PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Snygg a Combs - fenomenologický přístup

seznam použitých zkratek

Donald Snygg (1904-1967), Arthur W. Combs (1912-1999)

fenomenologický přístup k osobnosti

shrnutí toho nejdůležitějšího:
chování studují z hlediska chovající se osoby a ve vztažném rámci vnímání
vjemové pole - vše, co jedinec vnímá; subjektivní
uvnitř - jevové já - jak se jedinec v urč. situaci vnímá
jádro - sebepojetí - stálé, slouží jako zachycení, základna; kladné = zdraví
v procesu diferenciace - nové vjemy do jev. pole - povrchní a hluboko vstupující > změny
motivační síla - potřeba adekvátnosti, úsilí o zralost
adekvátní já - pozitivní sebeobraz, přijetí sebe i druhých, otevřenost životu
emoční problémy - narušení procesů diferenciace, vnímání, sebepřijetí
V polovině 20. st. navrhli Američané Donald Snygg a Arthur W. Combs (na obrázku) fenomenologický přístup k osobnosti. Doposud se totiž fenomenologičtí psychologové zajímali o vnímání, učení, paměť a myšlení; o osobnost nikoliv - tohle zaplnili Snygg a Combs.


vjemové pole - phenomenal self
 • fenomenologie pohlíží na O ze vztažného rámce vnímání
 • chování studuje z hlediska chovající se osoby (nikoli z hled. vnějšího pozorování)
 • proto zkoumá vjemové - fenomenologické - pole jedince > zahrnuje vše, co a jak jedinec v daném momentě vnímá
 • je svou povahou subjektivní
 • jevy, ač někdy nepřesné, se dotyčnému jeví jako reálné a jedná podle nich
 • vnitřní oblast vjemového pole - tzv. vnímané - jevové já

jevové já
 • způsob, jak se člověk vnímá v urč. situaci (roli; zaměstnanec, rodič, řidič, ...)
 • mění se podle situace, ale není pouhým souhrnem izolovaných dojmů, nýbrž uspořádanou soustavou - útvarem, která všechny dojmy zahrnuje
 • jeho jádrem je sebepojetí - self-concept

sebepojetí
 • kolem něj je uspořádán zbytek vjemového pole
 • zůstává relativně stálé (narozdíl od jevového já)
 • slouží jako zachycení, jímž si jedinec symbolizuje a zjednodušuje svoji velkou složitost
 • ovlivňuje zdraví - pozitivní sebepojetí = zdraví; negativní = maladaptace, D, sociopatie

proměnlivost vjemového pole
 • procesem diferenciace vznikají nové vjemy, kt. vstupují do fen. pole
 • vjemy povrchnější povahy zůstávají na periferii fen. pole; důležité vjemy vstupují dovnitř - některé až k jevovému já
 • periferní vjemy ovliv. chov. málo, hluboko pronikající chování determinují - určují
 • postupné změny v hodnotách a zájmech osoby jsou vysvětlovány začleňováním nových a rušení starých vjemů > jevové já a sebepojetí jsou odolnější, ale ne zcela imunní proti změnám

zrání a adekvátnost
 • měnlivost vjemového pole je základem vývoje
 • základní lidská potřeba adekvátnosti - motivační síla, díky níž člověk usiluje o zralost
 • adekvátní já - uspořádané, vyvíjející se, úspěšně se vyrovnávající s nároky života

adekvátní já

 • pozitivní obraz o sobě - vzdor vědomí vlastních nedostatků se tito lidé vnímají jako důstojní a hodnotní
 • přijetí sebe a druhých - pozitivní sebeobraz vede k sebepřijetí; dále přijetí všech zážitků, které se objeví v jejich vjemovém poli; díky přijetí dokáží sobě i druhým odpouštět, protože nedokonalost a selhávání berou jako přirozené součásti lidské povahy
 • uvolněná otevřenost životu - vývoj, růst, nikoli strnulost; vjemové pole je současně soudržné i proměnlivé
 • adekvátní jedinec je dobře přizpůsobený, ale nikoli konformní; konvencím se nepodřizuje a nestará se o mínění lidí kolem

emoční problémy
 • vyplývají z rozpadu procesů diferenciace, vnímání a sebepřijetí; narušena je schopnost vnímat a přetvářet jevové pole
 • základní pocit inadekvátnosti
 • neurotici - narušená perspektiva; její zkreslení je úměrné vlastnímu pocitu provinilosti a bezcennosti; negativní sebeobraz


 Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |