odpovídá vl. morálním normám, odhalovat závist, předsudky, …
•    podmínkou je jistá vyzrálost
•    cenný nástroj SV
•    nevýh. - obtížné; čl. se pozoruje, aniž ví, co vlastně pozoruje - spleť; riziko zasahování do sit., neurotizace, úzkostlivost (psychastenie)

...
...
...

Zbavování se nežád. myšlenek a představ

starosti
•    záporné em. jako reakce na ohrožení něčeho důležitého
•    více při únavě, nemoci, nečinnosti, osamělosti
neg. meditace
•    intenzivní starosti přecházejí do chronické formy - jed. se jimi stále zabývá, ale neřeší je
•    (dlouhodobé setrvání u něčeho je meditace; kratší je koncentrace)
•    pořád dokolečka, kdo mu ublížil, jak je všechno k ničemu, co udělal špatně, …

účinky:
•    pořád čl. pronásledují, nesoustředí se, špatně usíná, neužije si odpočinek
•    vytvoří se návyk znovuvybavování neg. prožitků a spoj - neg. emocí s neg. myšl.
•    zvýšená unavitelnost, náladovost, podrážděnost, citlivost na kritiku
•    ovl. jednání - chyby v práíci, nedokončování úkolů, nerozhodnost, nesamostatnost
•    vytváření neg. char. vlastností - závist, pomstychtivost, nenávist


Rozbor starostí

•    tendence přeceňovat jejich význam (píchnutí u srdce > smrt, kamarád zavrčí > už o mě nestojí)
•    přitom vlastní strach je často závažnější než ona objektivní starost; navíc ohroženou hodnotu máme tendenci přeceňovat

•    >> podrobit je kritické analýze - už to pomáhá, objektivizujePsychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |