PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

H. S. Sullivan - vývoj osobnosti

seznam použitých zkratek

interpersonální teorie psychiatrie, neopsychoanalytická sociální psychologie 2/2

Zkušenosti jsou personifikovány v rámci interpers. vztahů - v procesu personifikace se rozlišuje mezi já a ne-já. Podle toho, jak je dítě hodnoceno okolím, se vytváří dodatečná personifikace tzv. dobrého já, nebo špatného já.
Pokud dítěti toužícímu po něžnosti je tato odpírána, reaguje zklamáním, tzv. malevolentní transformací, z níž plyne hněvivá odezva.

Za první a klíčovou interpersonální zkušenost pokládal Sullivan kojení (jev "prsu v ústech"). Kojenec vnímá matčin prs různým způsobem - snadno dostupné mléko v dostatečném množství - dobrý a uspokojující prs; dostupné, málo - dobrý, neuspokojující; žádné mléko - špatný; dost mléka, ale poskytovaného úzkostnou osobou - tzv. zlý prs, který v kojenci vyvolává tenzi a může mít škodlivé účinky na vývoj dítěte.

Vývoj probíhá v šesti stadiích:
  1. rané dětství (zkušenost s prsem v ústech, vznik personifikací, prototaxický modus)
  2. vlastní dětství  (předškolní věk, dítě potřebuje kamarády, parataxické poznání, sublimace)
  3. juvenilní období (interakce ve skupinách, pokračující socializace, syntaxické poznání)
  4. preadolescence (potřebuje kamaráda - chum)
  5. raná adolescence (heterosexuální zájmy, erotická přitažlivost druhých)
  6. pozdní adolescence (vyzrání sexuálního chování, které se spojuje s potřebou intimity). Dosahuje se zralosti v oblasti sociální, sexuální i kognitivní a je vytvořen repertoár interpersonálních vztahů.

Podle Sullivana člověk směřuje ke stavu "absolutní euforie" (protikladem je absolutní hrůza nebo abs. tenze), ale brání mu v tom tenze, vyvolávaná opomenutými potřeba nebo úzkostí. Dlouhodobé opomíjení potřeb vyvolává apatii, dlouhotrvající úzkost může vést k somnolentnímu odpoutání (usnutí, dospělý pomocí hypnotik).
Uspokojení potřeb a interpersonální bezpečí často nelze dosáhnout najednou - z toho vznikají tenze. Pokud při pokusu o uspokojení potřeby vyvolá dítě u dospělých negativní odezvu, naučí se utíkat z nich pomocí systému já, což je dynamismus, který pomáhá naučit se vyhýbání se zákazům a verbální techniky k okecávání. Jiným únikovým dynamismem je sublimace - posun ke společensky přijatelnější činnosti. Základní motivační silou je odstranění úzkosti - její míra závisí na druhu raných zkušeností.Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |