PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Sigmund Freud - psychoanalytická teorie

seznam použitých zkratek

Sigmund Freud (06.05.1856 - 23.08.1939)

 psychoanalytická teorie 1/3

shrnutí toho nejdůležitějšího:
dynamika, motivace, nevědomí, pudy
vědomí, předvědomí /cenzura/ nevědomí
id, ego, superego; libido, katexe, antikatexe; intrapsych. konflikty
parapraxe, strach, úzkost
vývoj O - přesouvání zóny uspokojení Erotu
Oidipův a Elektřin komplex; kastrační úzkost, závidění penisu

Životopis Sigmunda Freuda:
Narodil se v moravském Příboře v početné židovské rodině jako nejstarší ze 7 dětí; starší, přísný otec - obchodník s vlnou; mladá, hodná matka. Jeho otec v době SF narození byl již dědou - dětem svých dětí z prvního manželství. (Kdyby SF neměl rodinné problémy, zřejmě by byla světová kultura o PA teorii okradena.) 1860 se přestěhovali do Vídně, ale SF tamní mentalita neseděla; měl záporný postoj k náboženství - jeho původ viděl v obavách v raných vývojových fázích; náboženské chování považoval za blízké neurotickému. Byl úspěšným lékařem, ale nebyl přijímán svými kolegy; nebyl schopen udržovat dlouhodobější přátelství; výjimkou byl Wilhelm Fliess, jehož SF nazval svým alter ego; i tento vztah časem zanikl. SF trpěl rakovinou čelisti, měl srdeční problémy, kouřil 20 doutníků denně. V manželství byl oddaný a s ženou Martou měl 6 dětí (3+3, nejml. Anna). V roce 1938 po okupaci Rakouska nacisty odešel do Anglie, kde o rok později zemřel.

Někt. díla: O člověku a kultuře, Totem a Tabu, Vybrané spisy, Výklad snů, Psychologie všedního života

 • determinanty chování - fyziologické síly; čl. je spíš reaktivní než aktivní
 • libido - p energie oživující všechny fce
 • O je uzavřený systém; libido se uplatňuje uvnitř tohoto systému
 • subsystémy Id, ego a superego - odlišné cíle, principy, neustále v boji mezi sebou

Tvůrcem PA je Freud, který definoval P jako vědu o nevědomí; největší přínos PA tkví právě v objevení významu nevědomých motivací v lidské p. PA se zabývá hlavně dynamickým aspektem O. Hlavní obsah PA teorie tvoří podle Freuda nevědomé p procesy, učení o odporu a potlačení a zdůraznění sexuality a Oidipova komplexu. Její těžiště je v modelu motivace.
Termín psychodynamická teorie O poukazuje na to, že O je dynamickou sadou procesů, že chování není náhodné, ale zcela determinované (vč. parapraxí).

Tématem nevědomí se zabývali mj. i filozofové Schopenhauer, von Hartmann a Nietzsche.

Nevědomí je klíčovým pojmem a určujícím činitelem duševní dynamiky; jeho zdrojem jsou potlačené (vytěsněné) p obsahy - přání, představy nebo pocity, které by jinak vyvolaly konflikty. Princip slasti, reprezentující aktivitu pudů, je ve stálém konfliktu s principem reality, reprezentujícím realistický vztah ke skutečnosti. Pudové založení stále bojuje s restriktivním prostředím, které potlačuje hlavně projevy sexu a agrese, a s morálkou.
Freud pracoval jako psychiatr ve Vídni a byl žákem fr. psychiatra Charcota, u něhož studoval fenomén hysterie. Spolu s Breuerem došli k závěru, že tato neuróza je reakcí na potlačené sex. tendence (na konci 19. stol. doznívala viktoriánská pruderie). Freudova klientela trpěla i náboženskou morálkou a z ní plynoucími sex. frustracemi. Hysterie bez organického původu jsou reakcemi na p traumata. Breuer je léčil hypnózou, Freud pomocí metody volných asociací (pac. na lůžku asociuje); "hysterikové jsou nemocní vzpomínkami" na proběhlá traumata (pacientka s hydrofobií - vychovatelka dala napít psovi; vzpomněla si na to, řekla a mohla zase pít). Symptomy často ukazují na pokus pacienta nevědomě svůj konflikt vyřešit. (Vliv nevědomí v chování - dívka, která na nátlak rodičů měla napsat bye bye svému chlapci a chytla obrnu do pravé ruky.)
Podstatou PA jako PT je přivést potlačené p obsahy z nevědomí do vědomí. Tím, že si pac. uvědomí podstatu tohoto potlačení, osvobozuje se od jeho neurotizujícího vlivu.

Topický, topografický model:

 • vědomí
 • předvědomí
 • cenzura, cenzurní bariéra mezi nevědomím a předvědomím
 • nevědomí

Model p instancí:

 

Id - ono - Es

 • komplex pudů, princip slasti, iracionální, chce okamžité uspok. svých tužeb, nestará se o ostatní
 • rezervoár p energie
 • ryzí id - kojenec
 • primární proces - jím získává uspokojení; mimologické myšlení; sny podobné smísení fantazie a reality - dítě chce jíst, ale když potrava nepřichází, představuje si ji; u dospělých - v nočním snění
Ego - já - Ich
 • racionálně-logické myšlení jako produkt výchovy a vzdělávání
 • princip reality; sekundární proces - způsob fungování ego, směřuje k opravdovému uspokojení
 • důležitá nevědomá fce - vyrovnávání napětí mezi Id a Superego (mezi pudy a morálkou) - funkce cenzury

Superego - nadjá - Über-Ich
 • moralizující síla v O; osobní morálka, tj. internalizované normy z kultury a výchovy, princip dokonalosti - žádná slast
 • zvnitřněné zákazy, omezení a chvála - vědomá část superego obsahuje vědomě zvnitřněné zák. a pochvaly
 • vyvíjí se identifikací s rodičem stejného pohl.
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |